คาโนลา/น้ำมันเมล็ดเรป

หน้า - มกราคม 23, 2552
ยุโรปเป็นศูนย์กลางความหลากหลายของน้ำมันเมล็ดเรพ/คาโนลา พืชชนิดนี้ถูกนำมาปลูกในทวีปอเมริกาเหนือเมื่อเร็วๆ นี้ ปัจจุบันประเทศจีน อินเดีย ยุโรป และ แคนาดา เป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุด ผู้คนส่วนมากคุ้นเคยกับน้ำมันคาโนลาที่ใช้ในการทำอาหาร มาการีน และ เครื่องทาขนมปังอื่นๆ อย่างไรก็ตาม คาโนลายังถูกใช้ในอาหารชนิดอื่นๆ มากมาย ได้แก่ ขนมปัง เค้ก ช็อกโกแลต และ ลูกกวาด

ทุ่งคาโนลาในตอนเหนือของเยอรมนี

มีคาโนลาตัดต่อพันธุกรรม 11 สายพันธุ์วางขายในสหรัฐอเมริกา และ 14 สายพันธุ์ในแคนาดา ซึ่งส่วนมากถูกตัดต่อพันธุกรรมให้ต้านทานยากำจัดวัชพืชยี่ห้อของบริษัทเอง ซึ่งได้แก่ เมล็ดเรพราวด์อัพ เรดี้ 4 สายพันธุ์ ที่ต้านทานสารกลีโฟเสท ของมอนซานโต เมล็ดเรพลิเบอร์ตี้ลิงก์ 3 สายพันธุ์ที่ต้านทานสารกลูโฟสิเนท เมล็ดเรพ 5 สายพันธุ์ที่ต้านทานยา InVigor ของไบเออร์ เมล็ดเรพ Rhone-Poulenc 1 สายพันธุ์ที่ต้านทานสารโบรโมซีนิล และ เมล็ดเรปที่ผลิตกรดลอริก ของมอนซานโต

คาโนลาจีเอ็มโอ ก็เหมือนกับพืชจีเอ็มโออื่นๆ คือ สร้างความเสี่ยงในระยะยาวให้กับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทันที เช่น การปนเปื้อนจีเอ็มโอข้ามสายพันธุ์ การเกิดวัชพืชที่ต้านทานยากำจัดวัชพืช และ ยากำจัดวัชพืชที่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่ถูกใช้มากขึ้น

นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบ "สุดยอดวัชพืช" ที่เกิดจากคาโนลาแล้ว วัชพืชคาโนลาที่ต้านทานยากำจัดวัชพืช 3 ชนิดที่เกิดขึ้นเอง ถูกพบที่ข้างถนนในแคนาดาตะวันตก ปัจจุบันต้องใช้สารเคมีมีพิษมากขึ้นเพื่อควบคุมวัชพืชใหม่เหล่านี้

ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของการถ่ายทอดยีนจากต้นคาโนลาจีเอ็มโอไปสู่พืชชนิดเดียวกัน วัชพืชชนิดใหม่ๆ เหมือนกับต้นคาโนลาที่ต้านทานยากำจัดวัชพืชที่พบในแคนาดาตรงที่ สามารถเกิดขึ้นเมื่อพืชธรรมชาติชนิดเดียวกันได้รับยีนส์แปลกใหม่ที่ทำให้พืชเหล่านั้นมีข้อได้เปรียบ

ปัญหาเหล่านี้ของต้นคาโนลาในแคนาดา และการที่ประเทศยุโรปบางประเทศปฏิเสธคาโนลาจีเอ็มโอ ทำให้บริษัทยักษฺ์ใหญ่เทคโนโลยีชีืวภาพเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ออสเตรเลีย แต่เนื่องจากเกษตรกรออกมาต่อต้านจำนวนมาก มอนซานโต ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีชีวภาพ จึงได้ประกาศในเดือนพฤษภาคม 2547 ว่าได้ระงับแผนการที่จะทดลองปลูกคาโนลาจีเอ็มโอเป็นการค้าในออสเตรเลีย

โครงการที่ถูกล้มเลิกส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังบริษัทไบเออร์ ที่มีโครงการปลูกคาโนลาจีเอ็มโอในออสเตรเลียเช่นกัน ว่าเทคโนโลยีจีเอ็มโอไม่เป็นที่ยอมรับของตลาดและผู้บริโภค