วันที่ 2

หน้า - มิถุนายน 12, 2552

วันที่ 5 | วันที่ 4 | วันที่ 3  | วันที่ 1

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2550 วันที่ 2

เวลาประมาณ 8.30น. คณะเดินทางออกเดินทางจากโรงแรมที่พักมุ่งหน้าเข้าสู่ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบธงและเสื้อยืดหยุดโลกร้อน

ณ ศาลากลางจังหวัด ตัวแทนชมรมจักรยานจังหวัดสระบุรีเดินทางมาสมบทจำนวนสองคนเพื่อเดินทางไปส่ง ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จากนั้นออกเดินทางจากศาลากลางจังหวัด เพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างทาง ได้พบกับ "พี่เช่ย" อาสาสมัครที่ลงทุนปั่นจักรยานตามมาจากกรุงเทพหลังจากได้ดูข่าวในทีวี

ผ่านเส้นทางขึ้นเขาลงห้วยจำนวนมาก จนเข้าสู่เขตอำเภอปากช่อง และได้พบกับอาสาสมัครอีกหนึ่งคนซี่งนั่งรถทัวร์ตามมาจากกรุงเทพฯ (เป็นสมาชิกของชมรมจักรยานที่มาส่งวันออกจากกรุงเทพ)

ตกเย็น เข้าสู่ที่พักบ้านของลุงคำสิงห์ หรือที่รู้จักกันในนาม "ลาวคำหอม" จากนั้นคณะเดินทางช่วยกันเก็บเม็ดยางนา เพื่อนำไปปลูกที่จุดหมายปลายทาง จากนั้นรับประทานอาหารค่ำและเข้านอน