03 อยู่เย็นเป็นสุขอย่างชาญฉลาด

หน้า - ตุลาคม 27, 2551
พลังงานส่วนใหญ่ที่สูญเสียไปในบ้านหรือที่พักอาศัยของเราจะเป็นพลังงานที่ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศ เรามีศักยภาพสูงมากที่จะเปลี่ยนวิีธีการปรับอากาศเพื่อประหยัดพลังงาน ในขณะที่คุณภาพชีวิตยังดีเหมือนเดิม

[01]

[02]

[03]

[01] ปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงเช้าตรู่ (6.00-8.00 น.) จะลดพลังงานลงได้ 4,363 วัตต์ชั่วโมง และช่วงเย็น (16.00-18.00 น.) จะประหยัดพลังงานลงได้อีก 5,560 วัตต์ชั่วโมง

[02] ติดตั้งฉนวนที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความร้อนและความชื้นจากภายนอกอาคาร (Exterior Insulation and Finished System) จะช่วยให้เครื่องปรับอากาศลดอุณหภูมิได้เร็วขึ้น ดังนั้นจึงช่วยประหยัดพลังงานได้มาก

[03] ป้องกันความร้อนจากหลังคา เนื่องจากเป็นส่วนที่สัมผัสแสงแดดตลอดช่วงเวลากลางวัน ความร้อนจึงถ่ายเทเข้าในอาคารในปริมาณสูง ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้น การติดตั้งฉนวนกันความร้อนอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาำพ

[04] ตรวจสอบและป้องกันการรั่วซึมของอากาศตามแนวประตูหน้าต่างและช่องเปิดต่างๆ ความร้อนและความชื้นที่รั่วเข้ามาจะทำให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนัก และใช้พลังงานสิ้นเปลืองมากขึ้น ถ้าทำได้ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งหน้าต่างหรือประตูบานเกล็ดในห้องปรับอากาศ เพราะมีการรั่วซึมของอากาศจากภายนอกเข้ามาได้มากกว่า

[05] แยกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นออกจากห้องที่ปรับอากาศ ตู้เย็น เตาอบ หม้อหุงข้าว ซึ่งเมื่อใช้งานจะเกิดความร้อน และหากนำมาใช้งานในห้องที่ปรับอากาศจะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้น และสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็น ควรแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งความร้อนออกไป และเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้