05 สอดคล้องกับธรรมชาติ

หน้า - ตุลาคม 27, 2551

เดินทางอย่างมีสำนึกเรื่องภาวะโลกร้อน

[01]

[02]

[01] ใช้บริการขนส่งมวลชน ระบบรถโดยสารประจำทางและรถไฟมีประสิทธิภาพทางพลังงานมากกว่ารถยนต์ส่วนตัว 3 เท่า ระบบรถไฟในเมืองมีประสิทธิภาพที่สุด และจะสะอาดมากขึ้นหากขับเคลื่อนโดยใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

[02] ยืดเส้นยืดสายให้มากขึ้น การเดินเท้าช่วยทำให้เราแข็งแรงและไม่เป็นอันตรายต่อสภาพภูมิอากาศ ลองใช้การเดินในการท่องเที่ยวในเมือง

[03] เดินทางโดยเครื่องบินเมื่อจำเป็นจริงๆ การจราจรทางอากาศเป็นตัวการให้เกิดโลกร้อนอันดับต้นๆ มีทางเลือกอื่นๆ เช่น โทรศัพท์และการประชุมผ่านวีดิทัศน์ ลดการเดินทางระยะไกลหรือในระยะใกล้ หรือเดินทางโดยรถไฟซึ่งปัจจุบันสะดวกมากขึ้นและเป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศ

[04] ลดขนาดรถยนต์ลง คำถามที่สำคัญที่สุดเมื่อเราจะซื้อรถใหม่ คือ รถคันนั้นใช้เชื้อเพลิงมากน้อยแค่ไหน รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง 4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตรนั้น มีขายในท้องตลาดแล้วและเป็นไปได้ที่จะลดลงเหลือ 2 ลิตร

[05] ขี่จักรยาน ซึ่งใช้พื้นที่น้อยมากและไม่ใช้เชื้อเพลิงใดๆ ไม่มีเสียง และทำให้เราแข็งแรง ลองใช้เมื่อโอกาสเอื้ออำนวย ลองนำจักรยานคันเก่าแสนดีใช้เดินทางไปทำงาน จ่ายตลาด หรือแม้แต่ไปพักผ่อนในวันหยุดหากทำได้ หรือจะซื้อจักรยานคันใหม่ก็ได้ เพราะจักรยานสมัยใหม่มีน้ำหนักเบาขึ้นและสะดวกสบายกว่าเมื่อก่อน