เมืองแห่งอนาคต

หน้า - ตุลาคม 27, 2551
ศูนย์กลางเมืองแห่งอนาคตที่โยงใยเป็นเครือข่าย จะผลิตไฟฟ้าและความร้อนเพื่อนำไปใช้ หลังคาและหน้าต่างของอาคารสาธารณะเป็นจุดที่ลงตัวในการใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ "การใช้พลังงานในปริมาณน้อยอย่างมีประสิทธิภาพ" จะกลายเป็นมาตรฐานของทุกอาคาร รัฐบาลที่มุ่งมั่นในการปกป้องสภาพภูมิอากาศจะต้องสร้างเงื่อนไขที่เข้มงวดและเสนอแรงจูงใจในการปรับปรุงอาคารเหล่านี้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น

[01] กระจกหน้าต่างพลังงานสุริยะ จะเป็นพื้นฐานในการตกแต่งสำนักงานและอาคารที่พักอาศัย ระบบแผงเซลล์สุริยะจะมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น รวมถึงการออกแบบที่ได้รับการปรับปรุงจะเอื้ออำนวยให้สถาปนิกใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

[02] การปรับปรุงอาคารเเก่า ช่วยลดการใช้พลังงานลงประมาณครึ่งหนึ่งหรือมากจนถึงร้อยละ 80 โดยการปรับปรุงฉนวนกันความร้อน หน้าต่างกันฉนวน และระบบระบายอากาศสมัยใหม่

 [03] การเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ ผลิตน้ำร้อนสำหรับใช้ทั้งในส่วนของตนและอาคารใกล้เคียง

[04] การผลิตร่วมไฟฟ้า-ความร้อนที่มีประสิทธิภาพ จะมีขนาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้กับบ้านเรือน อาคารพี่พักอาศัย หรืออาคารทั้งหมด ซึ่งจะส่งทั้งไฟฟ้าและความร้อนโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานไปในสายส่ง

[05] พลังงานหมุนเวียน สำหรับเมืองอาจมาจากจุดที่ไกลออกไป สวนกังหันลมนอกชายฝั่งหรือโรงไฟฟ้าความร้อนสุริยะในทะเลทรายนั้นมีศักยภาพมหาศาล