ถาม - ตอบเรื่องหลอดไฟ

หน้า - มกราคม 26, 2552
ถามตอบข้อสงสัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับหลอดไฟและภาวะโลกร้อน

ไปที่

ข้อมูลทั่วไป

ฉันเพิ่งซื้อหลอดกลมหลอดใหม่มา ฉันต้องเปลี่ยนมันทั้งๆ ที่ยังใช้งานได้อยู่หรือ

แน่นอน ทุกๆ วันที่คุณใช้หลอดกลมเท่ากับคุณได้ทำลายสภาพภูมิอากาศและทำให้คุณสิ้นเปลืองเงิน หลอดไฟแบบกลมทุกดวง และอุปกรณ์ที่สิ้นเปลืองพลังงานอื่นๆ มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภูมิอากาศและควรถูกเลิกใช้ในบ้าน ปริมาณพลังงานที่สูญเสียไปมีมากเกินกว่าที่จะเปรียบเทียบกับราคาค่าหลอดไฟที่ต้องโยนที้งไป

ใช้หลอดประหยัดกับไฟหรี่ได้หรือไม่

หลอดประหยัดธรรมดาไม่สามารถใช้ร่วมกับตัวหรี่ไฟปกติได้ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้ตอนนี้มีทางเลือกอยู่ 2 วิธี วิธีแรกคือซื้อตัวหรี่ไฟที่ใช้กับหลอดประหยัดโดยเฉพาะ อีกวิธีหนึ่งคือซื้อ "หลอดประหยัดที่หรี่ได้" หลอดประหยัดชนิดนี้สามารถหรี่ได้ 3-4 ระดับโดยใช้สวิทช์ปกติ ข้อได้เปรียบ คือ หลอดไฟชนิดนี้เมื่อเปิดเป็นไฟหรี่แล้วประหยัดพลังงานได้มากกว่าหลอดกลม โดยหลอดกลมเมื่อหรี่แล้วแล้วยังสิ้นเปลืองพลังงานเท่าเดิม

จะรู้ได้อย่างไรว่าหลอดไฟที่ใช้อยู่เป็นหลอดกลมที่สิ้นเปลืองพลังงาน

ดูได้จากความร้อนที่เกิดขึ้น ลองจับดูหลอดไฟจะร้อนหลังจากเปิดใช้งานได้สักพักหนึ่ง และดูได้จากบรรจุภัณฑ์ที่เขียนไว้ว่าระดับการใช้พลังงานจะต่ำกว่า D นอกจากนี้ถ้าเป็นหลอดกลมจะมีลวดเส้นเล็กๆ อยู่ข้างใน

จะรู้ได้อย่างไรว่าควรจะเปลี่ยนหลอดกลมเป็นหลอดประหยัดดีหรือไม่

หลอดประหยัดมีประสิทธิภาพมากกว่าหลอดกลม 75% คุณเปรียบเทียบได้จากตารางข้างล่างนี้ หลอดไฟแต่ละยี่ห้ออาจแตกต่างกันเล็กน้อย คุณสามารถขอทดลองในร้านได้

หลอดประหยัด               หลอดกลม

     6 Watt                       25 วัตต์

     9 Watt                       40 วัตต์

    12 Watt                      60 วัตต์   

    15 วัตต์                      75 วัตต์

    20 Watt                      100 วัตต์

จะซื้อหลอดประหยัดได้ที่ไหน

ซูเปอร์มาเก็ตบางแห่งมีแต่หลอดประหยัดแบบตะเกียบจำหน่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าคุณต้องการทางเลือกที่มากกว่าและคำแนะนำที่ดีกว่า ควรไปหาซื้อด้วยตนเองที่ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านขายหลอดไฟโดยเฉพาะ ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ หรือ ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า

ฉันช่วยประหยัดพลังงานด้วยวิธีอื่นได้ด้วยหรือไม่ (ในระดับบุคคล)

อย่าเปิดโทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ทิ้งไว้ในโหมดสแตนบาย ใช้เครื่องซักผ้าเมื่อผ้าเต็มเครื่องเท่านั้น ตากผ้าแทนการอบแห้ง ฯลฯ อ่านข้อแนะนำเพิ่มเติมได้ที่  " วิธีพิทักษ์สภาพภูมิอากาศ"

ความรู้เรื่องหลอดไฟ

การเปลี่ยนหลอดไฟจะสร้างความเปลี่ยนแปลงจริงหรือ

โครงการนี้ไม่เพียงแต่รณรงค์เรื่องหลอดไฟเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงมาตรฐานประสิทธิภาพทางพลังงานในเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด อย่างไรก็ตามหลอดไฟเป็นวิธีที่ง่ายในการประหยัดพลังงานได้มหาศาล

หลอดกลมล้าสมัยที่ยังคงใช้กันอยู่ทำให้สูญเสียพลังงานมากกว่า 90% ไปกับการเปลี่ยนเป็นความร้อนแทนที่จะเป็นแสงสว่าง

เพียงแค่การเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดแทนหลอดกลมในยุโรปอย่างเดียว สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ 20 ตัน ซึ่งเท่ากับการปิดโรงงานผลิตเชื้อเพลิงที่ทำลายสิ่งแวดล้อมขนาดกลาง 25 แห่ง

ทำไมหลอดประหยัดจึงดีกว่า

หลอดกลมใช้พลังงานน้อยกว่า 10% ในการให้แสงสว่าง ขณะที่พลังงานกว่า 90%  สูญเสียในรูปของความร้อน พลังงานส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นพลังงานที่ได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิล ที่ทำให้มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ สาเหตุของภาวะโลกร้อน

หลอดประหยัดใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดกลม 5 เท่า นั่นหมายความว่าจะทำให้เกิดมลพิษจากคาร์บอนไดออกไซต์น้อยกว่ามาก ดังนั้นหลอดประหยัดจึงเป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศและเงินในกระเป๋าของคุณอีกด้วย

หลอดประหยัดทำงานอย่างไร

หลอดประหยัดคล้ายกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดเล็ก มีส่วนประกอบสำคัญอยู่สองส่วนคือ หลอดที่เติมก๊าซลงไป(บางครั้งเรียกว่า หลอดหรือสตาร์ทเตอร์) และบัลลาร์ตแม่เหล็กหรือไฟฟ้า โดยพลังงานในรูปของกระแสไฟฟ้าจากบัลลาร์ตจะไหลผ่านก๊าซ ทำให้เกิดแสงอุลตร้าไวโอเล็ตออกมา แสงอุลตร้าไวโอเลตนี้ จะไปกระตุ้นฟอสเฟอร์ที่ฉาบภายในหลอดไฟและทำให้เกิดแสงสว่าง หลอดประหยัดมีบัลลาร์ตแม่เหล็กและจะกระพริบเมื่อเปิด หลอดประหยัดแบบบัลลาร์ตไฟฟ้ามีขายทั่วไปในปัจจุบัน

การประหยัดพลังงานโดยเลิกผลิตหลอดกลมในอนาคตจะเป็นไปได้หรือไม่

ผู้ผลิตสามารถเพิ่มความสามารถในการผลิตในยุโรปที่มีเครือข่ายการผลิตอยู่แล้ว หลอดกลมส่วนใหญ่มักจะนำเข้าจากจีนและอินเดียและผู้ผลิตก็ไม่ได้กำไรจากตรงนั้น ในทางกลับกัน ฟิลลิปส์ได้กำไรเพิ่ม 700 ล้านยูโรในปีนี้จากการขายหลอดประหยัด

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศต้องการมาตรการและการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน หากเรายังไม่สามารถค่อยๆ เลิกใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมดาเช่นนี้ แล้วจะหวังอะไรกับการผลักดันให้สหภาพยุโรปบรรลุประสิทธิภาพทางพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในพ.ศ. 2573

ต้องการทราบเรื่องสารปรอทในหลอดประหยัด

หลอดประหยัดมีสารปรอทอยู่ในปริมาณน้อย ยี่ห้อที่มีคุณภาพสูงกว่ามักจะมีปริมาณสารตะกั่วน้อยกว่า (3 มิลลิกรัมหรือน้อยกว่า) อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้หลอดประหยัดแทนหลอดกลมสามารถลดการปล่อยสารตะกั่วได้อย่างแน่นอน

การผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากถ่านหิน ปล่อยสารตะกั่วออกสู่สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานโดยเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดจึงทำให้การปล่อยสารตะกั่วจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลน้อยลง สารตะกั่วที่ลดลงนี้น้อยกว่าสารตะกั่วเพียงเล็กน้อยในหลอดประหยัดในปริมาณสูงกว่ามาก

กล่าวคือ การให้ความรู้และการรีไซเคิลหลอดประหยัดให้ดีขึ้นเป็นสิ่งที่จำเป็น

หน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกามีข้อมูลในไฟล์ PDF เกี่ยวกับปัญหานี้ คลิกเข้าไปดูได้ ที่นี่

จะทำอย่างไรกับหลอดไฟกลมและหลอดประหยัดที่เก่าแล้ว

หลอดกลม (ทั้งที่เก่าแล้วและยังใช้งานได้อยู่) สามารถทิ้งในถังขยะธรรมดาได้เลย แต่หลอดประหยัดควรจะนำไปรีไซเคิล มีจุดทิ้งขยะมีพิษชิ้นเล็กๆ สำหรับรีไซเคิลในแทบทุกประเทศ แต่ผู้จำหน่ายบางรายเช่น IKEA รับหลอดประหยัดเก่าคืน

หลอดประหยัดมีขนาดใหญ่และรูปร่างน่าเกลียด

ในปัจจุบันหลอดประหยัดมีขนาดและรูปร่างคล้ายกับหลอดกลม บางครั้งมีขนาดเล็กกว่า ความแตกต่างมีเพียงอย่างเดียวคือบัลลาร์ตไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างตัวหลอดกับสกรู สีของไฟมีตั้งแต่ขาวสว่างจ้า (โดยเฉพาะหลอดตะเกียบแบบเก่า)ไปจนถึงสีเหลืองนวล หลอดประหยัดยี่ห้อที่มีคุณภาพมากกว่ามีสีโทนอ่อน ขนาดเล็ก หรี่ได้ และ มีรูปร่างคล้ายเทียนไขด้วย

หลอดประหยัดจะกระพริบและใช้เวลานานกว่าจะสว่างเต็มที่หรือไม่

ขึ้นอยู่กับคุณภาพของหลอดประหยัด ในที่ๆ คุณต้องการไฟสว่างทันที น่าจะใช้หลอดประหยัดที่คุณทดลองในร้าน

หลอดไฟฮาโลเจนดีหรือไม่

หลอดไฟฮาโลเจนดีกว่าหลอดกลม แต่ยังให้ความร้อนมากกว่าให้แสงสว่างเป็นส่วนใหญ่ กรีนพีซต้องการให้มีการสั่งห้ามใช้หลอดไฟฮาโลเจนคุณภาพต่ำที่สุดในระยะสั้น และต้องการให้หันมาใช้หลอดไฟที่มีประสิทธิภาพแทนเพิ่มขึ้น

หลอดไฟฮาโลเจนมีใช้ในร้านค้าเป็นส่วนใหญ่ จะให้พวกเขาเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดอย่างนั้นหรือ

ทุกคน (ทั้งในบ้านและบริษัท) ควรใช้พลังงานอย่างฉลาด นี่เป็นเหตุผลที่กรีนพีซรณรงค์ให้กำจัดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองพลังงานอย่างมหาศาลออกจากตลาด แต่เราควรจะใช้อุปกรณ์ที่แม้จะมีประสิทธิภาพสูงอย่างฉลาดด้วย

LED คืออะไร และเปลี่ยนไปใช้แทนหลอดประหยัดเลยได้หรือไม่

LED ย่อมาจากไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode) ขณะนี้มีการประชาสัมพันธ์อย่างหนัก ซึ่งอาจแซงหน้าหลอดประหยัดได้ในไม่กี่ปี แต่เรารอให้วันนั้นมาถึงไม่ได้แล้ว

หลอดประหยัดมีอายุการใช้งานนานเท่าไหร่

หากใช้งานเฉลี่ยวันละ 3 ชั่วโมงต่อวัน (ประมาณ 1,000 ชั่วโมงต่อปี) หลอดประหยัดที่รับประกันอายุการใช้งาน 6,000 ชั่วโมง (ซึ่งเป็นการรับประกันที่น้อยที่สุดในหลอดประหยัดที่มีคุณภาพดี) จะมีอายุการใช้งานนาน 6 ปี ส่วนหลอดกลมมักมีอายุการใช้งานเพียง 1 ปี หลอดประหยัดบางชนิดมีอายุการใช้งานนานถึง 15 ปี

ต้นตอปัญหา

ยุติการสิ้นเปลืองพลังงาน เหตุผลเบื้องหลังบางประการ

ครึ่งหนึ่งของการปฏิวัติพลังงานเพื่อต่อสู้ภาวะโลกร้อน คือ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และอีกครึ่งหนึ่ง คือ การผลิตพลังงานที่ดีขึ้น โครงการการปฏิวัติพลังงาน (Energy [R]evolution) ของกรีนพีซ ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนมกราคม แสดงให้เห็นการพัฒนามหาศาลของพลังงานสะอาดและการผลิตพลังงานแบบกระจายศูนย์ ไปพร้อมกับมาตรการประสิทธิภาพทางพลังงานที่ใช้ความพยายาม ซึ่งจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกได้ 50% ซึ่งต่ำกว่าระดับของพ.ศ. 2443 ภายในพ.ศ. 2593 ในขณะที่ยังเหลือโอกาสให้เศรษฐกิจเติบโต

การเปิดไฟ (ภายในบ้าน สำนักงาน และ ถนน) ใช้พลังงานปริมาณมหาศาลในระดับโลก สำนักงานพลังงานนานาชาติได้คำนวณว่าการเปิดไฟใช้พลังงาน 19% จากปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั่วโลก พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการเปิดไฟเป็นสาเหตุสำคัญในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเท่ากับการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ของรถยนต์ซึ่งเท่ากับ 70% ทั่วโลก การเปิดไฟต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากเท่ากับการผลิตพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันทุกแห่งทั่วโลก และมากกว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำหรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในปริมาณ 15%

วิธีการปฏิบัติงานอย่างดีเยี่ยมด้านพลังงานและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้ความต้องการพลังงานทั่วโลกในอนาคตอาจลดลง 47% ภายในพ.ศ. 2593 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงในโครงการการปฏิวัติพลังงาน ในสหภาพยุโรป มีการคาดการณ์ว่าภาคธุรกิจที่เป็นไปตามปกติในยุโรปจะต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นกว่า 40% ภายในพ.ศ. 2593 แต่ด้วยยุทธศาสตร์ประสิทธิภาพทางพลังงานที่แน่วแน่ ความต้องการใช้พลังงานในภาคธุรกิจอาจลดลงไปที่ 65% จากที่ใช้ในปัจจุบัน

ถ้าบ้านทั่วทั้งยุโรปเปลี่ยนจากหลอดกลมเป็นหลอดประหยัดแล้วจะสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานลงเท่ากับการปิดสถานีพลังงาน 25 แห่ง และถ้าเปลี่ยนเป็นหลอดประหยัดพลังงานในการใช้งานทุกประเภท (ทั้งในบ้าน ถนน และ สำนักงาน) จะสามารถปิดโรงไฟฟ้าได้ 67 โรง

เราต้องทำอะไรบ้าง

ผู้จำหน่าย ควรเลิกจำหน่ายหลอดกลมทุกประเภทในทันที

ผู้บริโภค ควรเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดในทันที

ผู้ผลิต ควรประกาศแผนการยุติการผลิตหลอดไฟที่มีค่าความสว่างน้อยกว่า 25 ลูเมน/วัตต์ (รวมถึงหลอดกลมและหลอดไฟฮาโลเจนรุ่นเก่า) ภายใน 2 ปี (ก่อนสิ้นพ.ศ. 2552)

รัฐบาลของแต่ละประเทศ ควรออกกฎหมายห้ามใช้หลอดไฟที่รัฐบาลมีอำนาจบังคับฝ่ายเดียว (โดยอยู่บนมาตรฐานประสิทธิภาพทางพลังงานขั้นต่ำ) และออกมาตรฐานบังคับเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางพลังงานที่ได้ผลจริงก่อนพ.ศ. 2553 สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองพลังงานชนิดอื่น

มีประเทศใดที่ห้ามใช้หลอดไฟที่สิ้นเปลืองพลังงานไปแล้วบ้าง

หลายประเทศได้หารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ (รัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย) ในแคนาดา รัฐบาลกลางได้ออกกฎหมายห้ามขายหลอดไฟไร้ประสิทธิภาพ โดยมีผลบังคับใช้ในพ.ศ. 2555 ส่วนในสหภาพยุโรป ไอร์แลนด์มีกฎหมายห้ามขายหลอดไฟสิ้นเปลืองพลังงาน โดยมีผลบังคับใช้ในพ.ศ. 2552 กรีนพีซสนับสนุนอย่างแข็งขันให้ประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรปออกกฎหมายห้ามใช้หลอดไฟดังกล่าวเหมือนไอร์แลนด์

รัฐบาลของแต่ละประเทศในยุโรปจะไม่อ้างว่าต้องรอการรับรองทางกฎหมายจากสหภาพยุโรปก่อนหรือ

ไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่ออกกฎหมายห้ามขายหลอดไฟในประเทศถ้าไม่มีการบัญญัติในกฎหมายของสหภาพยุโรป ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสามารถบัญญัติมาตรฐานของตนเองใช้ได้ เมื่อแต่ละประเทศอนุมัติการใช้กฎหมายแล้ว คณะกรรมการสหภาพยุโรปจะตรวจสอบว่ากฎหมายนั้นละเมิดข้อบังคับการค้าภายในประเทศหรือไม่ ยิ่งมีประเทศที่มีข้อบังคับผูกมัดเรื่องหลอดไฟมากเท่าไหร่ โอกาสที่สหภาพยุโรปจะห้ามใช้ก็มีมากขึ้น

ถ้ารัฐบาลแต่ละประเทศในยุโรปไม่ห้ามใช้หลอดกลม (เทคโนโลยีจากศตวรรษที่ 18 !) พวกเขาจะหวังบรรลุเป้าหมายประสิทธิภาพทางพลังงานที่ประกาศออกมาแล้ว ที่ 20% ก่อนพ.ศ. 2563 ได้อย่างไร

โครงการนี้มีแต่ในยุโรปเท่านั้นหรือ

โครงการนี้มีอยู่ทั่วโลก เราทำงานในทุกภูมิภาคที่จะกำจัดอุปกรณ์ที่ล้าสมัยและสิ้นเปลืองพลังงานและหันมาใช้เทคโนโลยีที่ดีกว่า

ตั้งแต่สหภาพยุโรปเริ่มดำเนินการทางการเมืองเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางพลังงาน และเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จึงมีเหตุผลที่จะพยายามผลักดันในภูมิภาคนี้มากขึ้น กล่าวคือ การเปลี่ยนข้อบังคับในสหภาพยุโรป จะมีผลต่อตลาดโลก

ผู้ผลิตควรทำอย่างไร

เลิกผลิตหลอดกลมรุ่นเก่า (อุปกรณ์ให้แสงสว่างต่ำกว่า 25 ลูเมน/วัตต์) ภายในพ.ศ. 2553 (สิ้นพ.ศ. 2552)

ถ้าการรณรงค์ของกรีนพีซไม่เป็นผล จะเกิดการขาดแคลนหลอดไฟและเราต้องนั่งอยู่ในห้องมืดๆ หรือไม่

เราต้องการการปฏิวัติพลังงานเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะจากภาวะโลกร้อน ยังไม่สายเกินไปแต่เราก็ไม่มีเวลามากพอที่จะรอ ตลาดหลอดไฟจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสภาพความเป็นจริง เรามั่นใจว่าผู้ผลิตหลอดไฟจะดำเนินการเร็วพอที่จะผลิต (และทำกำไร)จากการเปลี่ยนแปลงนี้ถ้าผู้บริโภค รัฐบาล และ ผู้จำหน่ายมีความต้องการ

จะมีบริษัทบางบริษัทที่ได้กำไรจากการห้ามใช้หลอดกลมที่สิ้นเปลืองพลังงานหรือไม่

ใช่ ผู้ผลิตหลอดกลมหลายรายหันมาผลิตหลอดประหยัด และมีความต้องการใช้พลังงานที่ดีกว่าในหลายปีที่ผ่านมา บริษัทที่จับตลาดได้เร็วจะได้กำไรจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้านี้ เพราะสามารถตอบสนองความต้องการหลอดประหยัดที่เพิ่มขึ้น บริษัทที่ลงมือช้าจะเสียโอกาสและตกจากตลาดไป

ผู้จำหน่ายควรทำอะไรบ้าง

เก็บหลอดกลมทุกชนิดออกจากชั้นวางสินค้าทันที และจัดหาอุปกรณ์ให้ความสว่างที่มีประสิทธิภาพให้หลากหลายประเภทมากขึ้นให้แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลอดประหยัด(รวมถึงให้ข้อมูลและบริการที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการรับรีไซเคิลหลอดประหยัด)

ฉันทำอะไรได้บ้าง (ในระดับบุคคล) ที่จะสนับสนุนโครงการนี้

เปลี่ยนหลอดไฟของคุณทันที นำหลอดกลมของคุณไปที่ร้านและบอกให้เขาเลิกจำหน่ายหลอดไฟที่สิ้นเปลืองพลังงาน และช่วยแนะนำทางเลือกให้แก่เขา

ผู้จำหน่ายบางรายเช่นร้านเคอรี่ส์ ในสหราชอาณาจักรได้ประกาศว่าจะเก็บหลอดกลมออกจากชั้นวางสินค้า ลองโน้มน้าวให้ร้านใกล้บ้านคุณปฏิบัติตาม