ปลา

หน้า - มิถุนายน 11, 2552
การวิจัยปลาตัดต่อพันธุกรรม และสัตว์น้ำอื่นๆ เริ่มขึ้นในต้นทศวรรษ 1980 และขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลก ปลาตัดต่อพันธุกรรมกำลังถูกพัฒนาเพื่อใช้ในการแพทย์ เพื่อตรวจจับมลพิษ และ เพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง ปลาตัดต่อพันธุกรรมเป็นภัยคุกคามที่น่าหวั่นกลัวต่อมหาสมุทรของโลก

ปลาม้าลายเรืองแสง (โกลฟิช) เป็นสัตว์เลี้ยงตัดต่อพันธุกรรมชนิดแรก แต่หากปราศจากกฎหมายควบคุม อาจเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิด

ปลาตัดต่อพันธุกรรมเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในธรรมชาติ และอาจสร้างความเสียหายที่ไม่สามารถเรียกกลับคืนต่อปลาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางทะเล และ แหล่งอาหารของเรา

ปลามากกว่า 12 สายพันธุ์ กำลังถูกตัดต่อพันธุกรรมทั่วโลก รวมถึงปลาแซลมอน ปลาหมอเทศ ปลากะพง ปลาเทราท์ และ ปลาดุก

การใส่ยีนส์จากปลาสายพันธุ์อื่นๆ และในบางกรณีใส่ยีนส์ของแมลงและมนุษย์เข้าไปในปลา ทำให้ปลาจีเอ็มโอเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปจนสามารถผลิตฮอร์โมนเร่งโตในระดับสูงผิดธรรมชาติ

ปลาจีเอ็มโอที่มีฮอร์โมนเร่งโตอาจทำให้ปลาพิการ จนไม่สามารถว่ายน้ำ หาอาหาร และ ผสมพันธุ์ ดังที่ปลาปกติสามารถทำได้

ปลาตัดต่อพันธุกรรมเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อปลาธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล เพราะเมื่อหลุดไปสู่น่านน้ำเปิดแล้ว จะไม่สามารถนำกลับคืนได้อีก

แม้ว่าปลาจีเอ็มโอจำนวนน้อยจะถูกปล่อยออกสู่ธรรมชาติ แต่อาจมีผลกระทบอันเป็นหายนะ ตัวอย่างเช่น นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเพอร์ดูในรัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา คาดการณ์ว่าปลาจีเอ็มโอที่สมบูรณ์ 60 ตัว ที่ถูกปล่อยไปรวมกับประชากรปลาธรรมชาติ 60,000 ตัว สามารถทำลายประชากรปลาธรรมชาติภายใน 20-30 ปี

ปลาที่ว่ายหนีจากโรงเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นเรื่องปกติ ภัยเสี่ยงเหล่านี้และลักษณะที่คาดเดาไม่ได้ของปลาตัดต่อพันธุกรรม ทำให้กรีนพีซออกมาเรียกร้องให้มีกฎหมายห้ามเลี้ยงปลาตัดต่อพันธุกรรมเป็นการค้าทั่วโลก