ข้าวสาลี

หน้า - กันยายน 23, 2551
ข้าวสาลีเป็นส่วนสำคัญในมื้ออาหารของหลายคนทั้งในประเทศที่พัฒนาและและกำลังพัฒนา ข้าวสาลีไม่เป็นพืชที่มีคุณค่าสูงอย่างถั่วเหลืองหรือข้าวโพด และตัดต่อพันธุกรรมได้ยาก ดังนั้นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและนักวิทยาศาสตร์ในภาครัฐจึงเริ่มมีเป้าหมายที่ข้าวสาลีเมื่อไม่นานมานี้

ข้าวสาลีปลูกกันในวงกว้างมาก โดยปลูกใน 1,400 ล้านไร่ต่อปีในพ.ศ. 2538-2540 ข้าวสาลีที่ถูกผลิตขึ้น 560 ตันต่อปี มีค่ามากกว่า 1 ใน 4 ของผลผลิตธัญพืชทั่วโลก

สายพันธุ์ข้าวสาลีจีเอ็มโอที่กำลังถูกพัฒนาขึ้น ได้แก่ สายพันธุ์ที่ต้านทานโรคจากเชื้อราและไวรัส ทนทานความแห้งแล้ง และ ข้าวสาลีที่มีคุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับการอบและผ่านกระบวนการ นอกจากนี้ข้าวสาลีกำลังถูกใช้เพื่อผลิตเวชภัณฑ์

ในเดือนธันวาคม 2545 มอนซานโตเริ่มดำเนินการปลูกข้าวสาลีจีเอ็มโอเพื่อการค้าในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา แต่ในเดือนพฤษภาคม 2546 คณะกรรมการข้าวสาลีแคนาดาเรียกร้องให้มอนซานโตเพิกถอนข้อเสนอข้าวสาลีจีเอ็มโอ โดยกล่าวว่าไม่มีประโยชน์ต่อเกษตรกร ปัจจุบัน 87% ของผู้ซื้อข้าวสาลีแคนาดากำหนดให้ต้องมีใบรับรองข้าวสาลีปลอดจีเอ็มโอ

เมื่อการขายส่งข้าวสาลีถูกปฏิเสธ ทำให้มอนซานโตยกเลิกโครงการนี้ โดยประกาศในเดือนพฤษภาคม 2547 ว่าได้เลื่อนความพยายามเพิ่มเติมในการเสนอข้าวสาลีพันธุ์ราวด์อัพ เรดี้ออกไป และจะเลิกผสมพันธุ์และการวิจัยในแปลงปลูก

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพให้คำสัญญาว่าพืชจีเอ็มโอจะให้ผลผลิตจะเพิ่มขึ้น ลดการใช้ยาฆ่าแมลง และให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นจากพืชจีเอ็มโอชนิดอื่น และเป็นไปได้ว่าจะไม่เกิดจากข้าวสาลีจีเอ็มโอเช่นกัน