ประหยัดพลังงานในห้องครัว

หน้า - ตุลาคม 27, 2551

[01]

[02]

[03]

[01] ตระหนักในเรื่องพลังงาน ปิดฝาภาชนะ และใช้น้ำให้พอเหมาะเมื่อต้มไข่และลวกผัก เมื่อใช้เครื่องทำอาหารแบบความดัน ไม่ควรเปิดเตาอบก่อนถึงเวลาทำอาหาร หากเราใช้เตาไฟฟ้า ให้ปิดสวิตช์เตาไฟฟ้าก่อนทำอาหารเสร็จ เพื่อให้ความร้อนที่เหลืออยู่ปรุงอาหารของคุณ ซึ่งจะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ด้วย

[02] กำจัดอุปกรณ์เปลืองไฟ ตรวจสอบการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ก่อนตัดสินใจซื้อ ตู้เย็นรุ่นเก่าใช้ไฟเปลืองมาก ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพทางพลังงานมากที่สุด กรณีของประเทศไทยคือฉลากเบอร์ 5

[03] ตั้งตู้เย็นในที่มีอากาศถ่ายเท อย่าตั้งใกล้เครื่องทำความร้อนหรือเตาในที่มีแสงแดดส่อง ถ้าเป็นไปได้ ตั้งไว้ในห้องเตรียมอาหาร ต้องแน่ใจว่าไม่มีรอยรั่ว และดูแลรักษาแผงระบายอากาศไม่ให้มีฝุ่น

[04] ละลายน้ำแข็งเป็นประจำ ตู้เย็นจะกินไฟมากขึ้นเมื่อมีน้ำแข็งเกาะ ละลายน้ำแข็งเป็นระยะๆ เช่น ช่วงที่เราไปเที่ยวในวันหยุด (อย่าลืมทำความสะอาดให้ดีด้วย มิฉะนั้นจะมีกลิ่น)

[05] ไม่ต้มน้ำบนแผ่นความร้อน เนื่องจากกาต้มน้ำไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากกว่า แต่การต้มน้ำโดยใช้เตาแก๊สยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่าลืมว่ากาต้มน้ำใช้พลังงานมาก ดังนั้นไม่ควรต้มในปริมาณมากกว่าที่เราต้องการ