ถั่วเหลือง

หน้า - มิถุนายน 11, 2552
ถั่วเหลืองพันธุ์ราวด์อัพ เรดี้ (RR) ของมอนซานโตเป็นหนึ่งในพืชตัดต่อพันธุกรรมชนิดแรกๆ ที่ถูกปลูกเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม หลัง RR ถูกปลูกเป็นการค้า มีการค้นพบความผิดปกติ และผลกระทบที่คาดไม่ถึงหลายครั้ง นอกจากนี้ข้อดีที่ควรจะเกิดขึ้น เช่น สามารถใช้ยาฆ่าแมลงลดลง และคุณสมบัติที่ดีของยากำจัดวัชพืชที่เกี่ยวข้อง คือ ราวด์อัพ ก็ไม่ถูกค้นพบ

ถั่วเหลืองที่กำลังสุกในเมืองฮาบิน ประเทศจีน

ถั่วเหลือง RR ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อให้ต้านทานยากำจัดวัชพืชประเภทไกลโฟเสท ซึ่งวางตลาดภายใต้ชื่อทางการค้า คือ "ราวด์อัพ" โดยมอนซานโตเป็นผู้ผลิตเช่นกัน ปัจจุบันราวด์อัพสามารถใช้เพื่อฆ่าวัชพืชในฝักถั่วเหลือง โดยไม่เป็นอันตรายต่อต้นถั่วเหลือง ถั่วเหลือง RR ได้รับการอนุญาตให้ปลูกเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาในพ.ศ. 2537 และต่อมาในแคนาดา อาร์เจนตินา และ เม็กซิโก และในพ.ศ. 2539 ถั่วเหลือง RR ได้รับการปลูกเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกโดยเกษตรกรในสหรัฐอเมริกาและอาร์เจนตินา และได้รับการอนุญาตให้วางตลาด (สำหรับการนำเข้าและแปรรูปไปสู่ถั่วเ้หลืองส่วนน้อยที่ไม่สามารถนำไปเพาะพันธุ์ได้เท่านั้น) ในสหภาพยุโรป และในญี่ปุ่น ในพ.ศ. 2539

การอนุญาตให้ปลูก และ/หรือ นำเข้าถั่วเหลือง RR นั้นยึดข้อมูลจากมอนซานโต เจ้าหน้าที่รัฐบาลในหลายประเทศได้ยอมรับข้อมูลจากมอนซานโต และอนุญาตให้ปลูกถั่วเหลือง RR เพื่อการค้า อย่างไรก็ตามตั้งแต่กลางทศวรรษ 1990 มีการค้นพบความผิดปกติ และผลกระทบที่คาดไม่ถึงในถั่วเหลือง RR หลายครั้ง ทำให้มีผู้สงสัยมากขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมของมัน

ปกป้องถั่วเหลือง

การนำเข้าถั่วเหลืองจีเอ็มโอสู่ถิ่นกำเนิด และ/หรือ ศูนย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพของถั่วเหลืองสร้างความเสี่ยงของการปนเปื้อนทางพันธุกรรมต่อความหลากหลายของถั่วเหลืองอันมีค่า ประเทศจีนเป็นถิ่นกำเนิด และศูนย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพของถั่วเหลือง โดยมีถั่วเหลืองธรรมชาติมากกว่า 6,000 สายพันธุ์ ซึ่งมากกว่า 90% ของถั่วเหลืองทั่วโลก การปนเปื้อนถั่วเหลืองจีเอ็มโอในประเทศจีนจะทำให้เกิดความสูญเสียด้านชีววิทยาและวัฒนธรรมที่คล้ายกับการปนเปื้อนข้าวโพดจีเอ็มโอในเม็กซิโก

แม้ว่าประเทศจีนไม่อนุญาตให้ปลูกถั่วเหลืองจีเอ็มโอเชิงพาณิชย์ และมีนโยบายทำให้ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งปลูกถั่วเหลืองที่สำคัญ ปลอดจีเอ็มโอ แต่เห็นได้ชัดว่าถั่วเหลืองนำเข้าซึ่งปนเปื้อนจีเอ็มโอสร้างความเสี่ยงให้กับความหลากหลายของถั่วเหลืองในประเทศจีน ถั่วเหลืองจีเอ็มโอหลายสายพันธุ์ได้รับอนุญาตให้ปลูกในแคนาดา สหรัฐอเมริกา และ อาร์เจนตินา ซึ่งได้แก่สายพันธุ์ต่างๆ คือ ถั่วเหลืองลิเบอร์ตี้ลิงก์ของไบเออร์ (ต้านทานสารกลูโฟซิเนท) ถั่วเหลืองราวด์อัพ เรดี้ ของมอนซานโต (ต้านทานสารไกลโฟเสท) และ ถั่วเหลืองของดูปองท์

สำหรับในประเทศไทยไม่มีการทดลองปลูกถั่วเหลืองในแปลงเปิด มีเพียงในห้องทดลองเท่านั้น อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้อนุญาตให้นำเข้าถั่วเหลืองและข้าวโพด โดยนำเข้าถั่วเหลืองกว่า 1 ล้านตันต่อปี จากสหรัฐอเมริกา และอาร์เจนตินามาก เป็นอันดับที่ 1 และ 2 ถั่วเหลืองนำเข้าจาก 2 ประเทศนี้เป็นจีเอ็มโอร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นกรีนพีซจึงเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขมีกฎการแสดงฉลากอาหารจีเอ็มโอที่เข้มงวดมากกว่าในปัจจุบัน