ตระหนักและตื่นตัว

หน้า - ตุลาคม 27, 2551

นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรเห็นว่าเรามีเทคโนโลยีที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องไปกับการปกป้องสภาพภูมิอากาศ โดยมีต้นทุนที่เกิดขึ้นเท่ากับร้อยละ 1 ของผลลัพธ์เศรษฐกิจโดยรวมของโลก ในขณะที่หากไม่ทำอะไรเลย เราจะต้องจ่ายแพงกว่า 20 เท่า แต่นักวิจัยด้านสภาพภูมิอากาศก็เตือนด้วยว่าเวลากำลังจะหมดลง

เราต้องปฏิบัติการอย่างรวดเร็วเพื่อเปลี่ยนวิธีคิดของภาคการเมืองและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงสร้างความตระหนักเรื่องภาวะโลกร้อนให้กับประชาชน ในช่วงเวลา 10 ปี ข้างหน้าถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่ง

[01] รับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า ความตระหนักเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น มีส่วนเพิ่มเจตจำนงของคนในการทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้

[02] เริ่มจากตัวเราเอง ตรวจสอบบ้านของเรา พฤติกรรมการใช้พลังงานของเรา และเริ่มต้นโดยการปรับเปลี่ยนขั้นพื้นฐานเล็กๆ น้อยๆ จากง่ายไปหายาก คู่มือนี้จะช่วยแนะนำได้

[03] พยายามจูงใจให้ผู้อื่นทำตาม และจะมีประสิทธิผลมากหากเราปฏิบัติข้อ 1 และ 2 ด้วยจิตใจและวิญญาณของเรา เริ่มจากครอบครัวและเพื่อนฝูง ไปสู่เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน นักเรียนในโรงเรียน เจ้าของที่ดิน และอื่นๆ

[04] ประท้วง! ให้คำมั่นว่าจะปกป้องสภาพภูมิอากาศ โดยการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ และ การริเริ่มต่างๆ หรือ ร่วมกับพรรคการเมืองที่มีโครงการหรือนโยบายในเรื่องนี้ หรือไม่ก็จัดให้มีการชุมนุมอย่างสันติ

[05] สิ่งนี้เราทำได้ ด้วยการประหยัดและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน อุตสาหกรรม และ วิถีชีวิต ที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศเป็นเป้าหมายที่ทำได้จริง เราต้องปกป้องโลกของเราจากภาวะโลกร้อน เพราะโลกนี้เป็นโลกใบเดียวที่เรามีอยู่