จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ลงมือทำ

หน้า - ตุลาคม 27, 2551

ข่าวดี หากทุกคนบนโลกใบนี้ ทั้งภาครัฐบาล อุตสาหกรรม และ ประชาชน ร่วมมือกันทำอะไรสักอย่างเรื่องภาวะโลกร้อน มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกเพิ่มขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส

ส่วนข่าวร้าย คือ ถ้าเรายังปฏิบัติเช่นเดิมเหมือนในอดีตที่ผ่านมา อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกจะเพิ่มมากขึ้นจนถึง 5 องศาเซลเซียสในช่วงศตวรรษนี้

[01] อุทกภัย/วาตภัยจะเพิ่มมากขึ้น เช่น พายุโซนร้อนที่รุนแรง และพายุฝนจะมีความถี่มากขึ้น

[02] ธารน้ำแข็งของโลกหดตัวและละลาย ในอัตราที่น่าตกใจและยิ่งจะมีอัตราเพิ่มมากขึ้น นั่นหมายถึงว่า แม่น้ำหลายสายของโลกจะเหือดแห้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำอย่างรุนแรง

[03] การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล เป็นภัยคุกคามไมาเฉพาะแต่ประเทศที่เป็นหมู่เกาะและมีพื้นที่ลุ่มต่ำ เช่น บังคลาเทศ ระดับน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้นหลายเมตรซึ่งส่งผลกระทบต่อเมืองต่างๆ เช่น ลอนดอน เซี่ยงไฮ้ นิวยอร์ค โตเกียว ฮ่องกง และกรุงเทพฯ

[04] การเกิดภัยแล้ง ถี่ขึ้นและยาวนานมากขึ้น เช่น ในแอฟริกา เอเชีย และ

เมดิิเตอร์เรเนียน คนนับล้านเผชิญกับทุพภิกภัย โดยเฉพาะในประเทศที่ยากจนกว่า โดยคาดว่าจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นในทศวรรษอันใกล้ แม้แต่ประเทศร่ำรวย เช่น ออสเตรเลีย ก็ต้องพบกับบทเรียนราคาแพงที่มีสาเหตุจากนโยบายสภาพภูมิอากาศที่ไร้ความรับผิดชอบของตน

[05] การสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าและพรรณพืช จะเกิดขึ้นในอัตราเร่ง เนื่องจากสายพันธุ์สัตว์และพืชไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วได้ ภยันตรายนี้จะรุนแรงมากในกรณีของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง ป่าไม้ ทุ่งหญ้าสะวันนา เขตขั้วโลก และ เขตภูเขา นักวิทยาศาสตร์หวั่นเกรงว่า 1 ใน 3 ของสัตว์ป่าและพรรณพืชที่มีอยู่อาจสูญพันธุ์ไปภายในพ.ศ. 2593