ประหยัดพลังงานในห้องน้ำ

หน้า - ตุลาคม 27, 2551

[01]

[02]

[03]

[01] อาบน้ำด้วยฝักบัวหรือจากโอ่งแทนการอาบน้ำในอ่าง ปิดน้ำไว้ตอนที่คุณถูสบู่ หาเพลงสั้นไว้ร้องหรือผิวปากตาม พอจบเพลงเราก็อาบน้ำเสร็จพอดี ใช้ฝักบัวประหยัดน้ำจะช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ครึ่งหนึ่ง

[02] ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์ ในเขตอบอุ่น พื่นที่ 1.5-2 ตารางเมตรก็เพียงพอที่จะทำให้น้ำร้อนได้ ร้อยละ 60 ที่จำเป็นสำหรับการอาบน้ำและซักล้างของคน 1 คน อัตรานี้จะเพิ่มเป็นร้อยละ 100 ในอุณหภูมิแบบมีแดดจัด

[03] ซักผ้าแบบประหยัด ใช้น้ำอุ่นพอประมาณในการซักผ้า การซักผ้าตามปกติก็ทำให้ผ้าสะอาดแล้ว และการใช้พลังงานของเราจะลดลงเหลือร้อยละ 80 ใส่เสื้อผ้าให้เต็มในการซักผ้าแต่ละครั้ง และหากทำได้ให้ต่อเครื่องซักผ้าเข้ากับท่อน้ำร้อน

[04] ใช้ราวแขวนผ้าตากให้แห้ง เครื่องอบผ้าใช้พลังงานสิ้นเปลืองมาก ในบ้านที่มีสมาชิกอยู่ร่วมกัน 4 คนที่ไม่ใช้เครื่องอบผ้าจะประหยัดพลังงานได้ 480 กิโลวัตต์ชั่วโมง และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ 300 กิโลกรัมต่อปี

[05] ไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ (เครื่องโกนหนวด แปรงสีฟัน) เพราะมันใช้พลังงานมากกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟบ้าน หากเรามีอยู่แล้ว อย่างน้อยที่สุดให้แน่ใจว่า เราประจุไฟอย่างเหมาะสม ดึงปลั๊กออกเมื่อแบตเตอรี่เต็ม ใช้ให้แบตเตอรี่หมดเป็นครั้งๆ ไป และจัดการกับแบตเตอรี่ให้ถูกต้องเมื่อมันหมดอายุ