สิทธิบัตรเหนือชีวิต

หน้า - มกราคม 23, 2552
ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ในอันตรายของการครอบครองของเอกชน ในนามของ "สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา" โดยออกสิทธิบัตรให้กับพืช สัตว์ ยีนส์ และ ส่วนย่อยของดีเอ็นเอ

นักกิจกรรมกรีนพีซสวมหน้ากากเพื่อประท้วงการจดสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิต หน้าสำนักงานสิทธิบัตรแห่งยุโรป

สิทธิบัตรเป็นการรับประกันของรัฐบาล ที่มอบสิทธิให้กับผู้สร้างสิ่งประดิษฐ์สำหรับการใช้ ขาย หรือ ผลิตสิ่งประดิษฐ์เป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติเป็นเวลา 20 ปี

สิทธิบัตรควรถูกมอบให้กับสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์เท่านั้น ไม่ใช่สิ่งที่ค้นพบ สิ่งมีชีวิต ได้แก่ พืช สัตว์ รวมถึงยีนส์ของพืชและสัตว์ ไม่ได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ของใคร ดังนั้นจึงไม่ควรมีสิทธิบัตร และไม่ควรอยู่ภายใต้การควบคุมของเอกชน

อย่างไรก็ตาม ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา สิทธิบัตรของพืชและสัตว์ รวมถึงยีนส์ และอวัยวะของมนุษย์ ได้ถูกจดสิทธิบัตรหลายต่อหลายครั้งโดยสำนักงานต่างๆ ในประเทศอุตสาหกรรม

การจดสิทธิบัตรเหนือสิ่งมีชีวิตตัดต่อพันธุกรรมทำให้อุตสาหกรรมสามารถควบคุมและใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตและยีนส์สามัญ ในฐานะเป็นทรัพย์สินของเอกชนที่สามารถขายให้กับหรือจำกัดสิทธิของเกษตรกร ผู้ผสมพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์ และ แพทย์ ข้อตกลงด้านเทคโนโลยีและค่าธรรมเนียมของเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเกิดขึ้นจากสิทธิบัตร กีดกันสิทธิของเกษตรกรที่มีมาหลายต่อหลายรุ่นในการนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกใหม่หรือแลกเปลี่ยนได้อย่างอิสระ

นอกจากนี้การอ้างสิทธิในสิทธิบัตรของดีเอ็นเอที่ไม่มีหลักฐานยืนยันจำนวนมากขัดขวางนักวิทยาศาสตร์ไม่ให้วิจัยในสาขาที่บริษัทใหญ่ๆ ที่มีงบประมาณอย่างถูกกฎหมายอ้่างสิทธิเอาไว้

ทำไมการให้สิทธิบัตรแก่ยีนส์จึงถูกกฎหมาย

นักกิจกรรมกรีนพีซแต่งตัวเป็นกระต่ายและนักวิทยาศาสตร์ที่เลวร้ายในการรณรงค์ต่อต้านถั่วเหลืองตัดต่อพันธุกรรม

นักกิจกรรมกรีนพีซแต่งตัวเป็นกระต่าย และนักวิทยาศาสตร์ที่เลวร้าย ในการรณรงค์ต่อต้านถั่วเหลืองตัดต่อพันธุกรรม

เพิ่งเมื่อเร็วๆ นี้เท่านั้นที่สิทธิบัติเหนือสิ่งมีชีวิตได้เกิดขึ้น โดยในอดีตถือกันว่าสิ่งมีชีวิตเป็นการค้นพบของธรรมชาติ ดังนั้นจึงไม่สามารถถูกจดสิทธิบัตรได้ อย่างไรก็ตามในพ.ศ. 2523 สิ่งนี้ได้เปลี่ยนแปลงไป ในคดีสำคัญระหว่างบริษัทไดมอนและชาคราบาร์ตี้ ศาลฎีักาสหรัฐตัดสินว่าสิ่งมีชีวิต คือ แบคทีเรียที่สามารถย่อยน้ำมัน สามารถถูกจดสิทธิบัตรได้

วอร์เรน เบอร์เกอร์ หัวหน้าผู้พิพากษาประกาศว่า "การกำหนดว่าสิ่งนั้นจะมีสิทธิบัตรหรือได้หรือไม่นั้น ไม่ได้พิจารณาที่เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต แต่พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์้ที่เป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์หรือไม่ คำตัดสินที่มีลักษณะพิเศษโดยศาลฎีกาสหรัฐนี้นำไปสู่ยุคใหม่ซึ่งสิ่งมีชีวิตสามารถถูกจดสิทธิบัตรได้ และปูทางไปสู่การจำกัดสิทธิของสิ่งมีชีวิตทางชีววิทยาสามัญ

ยีนพูล (gene pool) (กลุ่มยีนส์ของประชากรของสิ่งมีชีวิตเดียวกัน) ของ พืช สัตว์ และ มนุษย์ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นมรดกที่ใช้ร่วมกัน ปัจจุบันเป็นสินค้าที่รอการซื้อขาย

เขาให้สิทธิบัตรสิ่งมีชีวิตกันอย่างไำร

ในสิ่งที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเรียกว่า "การสำรวจทางชีววิทยา" และบางคนเรียกว่า "การปล้นความคิดทางชีววิทยา" ผู้สำรวจถูกส่งไปยังพื้นที่เขตร้อนที่ห่างไกล เพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตหรือพืชพันธุ์ที่มีค่า ซึ่งมักเกิดจากภูมิปัญหาของชนพื้นเมือง

จากนั้นพวกเขานำตัวอย่างกลับมายังห้องทดลอง ที่ซึ่งพวกเขาคัดแยกส่วนผสมหลักหรือการเรียงลำดับทางพันธุกรรม และยึดเป็นสิ่งประดิษฐ์ของตนเองโดยให้สิทธิบัตรแก่มัน ในกฎหมายสิทธิบัตรนั้น องค์ความรู้พื้นเมือง และผู้คนที่รักษาความหลากหลายทางชีวภาพมานับหลายพันปีได้รับความนับถือน้อยกว่ากระบวนการประจำวันในห้องทดลอง

ปัจจุบันชุมชนต่างๆ อาจต้องจ่ายเงินให้บริษัทข้ามชาติสำหรับสิทธิในการใช้บางอย่างที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของมรดกตกทอดของพวกเขา

กรีนพีซต่อต้านสิทธิบัตรทั้งหมดของยีนส์ พืช มนุษย์ และ อวัยวะของมนุษย์ และคำนึีงถึงความหลากหลายทางชีวภาพของโลกใบนี้ว่าเป็นมรดกตกทอดร่วมกันของมนุษยชาติ