02 ประหยัดพลังงาน

หน้า - ตุลาคม 27, 2551

ประหยัดพลังงานที่บ้าน

อย่างแรกตามหา "ตัวการ" ที่ขโมยพลังงานไปจากบ้านของเรา เครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากในบ้านใช้พลังงานมากเกินความจำเป็นแม้ว่าเราปิดสวิตช์แล้ว เราเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้โดยตัดสินใจซื้ออย่างชาญฉลาด ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ง่ายๆ ที่จะทำให้ค่าไฟฟ้าในบ้าน และปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของเราลดลง

[01] ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพทางพลังงานมากที่สุด มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายประหยัดพลังงานและพิจารณาความหมายของมัน ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ควรจะมีสวิตช์เปิด-เปิดเพื่อตัดการใช้พลังงานจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า หรือใช้พลังงานไม่มากกว่า 1 วัตต์ ในโหมดแสตน-บาย

[02] ให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดพักทำงานบ้าง ปรับไปที่ "idle" เมื่อเราไม่ใช้ คอมพิวเตอร์จะใช้ไฟฟ้าน้อยมากในสถานะนี้ และดึงปลั๊กออกจากตัวป้อนไฟเมื่อปิด อย่างไรก็ดี จอภาพแบนและคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คในปัจจุบันมีประสิทธิภาพทางพลังงานมาก

[03] ใช้หลอดประหยัดไฟ จะช่วยลดการใช้พลังงานลงมาถึงร้อยละ 80 (คำเตือน: หลอดประหยัดไฟมีปรอทอยู่ด้วย จึงไม่ควรทิ้งรวมกับขยะทั่วไป) ปิดหลอดไฟดวงที่เราไม่ใช้

[04] ลดการสูญเสียพลังงานในโหมดแสตน-บาย เครื่องเสียงระบบไฮ-ไฟ โทรทัศน์ เครื่องบันทึกวีดิโอ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่ติดมาด้วย ยังคงใช้ไฟฟ้าแม้ว่าจะอยู่ในโหมดแสตน-บาย ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเฉลี่ยอาจสูงถึง 4,000 บาทต่อปี ดังนั้นถ้าไม่ดีงปลั๊กออก ก็ใช้ปลั๊กเสียบพ่วงที่ตัดไฟได้ด้วยตัวเอง

[05] อย่าเสียบตัวประจุไฟและตัวแปลงไฟทิ้งไว้ ในบางกรณีมันยังคงใช้ไฟฟ้าแม้ว่าจะไม่มีการใช้งาน แต่ไม่เสมอไป เรารู้ได้โดยจะรู้สึกว่ามันอุ่นขึ้น ดังนั้น จึงควรถอดปลั๊กเครื่องประจุแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3 กล้องดิจิตอล หม้อแปลงสำหรับหลอดฮาโลเจน รวมถึงอุปกรณ์ในครัวเรือนอื่นๆ