บริษัทบ้านปูกับอุตสาหกรรมถ่านหินเชื่อมโยงกันอย่างไร

หน้า - กรกฎาคม 11, 2559

บริษัทลงทุนเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหินสัญชาติไทย ที่ชื่อว่า บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่นักลงทุนพลังงาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการฯดังกล่าวของหลายประเทศรู้จักเป็นอย่างดี กลุ่มบริษัทบ้านปูมีการลงทุนถ่านหินทั้งในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน มองโกเลียและออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซีย ทั้งนี้การดำเนินงานของบริษัทบ้านปูเติบโตมาจากธุรกิจของครอบครัวว่องกุศลกิจและขยายการลงทุนสู่ต่างประเทศผ่านบริษัทลูกและบริษัทในเครือ ปัจจุบัน การทำเหมืองถ่านหินที่ประเทศอินโดนีเชียของบริษัทในเครือบ้านปูได้สร้างรอยแผลเป็นที่บาดลึกและยากเกินจะเยียวยาแก่ภูมิประเทศมายาวนาน และข้อมูลเหล่านี้คือความเชื่อมโยงของบริษัทบ้านปู การลงทุน และอุตสาหกรรมถ่านหิน

บ้านปูขายหุ้นหาเงินลงทุนโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่ม

บริษัทบ้านปูพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) คือ อีกหนึ่งบริษัทในเครือของอุตสาหกรรมถ่านหินบ้านปู จำกัด (มหาชน)  มุ่งลงทุนหลักในกิจการโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมืองถ่านหิน โดยเฉพาะในประเทศภูมิภาคเอเชียอย่างประเทศไทย ลาว จีน และญี่ปุ่น 

บริษัท บ้านปู พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการเปิดการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันศุกร์ที่ 10  มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมาหลังจากคณะกรรมหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุมัติเมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยบริษัท บ้านปู พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าระดมเงินจากการซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมและประชาชนทั่วไปเพื่อลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยมีจำนวนหุ้น 648,492,500 หุ้น ซึ่งการเสนอขายหุ้นมูลค่าราว 10 บาทต่อหุ้น

เส้นทางเงินที่มาจากการเปิดขายหุ้นถ่านหินในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เงินจำนวนกว่า  6 พันล้านบาทนี้ จะถูกนำไปใช้ลงทุนหลักในอุตสาหกรรมถ่านหินต่อไปนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้ว

ที่ตั้ง

กำลังการผลิต

เปิดดำเนินการ

สัดส่วนการลงทุน

หมายเหตุ

โรงไฟฟ้าถ่านหินบีแอลซีพี

ระยอง ประเทศไทย

1434 เมกะวัตต์

หน่วยที่ 1 ตุลาคม 2549

 หน่วยที่ 2 กุมภาพันธ์   2550

ร้อยละ 50

โรงไฟฟ้าถ่านหินบีแอลซีพีกำลังจะขยายเพิ่มอีก 1,100 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา

เมืองหงสา แขวงไชยบุรี ประเทศลาว

 1252 เมกะวัตต์

หน่วยที่ 1
มิถุนายน 2558

หน่วยที่ 2
พฤศจิกายน 2558

ร้อยละ 40

ทำสัญญาขายไฟฟ้าจากถ่านหินให้ลาวกับไทย ลงทุนโดยรัฐบาลลาว บ้านปู กฟผ.

คาดการณ์จะดำเนินการหน่วยที่ 3 มีนาคม 2559

โรงไฟฟ้าถ่านหินร่วมเจิ้งติ้ง

เมืองสือเจียจง มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน

139 .1 เมกะวัตต์

ระยะที่ 1 ตุลาคม 2543

ระยะที่ 2 พฤศจิกายน 2548

ระยะที่ 3 มกราคม  2558

ร้อยละ 100

 

โรงไฟฟ้าถ่านหินหลวนหนาน (ระยะที่ 1)

เมืองถางซาน

มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน

122.9 เมกะวัตต์

มิถุนายน 2544

ร้อยละ 100

คาดการณ์จะดำเนินการระยะที่2 ปี2562

โรงไฟฟ้าถ่านหินโจวผิง

เมืองบินโจว มณฑลซานตง ประเทศจีน

180.4 เมกะวัตต์

ระยะที่ 1 มิถุนายน 2544

ระยะที่ 2 ตุลาคม 2549

ระยะที่ 3 ธันวาคม 2550

ร้อยละ 70

คาดการณ์จะดำเนินการระยะที่ 4 ปี 2563

โรงไฟฟ้าถ่านหินซานซีลู่กวง

มณฑลซานซี ประเทศจีน

1320 เมกะวัตต์

 

ร้อยละ 30

คาดการณ์จะดำเนินการระยะที่1 ตุลาคม 2560

คาดการณ์จะดำเนินการระยะที่ 2 ธันวาคม 2560

 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้ลงทุนและเตรียมการลงทุนเพิ่มในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ญี่ปุ่นในจังหวัดฟุกุชิมะ ฮอกไกโด เฮียวโงะ ชิงะ จำนวนทั้งหมดเพียง  50 เมกะวัตต์ตามแผนดำเนินการในช่วงปี 2556-2561 เรียกได้ว่า บ้านปูมีศักยภาพในการเป็นผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการลงทุนพลังงานอย่างยั่งยืน และควร ควรหันมาลงทุนพลังงานหมุนเวียน 100% 

ข้อมูลอ้างอิง: หุ้น IPO ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จุดผลักดันให้บริษัทบ้านปูฯเดินหน้าลงทุนถ่านหิน

  1. การขยายตัวความต้องการใช้ไฟฟ้าและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักของประเทศเป้าหมายที่ไม่ได้มุ่งเน้นนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยังคงจะเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รัฐบาลยังเชื่อถือถ่านหินและคิดว่าถ่านหินราคาถูก เพราะเพิกเฉยต่อต้นทุนภายนอกของถ่านหินและความร่วมมือในการหยุดผลกระทบจากโลกร้อน
  2. แหล่งเชื้อเพลิงถ่านหินและก๊าซธรรมชาติสำรองมีอยู่ในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งผู้ส่งออกถ่านหินรายใหญ่ของภูมิภาคและของโลก นอกเหนือจากประเทศจีน ออสเตรเลีย อินเดีย และสหรัฐอเมริกา
  3. เงินลงทุนของบริษัทบ้านปู  มาจากการสนับสนุนเงินลงทุนจากธนาคาร ADB, JBIC และ JICA ของญี่ปุ่น รวมทั้งการระดมทุนจากประชาชนในตลาดหุ้น
  4. บริษัทบ้านปูฯ ทั้งบริษัทลูกและบริษัทในเครือ เน้นดำเนินการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินเป็นหลัก โดยรวมถึงอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหิน กิจการขนส่งถ่านหิน กิจการโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทั้งในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างประเทศลาว ไทย อินโดนีเซีย จีน มองโกเลีย และออสเตรเลีย

บ้านปูสามารถเป็นผู้นำเพื่อการลงทุนพลังงานหมุนเวียนเต็มร้อยภายในปี 2568 จากเดิมที่ตั้งเป้าหมายไว้เพียงร้อยละ 20 ด้วยศักยภาพที่บริษัทบัานปูมี หากมุ่งมั่นดำเนินการอย่างแท้จริง

ผลักดันบ้านปูยุติยุคถ่านหิน ลงทุนพลังงานหมุนเวียนเต็มร้อย ร่วมลงชื่อคลิกที่นี่

อ่านรายงานผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม จากการลงทุนถ่านหินของบริษัทไทยในอินโดนีเซีย ที่นี่

อ่านเพิ่มเติม: 3 เหตุผลที่บริษัทบ้านปูควรลงทุนพลังงานหมุนเวียน 100% 

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า