ค่ายผู้พิทักษ์สภาพภูมิอากาศ

หน้า - พฤศจิกายน 25, 2552
ค่ายผู้พิทักษ์ป่าของกรีนพีซตั้งอยู่ในใจกลางป่าฝนอินโดนีเซีย ที่ซึ่งนักกิจกรรมจะประจำอยู่หลายสัปดาห์ เพื่อชี้ประเด็นเร่งด่วนว่าการทำลายป่านั้นมีบทบาทในการเร่งให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อันตราย

อ่านเรื่องราวล่าสุดจากค่ายที่บล็อกของเีรา

ในปัจจุบัน ทุกคนพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่มีไม่กี่คนที่ตระหนักถึงบทบาทของป่า ความจริงก็คือ การทำลายปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 1 ใน 5 ส่วน (20%) ของการปล่อยก๊า่ซเรือนกระจกทั้งหมดทั่วโลก ซึ่ีงมากกว่ารถยนต์ เครื่องบิน และ รถไฟทั้งหมดในโลกรวมกัน ทำให้การทำลายป่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ

การทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าขับเคลื่อนการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศใน 2 วิธี ข้อแรกการถางและเผาป่าปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ออกสู่บรรยากาศ และข้อที่สอง พื้นที่ป่าที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซต์นั้นลดลง

การหยุดการทำลายป่าเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดวิธีหนึ่งในการปกป้องสภาพภูมิอากาศ

ต้นไม้นั้นสำคัญไฉน

เพื่อหยุดยั้งหายนะสภาพภูมิอากาศในช่วงชีวิตของเรา ผู้นำโลกต้องเห็นชอบการลดการปล่อยก๊า่ซคาร์บอนไดออกไำซต์ในปริมาณมากขึ้น จากเชื้อเพลิงฟอสซิลและการ ทำลายป่า ณ การประชุมสุดยอดภาวะโลกร้อนของสหประชาชาติในเดือนธันวาคมนี้ ในกรุงโคเปนเฮเกน เราต้องได้แผนการหยุดการทำลายป่าทั่วโลกก่อนพ.ศ. 2563 และ ต้องได้เงินทุนระดับโลกในปริมาณที่มากพอ เพื่อทำให้ประเทศที่มีผืนป่าปกคลุม เช่น อินโดนีเซียและบราซิล สามารถเปลี่ยนแผนการเป็นการปฏิบัติได้

นักการเมืองกำลังเจรจาเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ ในการปกป้องป่าภายใต้ข้อตกลงภาวะโลกร้อนฉบับใหม่ นักการเมืองบางคนจะสามารถปกป้องสิ่งที่กำลังถูกคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่นักการเมืองคนอื่นจะขับเคลื่อนการทำลายป่ายิ่งขึ้นไปอีก นักการเมืองต้องรับประกันว่าเงินในกองทุนที่จะจัดตั้งขึ้นจะไม่ไปสิ้นสุดใน เงื้อมมือของผู้ที่ทำลายป่า เช่น อุตสาหกรรมค้าไม้ วิธีแก้ปัญหา ปกป้องป่า กู้วิกฤตโลกร้อน ของเรา แสดงให้เห็นวิธีที่ทำให้บรรลุการปกป้องทั้งป่าและสภาพภูมิอากาศ

อินโดนีเซีย

ค่ายผู้พิทักษ์สภาพภูมิอากาศตั้งอยู่บนคาบสมุทรกัมปาร์ที่กำลังถูกคุกคาม บนเกาะสุมาตรของอินโดนีเซีย ในการการนับถอยหลังสู่โคเปนเฮเกน เราเรียกร้องความสนใจของทั่วโลกไปที่อินโดนีเซีย ในฐานะเป็นตัวอย่างอันสุดโต่งของการทำลายป่าอย่างไม่ลดละ ความรวดเร็วและระดับของการทำลายป่าที่นั่นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทำไมจึง เป็นเรื่องสำคัญมากที่นักการเมืองต้องลงมือปฏิบัติเพื่อปกป้องผืนป่าในเดือน ธันวาคม

ตอไม้ในพื้นที่ซึ่งเพิ่งถูกทำลายเพื่อขยายการปลูกปาล์มน้ำมันสำหรับปาล์มน้ำมัน ดูตา ปาลมา

ตอไม้ในพื้นที่ซึ่งเพิ่งถูกทำลายเพื่อขยายการปลูกปาล์มน้ำมันสำหรับปาล์มน้ำมัน ดูตา ปาลมา

ป่าฝนของอินโดนีเซีย รวมถึงดินพรุที่อุดมไปด้วยคาร์บอนที่ป่าฝนนั้นใช้เติบโต ก่อตัวเป็นที่กักเก็บคาร์บอนตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก มันเป็นระบบป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญอย่างยิ่ง แต่ความต้องการของตลาดนานาชาติ ในผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมันปาล์ม ที่ใช้ผลิตช็อคโกแลต ยาสีฟัน และ เชื้อเพลิงชีวมวล ได้ขับเคลื่ิอนการทำลายป่าฝนของอินโดนีเซียไปมากกว่า 46.2 ล้านไร่ (พื้นที่ใหญ่กว่าประเทศฝรั่งเศส) ตั้งแต่พ.ศ. 2493 ตัวเลขล่าสุดชี้ว่า อินโดนีเซียเป็นแห่งหนึ่งที่มีอัตราการทำลายป่าที่รวดเร็วที่สุด ทำให้เป็นผู้ก่อมลพิษต่อสภาพภูมิอากาศเป็นลำดับที่ 3 (รองจากจีนและสหรัฐอเมริกา)

ประธานาธิบดี ซูลิโล บัมบาง ยุดโฮโยโน แห่งประเทศอินโดนีเซีย ได้ให้คำมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอินโดนีเซียในปริมาณมหาศาล และกล่าวว่าจะลดลงมากขึ้นหากประเทศที่ร่ำรวยจัดหาเงินที่จำเป็นในการปกป้อง ป่าของประเทศ ในขณะที่กองทุนนี้กำลังอยู่ระหว่างการจัดตั้ง นายยุดโฮโยโนต้องประกาศระงับการทำลายป่าและดินพรุของอินโดนีเซียในทันที

การปกป้องป่า เท่ากับเราปกป้องชุมชนที่พึ่งพาป่า สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่น อุรังอุตังและเสือ และระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกแห่งต่างๆ นอกจากนี้เรายังปกป้องสภาพภูมิอากาศโลกที่ทุกชีวิตบนโลกจำเป็นต้องพึ่งพา รวมถึงพวกเราด้วย

การทำลายป่าฝนเขตร้อนและป่าพรุในประเทศอินโดนีเซีย ทำให้ป่าพรุเหือดแห้งยิ่งขึ้น และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์มากขึ้น การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่เกิดจากการทำลายป่าในอินโดนีเซียนี้ คิดเป็น 20% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ทั่วโลก ช่วยกันส่งสาสน์ถึงประธานาธิบดียูโดโยโน แห่งอินโดนีเซีย ให้ยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่า ไม่ใช่ยับยั้งการรณรงค์ของกรีนพีซในการพิทักษ์สภาวะภูมิอากาศ

ข่าวล่าสุดจากค่ายผู้พิทักษ์สภาพภูมิอากาศ

หมวด