ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

หน้า - มีนาคม 31, 2551
เขตแดนที่ถูกปนเปื้อนหลักๆ อยู่ทางเหนือของยูเครน ทางใต้และตะวันออกของเบลารุส และ ชายแดนด้านตะวันตกที่กั้นระหว่างรัสเซียและเบลารุส หมอกควันกัมมันตภาพรังสีอาจขยายไปยังพื้นที่ต่างๆ ในยุโรปเป็นบริเวณกว้าง ทำให้พื้นที่หล่านั้นถูกปนเปื้อนเมื่อฝนตก

ไร่ที่ถูกทิ้งร้างใกล้ๆ กับเมืองเล็กๆ ห่างจากเขตปิดกั้น (เขต 1) ที่ถูกปนเปื้อนอย่างหนักรอบๆ เชอร์โนบิล ผู้อยู่อาศัยได้รับคำแนะนำให้ออกจากพื้นที่ แต่ส่วนมากไม่มีกำลังเงินเพียงพอที่จะย้ายได้ และเนื่องจากพื้นดินในพื้นที่ถูกปนเปื้อนมากเกินกว่าจะปลูกพืชได้ ผู้ที่คงอยู่ในพื้นที่จึงได้รับเงิน 0.25 เซ็นสหรัฐต่อเดือนเพื่อซื้ออาหารที่สะอาด

การประมาณการต่างๆ ในระดับนานาชาติระบุว่าพื้นที่ 125,000 - 146,000 ตารางกิโลเมตรในเบลารุส รัสเซีย และ ยูเครนถูกปนเปื้อนด้วยสารกัมมันตภาพรังสีเคเซียม-137 ในระดับที่เกินขีดจำกัดสูงสุด พื้นที่ดังกล่าวกว้างกว่าพื้นที่ในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลัตเวียและลิธัวเนียรวมกัน ในตอนเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนประมาณ 7 ล้านคนอาศัยอยู่ในเขตแดนที่ถูกปนเปื้อน ซึ่งรวมถึงเด็ก 3 ล้านคน ประชาชนประมาณ 350,000 คนต้องย้ายที่อยู่หรือออกจากพื้นที่เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ประชาชนประมาณ 5.5 ล้านคน ซึ่งรวมถึงเด็กมากกว่า 1 ล้านคน ยังคงอาศัยในเขตปนเปื้อนต่อไป

เขตแดนที่ถูกปนเปื้อนส่วนมากอยู่ในเบลารุส เนื่องจากวัสดุกัมมันตภาพรังสีสูงสุด 70% ของที่ระเบิดออกมาทั้งหมดทับถมอยู่ที่นั่น 22% ของพื้นที่ทั้งหมดในเบลารุส ถูกปนเปื้อนด้วยเคเซียม-137 ในปริมาณสูง ในตอนที่เกิดอุบัติเหตุ ประชาชน 2.2 ล้านคนอาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านั้น ซึ่งเท่ากับ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดของเบลารุส ดินแดนของยูเครนมากกว่า 7% และ 0.6% ในสหพันธรัฐรัสเซีย ถูกปนเปื้อนหลังเกิดอุบัติเหตุ

เนื่องจากสภาพอากาศแปรเปลี่ยนบ่อยในวันต่อๆ มาหลังเกิดอุบัติเหตุ รังสีจึงแผ่ขยายไปยังหลายพื้นที่เป็นบริเวณกว้างในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย โปแลนด์ และ ประเทศในทะเลบอลติก รวมถึงเยอรมนีตอนใต้ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศสตอนเหนือ และ อังกฤษ

หลายวันหลังเหตุระเบิด เคเซียมมีพิษแผ่ปกคลุมเป็นบริเวณกว้างในอังกฤษ เวลส์ และ ตอนใต้และตะวันตกของสก๊อตแลนด์ ส่งผลให้ฟาร์มแกะ 10,000 แห่งถูกสั่งห้ามขายแกะ ทำให้ผู้เสียภาษีของอังกฤษต้องสูญเสียเงินสำหรับชดเชยค่าเสียหาย 630 ล้านบาท

20 ปีหลังเกิดอุบัติเหตุ แกะ 200,000 ตัวในฟาร์ม 375 แห่งในอังกฤษยังคงต้องถูกตรวจตราด้วยเครื่องตรวจจับรังสีก่อนถูกขายเพื่อการบริโภค ในตอนแรกเกษตรกรได้รับแจ้งว่าคำสั่งห้ามขายแกะจะมีผลเป็นเวลาประมาณ 30 วันหลังเกิดอุบัติเหตุ แต่ 20 ต่อมาไม่มีใครทราบว่าคำสั่งห้ามนั้นจะถูกยกเลิกเมื่อใด