คู่้มือกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ

เราสามารถยุติภาวะโลกร้อนได้

โปรดคลิกที่เมนูด้านซ้ายเพื่อเลือกอ่านหัวข้อที่ต้องการ

หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดคู่มือกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศในรูปไฟล์ PDF

ในโลกปัจจุบัน มนุษย์บริโภคมากเกินพอดี ทำให้ต้องผลิตมาก เป็นเหตุให้ต้องใช้ทรัพยากรมากและใช้พลังงานมาก โดยปริมาณการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำให้เพิ่มปริมาณแก๊สเรือนกระจก เป็นผลให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น ภาวะโลกร้อนดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ และส่งผลกระทบเป็นภัยต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ปัจจุบัน มนุษย์้เราบริโภคมากเกินขีดความสามารถของทรัพยากรที่ผลิตออกมาได้ ซึ่งเป็นการบริโภคเกินทุนที่มีอยู่ ดังนั้น วิธีการแก้ปัญหา คือ เราควรดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน คือ บริโภคแต่เพียงพอดีพอประมาณ บริโภคโดยใช้เหตุผลตามความจำเป็น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นหลัก ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติดังกล่าว จะสามารถบรรเทาการเกิดแก๊สเรือนกระจก ทำให้ลดภาวะโลกร้อนลงได้

สำหรับหนังสือ "คู่มืิอกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และวิธีการประหยัดพลังงานที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ นับว่าเป็นประโยชน์ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน และยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ต้องเสียเป็นค่าพลังงานลงได้อีกด้วย

ผมจึงคิดว่า หนังสือ "คู่มืิอกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ" เล่มนี้ สมควรได้รับการเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้ให้การช่วยกันกู้วิกฤตโลกร้อน โดยทุกคนหันมายึดการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับโลกต่อไป

ข้อมูลล่าสุด

 

ภาพอันน่าประทับใจจากการเดินขบวนปกป้องสภาพภูมิอากาศของเยาวชนทั่วโลก

รายการบล็อก จาก Sudhanshu Malhotra | มีนาคม 20, 2562

เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา เด็กนักเรียนกว่า 1 ล้านคน ใน 123 ประเทศทั่วโลก ได้ออกมาเดินขบวนเรียกร้องบนถนนอย่างกล้าหาญในประเทศของตนเองเพื่อที่จะปกป้องอนาคตของพวกเขา เพื่อที่จะลงมือปกป้องโลก และตำหนิผู้นำประเทศที่ไม่คิดที่จะลงมือทำอะไร...

มีอะไรใต้หมอกควัน PM2.5 ภาคเหนือ

รายการบล็อก จาก Rattanasiri Kittikongnapang | มีนาคม 19, 2562 (0 comments)

ปัญหาหมอกควันพิษภาคเหนือตอนบนที่เกิดขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำอีกมายาวนานกว่า 10 ปี หลายวันที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้ เราได้เห็นว่าเชียงใหม่ติดอันดับหนึ่งของเมืองที่มีมลพิษ PM 2.5 สูงสุดในโลกในช่วงเวลาหนึ่ง ติดต่อกัน ทั้ง สัปดาห์ ...

ก็มาดิค้าบ มาลดใช้พลาสติกกัน

รายการบล็อก จาก Puchong Saelao | มีนาคม 3, 2562 1 ความคิดเห็น

เชื่อว่าในปัจจุบันการลดใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่างเช่น ถุงพลาสติก ขวด และหลอด ต่างเป็นสิ่งที่หลายคนช่วยกันลดใช้แบบคนละไม้คนละมือ มากบ้างน้อยบ้าง ทุกวันบ้าง นานๆทีบ้าง ถือว่าช่วยๆกันไป ต่างจากเมื่อก่อนที่การลดใช้พลาสติกนั้นเป็นเ...

พีดีพีฉบับสิ้นสุดทางเลือก

รายการบล็อก จาก จริยา เสนพงศ์ | กุมภาพันธ์ 27, 2562

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับล่าสุด (PDP 2018) กำหนดทิศทางการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเป็นเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนดังกล่าวนี้ยังสอดคล้องต้องกันกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) อีกด้วย ในด้านหนึ่ง นับว่าเป็นการยกระดับการวางแผ...

เดือนแห่งความรักกับ 5 วิธีบอกรัก “โลก” ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง

รายการบล็อก จาก Sontaya Sangphech | กุมภาพันธ์ 15, 2562 1 ความคิดเห็น

กินผักมากกว่าเนื้อช่วยลดโลกร้อนได้นะ รู้มั้ยว่ากระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ กว่าจะได้เนื้อสัตว์ครึ่งกิโลกรัมต้องใช้น้ำมากกว่ากระบวนการผลิตพืชอาหารหลายถึง 6 เท่า ซึ่งปริมาณน้ำจืดที่สามารถนำมาอุปโภค และบริโภคได้ บนโลกมีเพียง 3...

ทำไมรัฐบาลจึงไม่สามารถรับมือกับวิกฤตฝุ่น PM2.5 ได้ทันท่วงที

รายการบล็อก จาก ธารา บัวคำศรี | กุมภาพันธ์ 7, 2562

หลังจากช่วงท่ีเกิดวิกฤตฝุ่น PM2.5 ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2561 กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำ “ โครงการศึกษาแหล่งกำเนิดและแนวทางการจัดการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในพื้นท่ีกรุงเทพและปริมณฑล ” ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการมลพิษฝุ่น PM2...

โลกร้อนก่อภัยพิบัติไปทั่วโลก

รายการบล็อก จาก Supang Chatuchinda | กุมภาพันธ์ 6, 2562

เหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้วหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Extreme Weather Event ฟังดูแล้วอาจเป็นคำศัพท์ใหม่สำหรับใครหลายๆคน แต่เหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้วนั้นเป็นผลพวงมาจากสิ่งที่เราคุ้นเคยดีนั่นคือ Climate Change หรือการเปลี่ยนแปล...

พื้นที่สีเขียว อีกทางเลือกในการลดฝุ่น PM2.5

รายการบล็อก จาก Supang Chatuchinda | มกราคม 15, 2562

นอกจากการลดปริมาณรถยนต์ การเพิ่มประสิทธิภาพให้ขนส่งมวลชน และการควบคุมปริมาณการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า อย่างที่ หลายๆเมืองใหญ่ทั่วโลกได้ลองทำเพื่อขจัดปัญหามลพิษทางอากาศ แล้ว การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองใหญ่ยังเป็นอีกห...

เมื่อผู้หญิงแสดงพลังปกป้องสิ่งแวดล้อม

รายการบล็อก จาก Ana Arias, Mónica Parrilla, Tatiana Nuño | มกราคม 15, 2562

ในช่วงการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2561) เรามีโอกาสได้เห็นกลุ่มผู้หญิง ที่ลุกขึ้นมาแสดงพลังปกป้องสิ่งแวดล้อม ในวัน Gender Day ซึ่งวัน Gender Day นี้ถูกจัดขึ้นในทุกๆ การประชุมทางด้านสิ่งแวดล้อ...

ทั่วโลกจัดการกับปัญหามลพิษทางอากาศอย่างไร?

รายการบล็อก จาก Supang Chatuchinda แปลและเรียบเรียง | มกราคม 7, 2562

ในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับมลพิษฝุ่นขนาดจิ๋ว หรือ มลพิษทางอากาศ PM2.5 แม้ว่าในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมามลพิษจะเบาบางลงแล้ว แต่หลังจากช่วงหยุดยาวปีใหม่ มลพิษฝุ่นก็กลับมาอาละวาดอีกครั้ง การจราจรบริเวณแยกอโ...

1 - 10 ของ 988 ผล