วันที่ 4

หน้า - มิถุนายน 12, 2552

วันที่ 5 | วันที่ 3 | วันที่ 2  | วันที่ 1

วันพฤหัสที่ 18 ตุลาคม 2550 วันที่ 4

ออกเดินทางจากจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่เช้าตรู่ โดยมีตัวแทนจากชมรมจักรยานนครราชสีมาเดินทางมาส่งด้วย 1 คน

แวะพักรับประทานอาหารเช้า ก่อนเข้าเขตจังหวัดบุรีรัมย์ คุณป้าเจ้าของร้านบริจาคต้นมะพร้าวสำหรับนำไปปลูกให้ด้วย

ยางล้อจักรยานของคุณสมบัติรั่ว จึงต้องซ่อมแซมกันเล็กน้อย แล้วจึงเดินทางต่อเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์

แวะแจกเอกสารรณรงค์ต้านโลกร้อนและพักรับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางเข้าสู่ที่ว่าการอำเภอนางรอง เพื่อมอบธง เสื้อ และเอกสารต่อต้านโลกร้อน

เดินทางเข้าสู่ที่พัก กองร้อย ตชด.ที่ 215 มอบธง เสื้อ และเอกสารต่อต้านโลกร้อน