ปฏิวัติพลังงานโลก

หน้า - มิถุนายน 12, 2552

ปฏิวัติพลังงานโลก

นี่คือแผนการปฏิวัติพลังงานของกรีนพีซเพื่อการผลิตพลังงานที่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศจนถึง พ.ศ. 2593

องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) คาดว่าความต้องการพลังงานของโลกจะเพิ่มเป็น 2 เท่าภายในพ.ศ. 2593 นั่นหมายถึงจะมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ มากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเป็นเช่นนี้ ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ดังนั้นเพื่อป้องกันมิให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นอันตราย เราจำเป็นต้องลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ของเราลงครึ่งหนึ่งภายในกลางศตวรรษนี้

แผนการปฏิวัติพลังงานของกรีนพีซแสดงให้เห็นว่าเราจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้อย่างไร การประหยัดและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะช่วยลดการใช้พลังงานลงได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลก ภายใต้แผนการนี้ ภายใน พ.ศ. 2573 พลังงานนิวเคลียร์จะลดลงจนหมดไปภายใน พ.ศ. 2593 ความต้องการพลังงานขั้นปฐมภูมิรวมครึ่งหนึ่งจะมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น ชีวมวล น้ำ แสงอาทิตย์ ลง และ ความร้อนใต้พิภพ