การก่อการร้ายด้วยอาวุธนิวเคลียร์

หน้า - มีนาคม 31, 2551
"การก่อการร้ายด้วยอาวุธนิวเคลียร์ยังมักถูกมองว่าเป็นนิยายวิทยาศาสตร์ ผมหวังเช่นนั้น แต่โชคร้ายที่เราอยู่ในโลกที่มีวัสดุอันตรายร้ายแรงมากเกินไป และความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เพียบพร้อม ซึ่งผู้ก่อการร้ายบางคนกล่าวอย่างชัดเจนว่าตั้งใจจะใช้สำหรับสร้างหายนะที่รุนแรงถึงแก่ชีวิต"

การขนส่งแร่พลูโตเนียมข้ามฝรั่งเศสเกิดขึ้นทุกๆ 7-10 วัน

นั่นไม่ใช่คำกล่าวของเรา แต่เป็นของนายโคฟี่ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ เขามีเหตุผลที่ดีที่จะกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามของการก่อการร้ายด้วยอาวุธนิวเคลียร์ ทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศของสหประชาชาติเชื่อว่า "เป็นไปได้สูงมาก" ที่หลังจากเหตุการณ์ 9/11 ผู้ก่อการร้ายอาจมีเป้าหมายที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลก

เนื่องจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สำคัญต่อระบบจ่ายไฟฟ้า ก่อให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงจากการปล่อยกัมมันตภาพรังสี รวมถึงมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากโรงไฟฟ้าชนิดอื่น ดังนั้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จึงเป็นเป้าหมายที่ "น่าดึงดูด" สำหรับผู้ก่อการร้าย รวมถึงการโจมตีทางทหาร

การโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สักแห่งหนึ่งสามารถนำไปสู่การปล่อยกัมมันตภาพรังสีมากกว่าที่เชอร์โนบิลหลายเท่า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์อาจเป็นเป้าหมายในยามสงคราม เมื่อต้องสงสัยว่าถูกนำไปใช้ทางการทหาร วิธีที่เป็นไปได้ในการโจมตีมีจำนวนมากและหลากหลายมาก การโจมตีอาจกระทำทางอากาศ บนพื้นดิน หรือ จากทางน้ำ หลักฐานมากขึ้นแสดงให้เห็นว่าผู้ก่อการร้ายจำนวนมากขึ้นกำลังพิจารณาใช้นิวเคลียร์ ดังนั้นอุตสาหกรรมนิวเคลียร์และรัฐบาลที่มีแผนเพิ่มจำนวนเครื่องปฏิกรณ์ทั่วโลกจึงเป็นการไร้ความรับผิดชอบอันโง่เง่าที่ฉาวโฉ่ไปทั่วโลก

อ่านสิ่งต่อไปนี้ที่แสดงให้เห็นว่าการมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นความบ้าคลั่งเพียงใด

  • แผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายแห่งในอังกฤษ รวมถึงที่ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไซส์เวล อย่างละเอียดถูกพบในรถคันหนึ่ง ซึ่งเชื่อมโยงถึงเหตุการณ์ระเบิดในลอนดอนในเดือนกรกฎาคม 2548
  • การโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายที่ถังเก็บกากกัมมันตภาพรังสีที่เซลล่าฟิลด์ สหราชอาณาจักร สามารถคร่าคนมากกว่า 2 ล้านคน และกากกัมมันตภาพรังสีที่ถูกเก็บไว้ที่นั่นเป็นประเภทที่สามารถทำให้ผลกระทบจากการโจมตีทำให้เหตุการณ์ที่เชอร์โนบิลกลายเป็นเรื่องเล็กนิดเดียว
  • ในพ.ศ. 2547-2548 กฎความปลอดภัยเป็นไปได้ว่าถูกละเมิด 40 ครั้ง ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของพลเรือนต่างๆ ในสหราชอาณาจักร
  • ในพ.ศ. 2548 ผู้ก่อการร้ายต้องสงสัย 3 คน ถูกจับกุมโดยศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ลูคัส ไฮท์ส ใกล้กรุงซิดนีย์ ออสเตรเลีย
  • วีดิโอเทปการสัมภาษณ์ที่ถูกเผยแพร่ในโทรทัศน์ช่องอัล จาซีร่า ในวันที่ 10 กันยายน 2545 มีคำแถลงการณ์ว่ากลุ่มอัล เกด้า เป็นผู้เริ่มวางแผนที่จะรวมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีในพ.ศ. 2544
  • จนถึงปัจจุบัน มีการโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยตรงที่ถูกเปิดเผย 6 แห่ง ในฝรั่งเศส แอฟริกาใต้ สวิตเซอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ และ สเปน
  • ฐานข้อมูลของสถาบันนโยบายระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายมีข้อมูลเหตุการณ์การก่อการร้าย 167 ครั้ง ที่มีเป้าหมายที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในพ.ศ. 2513-2542

ผลกระทบทางตรงของการโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย ก็คือ รัฐบาลและอุตสาหกรรมนิวเคลียร์กำลังพยายามจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของสาธารณชนเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการของอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนเกี่ยวกับความปลอดภัยและมาตรการป้องกันน้อยลงเรื่อยๆ ทำให้การตรวจสอบการดำเนินการของอุตสาหกรรมนิวเคลียร์อย่างละเอียดถี่ถ้วนทำได้ยากขึ้น

อุตสาหกรรมนิวเคลียร์และรัฐบาลจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน แทนที่จะรับประกันว่าการโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยผู้ก่อการร้ายจะไม่ประสบผลสำเร็จ (การรับประกันเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้น) สิ่งนี้ลดความสามารถของประชาชน (และองค์กรที่สำคัญยิ่งเช่นกรีนพีซ) ในการท้าทายการดำเนินการที่ไม่ปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แทนที่จะทำลายอิสรภาพของประชาชน รัฐบาลควรทุ่มเทความพยายามในการจัดหามาตรการความปลอดภัยที่แท้จริงโดยการกำหนดเวลาเลิกดำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และลงทุนกับพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพทางพลังงาน กังหันลมหรือแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ไม่เหมือนกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตรงที่มันไม่เป็นเป้าหมายที่น่าดึงดูดของผู้ก่อการร้าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดจำไว้ว่าพลังงานหมุนเวียนคืออนาคต

ดู ปฏิทินนิวเคลียร์ - เหตุการณ์นิวเคลียร์ทุกวันตลอดปี 2549

รายงานของกรีนพีซ สหราชอาณาจักร เกี่ยวกับ พลังงานนิวเคลียร์และการก่อการร้าย

รายงานเกี่ยวกับ อันตรายร้ายแรงของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ - อันตรายที่กำลังเกิดขึ้นจากการดำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ดาวน์โหลด อภิธานศัพท์นิวเคลียร์ ของกรีนพีซ