ข้าว

หน้า - มกราคม 23, 2552
ข้าวเป็นอาหารหลักของมนุษย์ทั่วโลกมามากกว่า 10,000 ปี มีการปลูกข้าวใน 113 ประเทศ ในประเทศไทยมีข้าวประมาณ 17,000 สายพันธุ์ ในประเทศจีนมีข้าว 75,000 สายพันธุ์ การปลูกข้าวคิดเป็นสัดส่วน 11% ของพื้นที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกในโลก หรือเท่ากับ 3,125 ล้านไร่ โดย 90% ปลูกในนาข้าวในเอเชีย ซึ่งแต่ละแปลงน้อยกว่า 6.25 ไร่

เกษตรกรไทยถือกระบุงใส่ข้าวพันธุ์พื้นเมือง

จนถึงปัจจุบันการทดลองปลูกข้าวจีเอ็มโอในแปลงเปิด ซึ่งหลักๆ คือ ข้าวบีที (Bt) มีในสหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล จีน คอสตาริกา โคลอมเบีย อินเดีย อิหร่าน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ญี่ปุ่น และ ฟิลิปปินส์ การศึกษาถึงความเสี่ยงที่ข้าวจีเอ็มโออาจมีต่อระบบนิเวศพบว่ามีความเสี่ยงสูงเรื่อง "การหลบหนีระหว่างยีน" (การถ่ายทอดยีน) จากข้าวจีเอ็มโอสู่สายพันธุ์ข้าวธรรมชาติ นอกจากนี้งานวิจัยพบว่ายีนที่ข้ามระหว่างสายพันธุ์อาจคุกคามสายพันธุ์ข้าวธรรมชาติ

ข้าวจีเอ็มโอสายพันธุ์แรกในตลาดคาดว่าคือ ลิเบอร์ตี้ลิงก์ (ต้านสารกลูโฟสิเนท) ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทไบเออร์ หลักฐานแสดงว่าข้าวพันธุ์นี้สามารถปลูกเชิงพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่พ.ศ. 2548 มีข้าวจีเอ็มโออีกหลายสายพันธุ์ที่กำลังถูกผลักดัน รวมถึงข้าวต้านยาราวด์อัพของมอนซานโต คือ ข้าวบีที และข้าวที่ต้านทานยาฆ่าแบคทีเรีย

นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่รัฐบาลจีนจะพยายามปลูกข้าวบีทีเชิงพาณิชย์ กฎข้อบังคับของจีนไม่กำหนดให้สาธารณชนได้รับข้อมูลและให้ความคิดเห็นก่อนอนุมัติให้ปลูกพืชจีเอ็มโอเชิงพาณิชย์ เมื่อข้อเสนอไปถึงกระทรวงเกษตร กระทรวงฯ จะมอบหมายให้สถาบันวิจัยต่างๆ ดำเนินการประเมินเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ซึ่งมักใช้เวลา 3-6 เดือน

การค้าข้าวจีเอ็มโอเชิงพาณิชย์ในประเทศจีนจะมีผลกระทบในภูมิภาคและทั่วโลก เชื่อกันมากว่าอินเดีย ผู้ผลิตและผู้บริโภคข้าวที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 และประเทศที่ผลิตข้าวอื่นๆ (ไทยและเวียดนาม) อาจก้าวตามประเทศจีนในการปลูกข้าวจีเอ็มโอเชิงพาณิชย์