ระเบิดสกปรก

หน้า - มีนาคม 31, 2551
ทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) พยายามที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของวัสดุกัมมันตภาพรังสีทุกชนิดในขณะถูกขนย้ายไปทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของโลกยังคงผลิตกากนิวเคลียร์ต่อไป และประเทศที่ผลิตพลังงานนิวเคลียร์ 5 ประเทศยังยืนกรานที่จะมีโครงการนิวเคลียร์ทางทหาร ดังนั้นภาระหน้าที่ของ IAEA จึงเป็นฝันร้ายด้านโลจิสติกส์ แต่สำหรับองค์กรหรือประเทศผู้ก่อการร้ายที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งปรารถนาความตายจากนิวเคลียร์นั้น สิ่งนี้เป็นความฝันด้านมืดทางการตลาด

แย่ล่ะ การทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ "ใต้ดิน" ครั้งนี้ในพ.ศ. 2513 เกิดความผิดพลาดอย่างมาก ระเบิดน้ำหนัก 10 กิโลตัน ซึ่งถูกฝังอยู่ใต้ดินลึก 900 ฟุต ได้ปลดปล่อยรังสีขึ้นสูง 10,000 ฟุตในอากาศ ทำให้เจ้าหน้าที่และชุมชนที่อยู่ในทิศทางลมได้รับผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสี

วัสดุนิวเคลียร์หลายตันยังไม่สามารถถูกติดตามได้ โดยการนำไปใช้ที่เป็นไปได้อย่างหนึ่ง คือ ใช้ทำระเบิดสกปรก

ระเบิดสกปรกไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์ที่ทำให้เกิดระเบิดรุนแรงในบริเวณกว้าง แต่เป็นส่วนผสมของระเบิดทั่วไปที่ผูกติดกับวัสดุกัมมันตภาพรังสีที่ออกแบบมาเพื่อแพร่กระจายวัสดุกัมมันภาพรังสี เพื่อทำให้พื้นบริเวณหนึ่งถูกปนเปื้อน

เป็นไปได้ว่าระเบิดสกปรกมีการออกแบบหลายแบบ วัสดุทำระเบิดต่างๆ เมื่อใช้ทำระเบิดในปริมาณต่างกัน สามารถทำให้เกิดการระเบิดในหลายขนาด และวัสดุกัมมันตภาพรังสีต่างชนิดและปริมาณกันจะทำให้พื้นที่หนึ่งปนเปื้อนในระดับต่างกัน

อันตรายที่สำคัญที่สุดจากการใช้ระเบิดสกปรก คือ การระเบิดรุนแรงแม้ว่าระเบิดนั้นจะใช้กัมมันภาพรังสีในปริมาณต่ำก็ตาม อาจเป็นเรื่องยากหากต้องการประมาณการว่า มีปริมาณรังสีเท่าใดในพื้นที่ที่เกิดระเบิดหากไม่ทราบแหล่งปล่อยกัมมันภาพรังสี ฝุ่นและควันกัมมันตภาพรังสีอาจแพร่กระจายออกไปและเป็นอันตรายต่อสุขภาพหากสูดดม

หลังเหตุการณ์การก่อการร้ายในวันที่ 11 กันยายน 2544 รัฐบาลสหรัฐและอุตสาหกรรมนิวเคลียร์กำลังพยายามที่จะปลอบโยนพวกเราโดยการดำเนินมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อป้องกันผลกระทบจากการใช้วัสดุกัมมันภาพรังสีอย่างผิดวิธีโดยเจตนา อย่างไรก็ตาม วัสดุกัมมันภาพรังสีมีมากจนเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดการ เนื่องจากอุตสาหกรรมวิศวกรรมและบริการทางการแพทย์ใช้วัสดุกัมมันภาพรังสีอย่างเป็นกิจวัตร

การรักษาความปลอดภัยในทุกระดับไม่สามารถหยุดภัยคุกคามนี้ได้ หนทางเดียวคือการสร้างโลกที่ปราศจากนิวเคลียร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดจำไว้ว่าพลังงานหมุนเวียนคืออนาคต

อ่านเกี่ยวกับ โฉมหน้าที่แท้จริงของวิธีจัดการกากนิวเคลียร์ระดับสหประเทศของ IAEA - รายงานการเพิ่มอย่างรวดเร็วของวัสดุอาวุธนิวเคลียร์ และการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด อภิธานศัพท์นิวเคลียร์ ของกรีนพีซ