มายาคติว่าด้วยพลังงานหมุนเวียน
ไม่สามารถเป็นพลังงานหลักได้

มายาคติ: ระบบสายส่งไฟฟ้าต้องการการผลิตไฟฟ้า 24 ชั่วโมง(ไฟฟ้าฐาน)ซึ่งพลังงานหมุนเวียนทำไม่ได้

ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียกกันว่า ‘ไฟฟ้าฐาน’ หรือ ‘baseload power’ ซึ่งหมายถึงโรงไฟฟ้าที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงนี้ มักจะถูกใช้เป็นข้ออ้างเพื่อให้เราต้องอาศัยการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลขนาดใหญ่และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อไป โรงไฟฟ้าเหล่านี้ออกแบบมาให้ทำงานเต็มกำลังได้ตลอดเวลาที่เป็นไปได้ ทำให้ใครหลายคนเชื่อว่าเราจำเป็นต้องใช้มันในการผลิตไฟฟ้าที่เพียงพอต่อความต้องการและคุ้มค่าแก่การลงทุน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงมายาคติ   อ่านเพิ่มเติม

มายาคติ: พลังงานหมุนเวียนไม่สามารถนำมาใช้ได้เร็วพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

การคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดการมองข้ามศักยภาพของประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้าและการจัดการอุปทาน ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ต่างก็เป็นส่วนประกอบสำคัญในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ตัวอย่างเช่นการที่ทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ประเมินไว้ว่าร้อยละ 70 ของการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกนั้นเป็นไปอย่างไร้ประสิทธิภาพ อาทิ การสร้างอาคารที่ไม่มีมาตรฐานการจัดการไฟฟ้า โดยสถิติจากประเทศจีนชี้ว่าการที่เศรษฐกิจจะเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลโดยแทบไม่ส่งผลกระทบกับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าเลยนั้นมีความเป็นไปได้ (ซึ่งค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP ของจีนนั้นเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 6.9 ในปี 2558 ขณะที่ความต้องการใช้พลังงานนั้นเพิ่มขึ้นเพียงแค่ร้อยละ 0.9 เท่านั้น) เนื่องจากมีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ความเข้มข้นทางไฟฟ้า)  อ่านเพิ่มเติม

มายาคติ: พลังงานหมุนเวียนต้องมีการอุดหนุนทางการเงินที่ไม่เป็นธรรมจำนวนมหาศาล

มีการใช้เงินอุดหนุนกับพลังงานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานใดก็ตามต่างก็ต้องอาศัยเงินอุดหนุนทั้งสิ้น ทั้งในรูปแบบของเครดิตภาษี การรับประกันราคา การวิจัยและพัฒนา (R&D) หรือค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและทำความสะอาดต่างๆ ฯลฯ โดยพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลนั้นเป็นพลังงานที่ได้รับเงินอุดหนุนในสัดส่วนที่มากที่สุด อีกทั้งยังได้รับผลประโยชน์จากการสนับสนุนของรัฐบาลมาทุกยุคทุกสมัย สิ่งนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา เนื่องจากมีการใช้เงินอุดหนุนเหล่านี้มาเป็นเวลานานจนกระทั่งได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารพื้นที่ต่างๆ จึงกลายเป็นว่าเงินจำนวนนี้ไม่ถูกนับว่าเป็นเงินอุดหนุนทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วก็คือการอุดหนุนทางการเงิน  อ่านเพิ่มเติม

มายาคติ: พลังงานหมุนเวียนเป็นทางเลือกของคนรวยเท่านั้น อย่างไรเสียถ่านหินก็เหมาะสมกว่าในการผลิตไฟฟ้าในประเทศยากจน

เรื่องนี้นับเป็นข้อโต้แย้งหลักที่อุตสาหกรรมถ่านหินมักยกขึ้นมาใช้ แต่อย่างไรก็ดี คำกล่าวอ้างนี้ได้ถูกลบล้างโดยผลการวิจัยมากมาย แม้กระทั่งทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ซึ่งเคยประเมินการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนไว้ต่ำกว่าความเป็นจริงมาโดยตลอด ยังกล่าวว่าพลังงานหมุนเวียนจะช่วยให้ผู้คนมีไฟฟ้าใช้ได้มากกว่าถ่านหิน ถ่านหินไม่ใช่แค่ไม่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนยากไร้ให้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังขังพวกเขาไว้ให้อยู่สภาพที่ย่ำแย่เช่นเดิม  อ่านเพิ่มเติม

มายาคติ: พลังงานหมุนเวียนทำให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น

ความเชื่อนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่ประเทศที่ใช้พลังงานหมุนเวียนในปริมาณมาก (เดนมาร์กและเยอรมนี) มีค่าไฟฟ้าสูงกว่าประเทศที่ยังไม่นิยมใช้พลังงานหมุนเวียนหรือมีการใช้นิวเคลียร์ในปริมาณมาก (ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ สวีเดน) หากจะกล่าวโดยง่ายคือยอดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคนั้นไม่สามารถนำมาเทียบกับประเด็นดังกล่าวได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าแปรผันไปตามค่าบริการและขอบเขตปัจจัยที่ต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่น ค่าใช้จ่ายเครือข่าย ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อัตราภาษีสรรพสามิตหรือระดับการเก็บภาษี ฯลฯ จึงไม่ควรสับสนระหว่างยอดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ากับราคาไฟฟ้าซึ่งเป็นคนละสิ่งกัน  อ่านเพิ่มเติม

มายาคติ: ค่าใช้จ่ายแบตเตอรีในการกักเก็บพลังงานหมุนเวียนนั้นแพงเกินไป และมีความจุไม่เพียงพอ

วิธีกักเก็บพลังงานไม่ได้มีเพียงแค่การใช้แบตเตอรี การกักเก็บพลังงานสำรองสามารถใช้เทคโนโลยีได้มากมายและมีวิธีการหลากหลายรูปแบบ ทั้งการใช้น้ำแบบสูบกลับ ไฮโดรเจน และการสะสมความร้อน แต่เมื่อคนทั่วไปกล่าวถึงค่าใช้จ่ายในการกักเก็บพลังงาน พวกเขามักจะหมายถึงค่าใช้จ่ายในการใช้แบตเตอรี อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายในการใช้แบตเตอรีเองก็ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมาพร้อมๆกับราคาแผงโซลาร์ที่ลดลงเช่นเดียวกัน  อ่านเพิ่มเติม

มายาคติ: แผงโซลาร์เป็นอันตรายเพราะมีส่วนผสมของวัสดุที่เป็นพิษจำนวนมาก

สิ่งที่อยู่ภายในแผงโซลาร์ โมโนคริสตัลไลน์ และ โพลีคริสตัลไลน์ คือแผงโซลาร์เซลล์สองแบบที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งแผ่นกระจกผลิตจากซิลิคอน กรอบผลิตจากอะลูมิเนียม และสายผลิตจากทองแดง และไม่มีส่วนประกอบของโลหะหนักหรือสารอื่นๆที่มีพิษร้ายแรง โดยแม้ว่าแผ่นฟิล์มพลังงานแสงอาทิตย์แบบบางอาจมีส่วนประกอบของโลหะหนักผสมอยู่บ้าง เช่น แคดเมียมหรือเทลลูไรด์ แต่งานวิจัยจำนวนมากกล่าวว่าไม่พบหลักฐานที่ชี้ว่ามีสารพิษรั่วไหลจากแผงโซลาร์เซลล์ประเภทนี้  อ่านเพิ่มเติม

มายาคติ: การติดตั้งพลังงานหมุนเวียนต้องใช้เนื้อที่จำนวนมาก

ความเชื่อเช่นนี้มักเกิดขึ้นจากภาพจำของพลังงานหมุนเวียนที่ผู้คนมักจะจินตนาการเป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยแผงโซลาร์หรือกังหันลมตั้งเรียงกัน ซึ่งเราจำเป็นต้องเปลี่ยนภาพจำนี้ให้ได้ เพราะนี่ไม่ใช่ศึกระหว่างพลังงานหมุนเวียนกับพื้นที่ชนบทหรือเนินเขารกร้าง แต่เป็นการที่เราต้องเลือกระหว่างการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนกับโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งใช้พื้นที่ในธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่ทรัพยากรถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติที่กักเก็บไว้กำลังถูกนำไปใช้จนหมดสิ้น  อ่านเพิ่มเติม

มายาคติ: กังหันพลังงานลมเป็นอันตรายต่อสัตว์ในธรรมชาติ

สิ่งก่อสร้างที่สูงใหญ่ทุกประเภทต่างเป็นอันตรายต่อสัตว์จำพวกนกทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นอาคาร เสาไฟฟ้าแรงสูง สายนำส่งสัญญาณ หรือแม้แต่กังหันลม และแม้ว่าผลกระทบต่อชีวิตของสัตว์เหล่านี้จะเป็นเรื่องที่น่าเศร้า แต่ถ้าหากเทียบกันกับอันตรายจากสิ่งอื่นๆแล้วนั้น ผลกระทบจากกังหันลมนับเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก โดยนกและค้างคาวมักต้องเผชิญกับอันตรายอื่นๆ เช่น แมวบ้าน (ซึ่งคาดว่าเป็นสาเหตุการตายของนก 1.3 ถึง 4 พันล้านตัวในสหรัฐอเมริกา)  อ่านเพิ่มเติม

มายาคติ: พลังงานหมุนเวียนสร้างอาชีพได้ไม่มากเท่าอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิล

จริงอยู่ที่ว่ามีตำแหน่งงานนับล้านที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิล (ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้) แต่เราต้องเลิกมองเรื่องดังกล่าวว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลกับพลังงานหมุนเวียน และควรตระหนักได้แล้วว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานนี้กำลังเกิดขึ้นจริงๆและหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไป และหันมาพิจารณาถึงโอกาสที่พลังงานหมุนเวียนจะช่วยสร้างอาชีพได้ ทั้งด้านการผลิต การติดตั้ง การจัดจำหน่าย และงานบริการ ฯลฯ  อ่านเพิ่มเติม

มายาคติ: พลังงานลมทำลายพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นและไม่ดีต่อผู้คน

ในบางประเทศ พลังงานหมุนเวียนยังคงเป็นเทคโนโลยีที่แปลกใหม่และไม่เป็นที่รู้จักมากนัก จึงเข้าใจได้ว่าอาจมีข้อกังขาและความกังวลเกิดขึ้นได้ ทว่าในบางครั้ง ความกังวลเหล่านี้อาจรุนแรงเกินความเป็นจริงจนกลายเป็นความหวาดระแวง ซึ่งยากจะอธิบายให้คนทำความเข้าใจใหม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ที่เต็มไปด้วยข่าวลือ การไม่เชื่อในวิทยาศาสตร์ และทฤษฎีสมคบคิดต่างๆ ตัวอย่างเช่น ความกังวลเกี่ยวกับ “โรคกลัวกังหันลม” (wind turbine syndrome) อย่างในออสเตรเลียและรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งมีการต่อต้านการติดตั้งกังหันพลังงานลมแบบบนชายฝั่งเพราะ “โรคกลัวกังหันลม” นี้ โดยเมื่อความหวาดกลัวเข้าครอบงำ ผู้คนก็มักจะปิดหูปิดตาไม่รับรู้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีเหตุผลต่างๆ ด้วยเหตุนี้เอง จึงถึงเวลาแล้วที่จะต้องเข้าไปสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับคนในพื้นที่ชุมชนเพื่อหยุดยับยั้งทฤษฎีสมคบคิดเหล่านี้  อ่านเพิ่มเติม

มายาคติ: พลังงานหมุนเวียนทำให้โครงข่ายสายส่งไฟฟ้าขาดเสถียรภาพ เพราะสายส่งที่ใช้ในปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับแหล่งพลังงานหมุนเวียนในปริมาณมากได้

ความเชื่อข้างต้นเกิดจากการประโคมข่าวภายใต้การทำงานของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ ซึ่งสนับสนุนแนวคิดนี้ด้วยงานวิจัยฉบับหนึ่งของกระทรวงพลังงานสหรัฐในปี 2560 ที่อ้างว่าระบบสายส่งไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกาล้มเหลวเพราะการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน (ซึ่งร่างฉบับก่อนหน้านั้นได้สรุปไว้ในทางตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิง) จึงเป็นไปได้ว่าร่างงานวิจัยฉบับนี้ถูกดัดแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงานของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการลงทุนกับถ่านหินและนิวเคลียร์ งานวิจัยชิ้นนี้ถูกแย้งกลับโดยคณะกรรมการพลังงานแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งชี้ว่า รัฐแคลิฟอร์เนียมีการใช้พลังงานหมุนเวียนสูงที่สุดในทุกๆรัฐของอเมริกา และไม่เคยมีปัญหาความไม่เสถียรของสายส่งไฟฟ้าแต่อย่างใด นอกจากนี้ ทั้งเดนมาร์กและเยอรมนีซึ่งมีการใช้พลังงานหมุนเวียนมากกว่า ก็ยังมีสายส่งไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพสูงกว่าของสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำ อ่านเพิ่มเติม

มายาคติ: การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดย่อมทำให้ต้นทุนไฟฟ้าของผู้บริโภครายอื่นสูงขึ้น

ความเชื่อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ “free-rider” (ฟรีไรเดอร์ หมายถึง ผู้บริโภคที่ต้องการผลประโยชน์จากผู้อื่นโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย) ซึ่งอ้างว่าคนที่ติดตั้งแผงโซลาร์นั้นกำลังเอาเปรียบผู้อื่น เพราะทำให้ผู้ที่ไม่ได้ติดตั้งมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

เนื่องจากยังไม่มีระบบสนับสนุนหรือตอบโต้การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดย่อมที่เพิ่มมากขึ้นแบบสากลที่ใช้เหมือนกันทั่วโลก ทำให้มีผู้ออกมาตอบโต้ทฤษฎีดังกล่าวในรูปแบบต่างๆมากมาย ซึ่งแต่ละประเทศอาจนำวิธีการที่ต่างกันมาใช้ ทั้งการยกเว้นภาษี การตั้งเป้าหมายด้านพลังงานหมุนเวียน การใช้เงินอุดหนุน การใช้มาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Feed-in Tariff) การใช้โซลาร์เสรี (Net Metering) ฯลฯ ลองสังเกตดูว่าในพื้นที่ของคุณนั้นใช้วิธีการใด  อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลล่าสุด

 

ภาพอันน่าประทับใจจากการเดินขบวนปกป้องสภาพภูมิอากาศของเยาวชนทั่วโลก

รายการบล็อก จาก Sudhanshu Malhotra | มีนาคม 20, 2562

เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา เด็กนักเรียนกว่า 1 ล้านคน ใน 123 ประเทศทั่วโลก ได้ออกมาเดินขบวนเรียกร้องบนถนนอย่างกล้าหาญในประเทศของตนเองเพื่อที่จะปกป้องอนาคตของพวกเขา เพื่อที่จะลงมือปกป้องโลก และตำหนิผู้นำประเทศที่ไม่คิดที่จะลงมือทำอะไร...

เดือนแห่งความรักกับ 5 วิธีบอกรัก “โลก” ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง

รายการบล็อก จาก Sontaya Sangphech | กุมภาพันธ์ 15, 2562 1 ความคิดเห็น

กินผักมากกว่าเนื้อช่วยลดโลกร้อนได้นะ รู้มั้ยว่ากระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ กว่าจะได้เนื้อสัตว์ครึ่งกิโลกรัมต้องใช้น้ำมากกว่ากระบวนการผลิตพืชอาหารหลายถึง 6 เท่า ซึ่งปริมาณน้ำจืดที่สามารถนำมาอุปโภค และบริโภคได้ บนโลกมีเพียง 3...

โลกร้อนก่อภัยพิบัติไปทั่วโลก

รายการบล็อก จาก Supang Chatuchinda | กุมภาพันธ์ 6, 2562

เหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้วหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Extreme Weather Event ฟังดูแล้วอาจเป็นคำศัพท์ใหม่สำหรับใครหลายๆคน แต่เหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้วนั้นเป็นผลพวงมาจากสิ่งที่เราคุ้นเคยดีนั่นคือ Climate Change หรือการเปลี่ยนแปล...

เมื่อผู้หญิงแสดงพลังปกป้องสิ่งแวดล้อม

รายการบล็อก จาก Ana Arias, Mónica Parrilla, Tatiana Nuño | มกราคม 15, 2562

ในช่วงการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2561) เรามีโอกาสได้เห็นกลุ่มผู้หญิง ที่ลุกขึ้นมาแสดงพลังปกป้องสิ่งแวดล้อม ในวัน Gender Day ซึ่งวัน Gender Day นี้ถูกจัดขึ้นในทุกๆ การประชุมทางด้านสิ่งแวดล้อ...

1 - 4 ของ 751 ผล