คุ้นชินแนวใหม่ที่คุ้นเคย

เขียนโดย นที  วลัญชพฤกษ์ อาสาสมัครกรีนพีซ


© ธัชกร กิจไชยภณ/กรีนพีซ

หลังคามุงกระเบื้อง ที่ชาร์จมือถือจากปลั๊กไฟ เป็นสิ่งที่คนเราคุ้นชินในชีวิตประจำวัน แต่ถ้าวันใดวันหนึ่ง หลังคาไม่ต้องมุงด้วยกระเบื้อง และไม่ต้องชาร์จแบตมือถือจากปลั๊กเสียบ การดำเนินชีวิตจะออกมาในรูปแบบไหนกัน

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อโลกสีเขียว (All Green Learning Center) ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมเพื่อมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สังคมไปสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม พาเราไปพบกับนวัตกรรมหน้าใหม่ บ้านหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในประเทศไทยซึ่งประหยัดต้นทุนต่ำกว่าการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา อีกทั้งนำเสนอที่ชาร์จแบตเตอรี่ขนาดเล็ก เล็กกว่ามือถือ พกพาง่าย สะดวก เหมาะกับนักเดินทาง ไม่ว่าจะไปทีไหนไม่ต้องกลัวปัญหาแบตเตอรี่หมด คุยฟุ้ง และมีความสุขได้ทุกที่ นอกจากนี้ยังมีหลอดไฟซึ่งนำเข้ามาจากแถบแอฟริกา ที่ไม่ได้ให้แสงสว่างอย่างเดียว แต่ให้พลังงานในการชาร์จแบตเตอรี่มือถืออีกด้วย

ในแอฟริกา ดินแดนที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง พลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นพระเอกของการใช้ไฟฟ้า ณ ศูนย์กลางของหมู่บ้านจะมีซุ้มที่ติดแผงพลังงานแสงอาทิตย์ต่อเข้ากับหลอดไฟที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้เพื่อให้ประชาชนมาชาร์จไฟได้ในซุ้ม  พลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นคำตอบหนึ่งด้านพลังงานที่ช่วยผู้ที่ขาดแคลนพลังงานได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการใช้พลังงานและมีมากกว่าประเทศยุโรปบางประเทศเช่นประเทศเยอรมนี ที่ประกาศตัวชัดเจนว่าจะมุ่งสู่พลังงานหมุนเวียน  ประกอบกับต้นทุนในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ยังมีราคาค่อนข้างสูง พลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นตัวเลือกที่ประชาชนส่วนใหญ่มองข้ามและมุ่งหาพลังงานที่ถูกกว่า แต่ไม่ได้รวมต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วย

แต่ถ้าในอนาคตมีการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนตามศักยภาพพลังงานหมุนเวียนที่เรามีทั้งหมด และรัฐบาลเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น รับรองว่าธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ย่อมขยายตัวมากขึ้นพร้อมกับต้นทุนการลงทุนที่ลดลงตามลำดับ

หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ชาร์ตแบตเตอรี่ขนาดเล็ก และหลอดไฟชาร์จมือถือนวัตกรรมหน้าใหม่เกิดขึ้นจริงแล้ว เหตุไฉนวงการพลังงานแสงอาทิตย์จะไม่ก้าวหน้าต่อไป ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนา ขยายผล ต่อยอด ด้วยความร่วมทั้งภาครัฐบาล เอกชนและประชาชน

ขอขอบคุณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อโลกสีเขียว บ้านโนนกระโดน ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา