มายาคติ: แผงโซลาร์เป็นอันตรายเพราะมีส่วนผสมของวัสดุที่เป็นพิษจำนวนมาก

หน้า - มิถุนายน 20, 2561

สิ่งที่อยู่ภายในแผงโซลาร์

โมโนคริสตัลไลน์ และ โพลีคริสตัลไลน์ คือแผงโซลาร์เซลล์สองแบบที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งแผ่นกระจกผลิตจากซิลิคอน กรอบผลิตจากอะลูมิเนียม และสายผลิตจากทองแดง และไม่มีส่วนประกอบของโลหะหนักหรือสารอื่นๆที่มีพิษร้ายแรง โดยแม้ว่าแผ่นฟิล์มพลังงานแสงอาทิตย์แบบบางอาจมีส่วนประกอบของโลหะหนักผสมอยู่บ้าง เช่น แคดเมียมหรือเทลลูไรด์ แต่งานวิจัยจำนวนมากกล่าวว่าไม่พบหลักฐานที่ชี้ว่ามีสารพิษรั่วไหลจากแผงโซลาร์เซลล์ประเภทนี้

กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตแผงโซลาร์มีขั้นตอนการใช้สารเคมีอันตรายหรือโลหะที่เป็นพิษ โดยมีการใช้สารเคมีบางชนิด อันได้แก่ กรดไฮโดรคลอริก กรดไนตริก และไฮโดรเจนฟลูออไรด์ เพื่อทำความสะอาดผิวหน้าแผงโซลาร์ (คล้ายกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ) และมีการใช้โลหะหนักอย่างแคดเมียม ส่วนวัตถุดิบอื่นๆบางชนิดที่อันตรายกว่าก็มีทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าแล้ว

สิ่งนี้เน้นย้ำว่าจำเป็นต้องมีการจัดการขั้นตอนการผลิตแผงโซลาร์อย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึงการรีไซเคิลแผงโซลาร์เมื่อเป็นไปได้และการกำจัดขยะโซลาร์ที่หมดอายุแล้วอย่างปลอดภัยและมีระบบ เพื่อให้วัตถุดิบอันตรายต่างๆไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่สารเคมีที่เป็นพิษอาจรั่วไหลไปในอากาศได้ผ่านการเผาไหม้ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหากหายใจเข้าไป แต่อย่างไรก็ดี ถ้าหากมีการติดตั้งแผงโซลาร์อย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะไม่เกิดการเผาไหม้ขึ้น และระดับความเสี่ยงของการรั่วไหลของสารเคมีก็จะไม่ต่างกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่ใช้กันทั่วไป

ด้วยเหตุนี้เอง สิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักถึงจึงเป็นเรื่องของกระบวนการผลิตและการกำจัดขยะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญไม่ต่างกันกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ทั่วไปที่ส่วนมากมักมีอายุสั้นกว่าแผงโซลาร์เสียด้วยซ้ำ

การกำจัดขยะและการรีไซเคิล

สิ่งที่คนมักเข้าใจผิดอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์คือปัญหาการสร้างขยะแผงโซลาร์ ตัวอย่างเช่น ในบทวิเคราะห์ฉบับหนึ่งที่เพิ่งตีพิมพ์ได้ไม่นานนักโดยกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มผู้สนับสนุนการใช้นิวเคลียร์ ได้กล่าวอ้างด้วยความมั่นใจ (ที่ไม่ถูกต้อง) ว่าแผงโซลาร์นั้นสร้างขยะมากกว่านิวเคลียร์ถึง 300 เท่า ทว่าผลวิเคราะห์ดังกล่าวนี้ไม่ได้ตระหนึกถึงอายุการใช้งานของโซลาร์ที่ยาวนานถึง 40 ปี และส่วนประกอบเกือบทุกอย่างของแผงโซลาร์ที่สามารถนำมารีไซเคิลและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทจำนวนมากกำลังทำกันอยู่ในปัจจุบัน

แผ่นกระจกบนแผงโซลาร์ร้อยละ 90 และสารกึ่งตัวนำ (อันเป็นสินแร่หายาก) ถึงร้อยละ 95 ยังสามารถนำมารีไซเคิลได้ บริษัทที่ผลิตแผ่นฟิล์มอย่างเฟิร์สโซลาร์ (First Solar) ได้เสนอโครงการรีไซเคิลขนาดใหญ่ที่จะเก็บโมดูลโซลาร์ที่ใช้งานแล้วถึงร้อยละ 85 และนำโมดูลเหล่านั้นไปรีไซเคิลให้ได้มากกว่าร้อยละ 80 ของทั้งหมด โดยผู้ผลิตแผงโซลาร์ส่วนใหญ่ในสหภาพยุโรปได้เสนอให้มีการนำแผงโซลาร์กลับไปรีไซเคิลได้โดยสมัครใจ ส่วนกลุ่มความร่วมมือกันของอุตสาหกกรมพลังงานแสงอาทิตย์ในสหรัฐอเมริกา (Solar Energy Industries Association: SEIA) กำลังร่วมมือกันกับทางยุโรปเพื่อพัฒนาโครงการรีไซเคิลโมดูลเหล่านี้ในสหรัฐอเมริกา

มลพิษโดยรวม

นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังชี้ว่ามลพิษที่เกิดจากพลังงานหมุนเวียนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ำนั้นน้อยกว่ามลพิษที่เกิดจากพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างมหาศาล โดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับที่น้อยมากแม้ว่าจะต้องใช้วัตถุดิบจำนวนมากก็ตาม  รายงานฉบับหนึ่งได้สรุปไว้ว่า ถึงแม้ว่าจะมีการใช้ส่วนประกอบที่เป็นพิษในการผลิตแผงโซลาร์ส่วนใหญ่ แต่กระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์นั้นปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและคนงานกว่าจากถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และนิวเคลียร์อย่างมาก

สิ่งนี้นับเป็นสิ่งสำคัญในประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอยู่ ซึ่งแน่นอนว่าแผงโซลาร์เองก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกัน ทว่านับเป็นปริมาณที่เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับผลกระทบที่เกิดจากพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลและนิวเคลียร์ และนั่นคือสิ่งที่เราต้องเลือกว่าจะไปในทิศทางใด

ประเด็นสำคัญ: ความเสี่ยงด้านสุขภาพของมนุษย์จากการได้รับสารพิษในวัตถุดิบที่ใช้ผลิตแผงโซลาร์นั้นน้อยมากจนแทบไม่มี ส่วนความเสี่ยงด้านมลพิษนั้นก็สามารถลดปริมาณลงได้จากการทำเหมืองวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึงการรีไซเคิลส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่นานาประเทศกำลังทำอยู่ในปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า