รังสี

หน้า - สิงหาคม 9, 2552
รังสีเป็นคำศัพท์ที่ใช้อธิบายพลังงานในรูปแสงหรืออนุภาค ในขณะที่ปรมาณูในธรรมชาติส่วนมากคงที่และไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่ององค์ประกอบและพลังงาน แต่ปรมาณูธรรมชาติและปรมาณูที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นบางอย่างไม่คงที่ ซึ่งหมายความว่ามันมีแนวโน้มโดยธรรมชาติที่จะปล่อยรังสีออกมาผ่านทางพลังงานหรืออนุภาค คำศัพท์ของการปล่อยรังสีออกมาโดยธรรมชาติ คือ "กัมมันตภาพรังสี"

แอนย่าเกิดในหมู่บ้านที่ปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีปริมาณสูงจากการหลอมละลายของแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิลในพ.ศ. 2529 เธอเป็นมะเร็งตั้งแต่ 4 ขวบ ในบางวันเธอต้องทุกข์ทรมานอย่างสาหัสกับความเจ็บปวดและความเหนื่อยจนหมดแรง เพราะเนื้องอกในสมองที่เกิดขึ้นอีกครั้งในพ.ศ.2543

อุตสาหกรรมนิวเคลียร์กระตือรือร้นที่จะย้ำเตือนพวกเราว่ารังสีและวัสดุกัมมันภาพรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และมีมาตั้งแต่จักรวาลถือกำเนิดขึ้น แต่สิ่งที่พวกเขาไม่ได้บอกก็คือ พลังงานนิวเคลียร์ และ การผลิตและการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ของมนุษยชาติ ได้ก่อให้เกิดวัสดุกัมมันตภาพรังสีที่ก่อนหน้านี้ไม่ปรากฎในสิ่งแวดล้อม การทำเหมืองแร่และกระบวนการทางอุตสาหกรรม ทำให้วัสดุที่มีกัมมันตภาพรังสีโดยธรรมชาติ เช่น ยูเรเนียมและโธเรียมถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งในอดีตวัสดุเหล่านี้ส่วนมากถูกแยกไว้ในชั้นหินโดยวิธีทางธรณีวิทยา

อุบัติเหตุหลายครั้งได้เกิดขึ้นที่โรงงานผลิตพลังงานนิวเคลียร์ และที่โรงงานที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ วัสดุต่างๆ ต้องถูกขนส่ง จึงทำให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุในระหว่างขนส่ง ในบางแห่งของโลก วัสดุกัมมันตภาพรังสีที่ไม่มีสิ่งห่อหุ้มถูกพบในที่ทิ้งขยะ โรงงาน คลินิกการแพทย์ที่ถูกทิ้งร้าง และ โรงงานผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์

การล้มป่วยจากการรังสี คือผลจากการสัมผัสกัมมันตภาพรังสีเกินขนาด อาการแรกเริ่ม คือ อาการคลื่นเหียน หมดแรง อาเจียน และ ท้องร่วง จากนั้นอาจผมร่วง เลือดไหลไม่หยุด ปากและคอหอยอักเสบ และ สูญเสียพลังงาน หากอาการรุนแรงมาก อาจเสียชีวิตภายใน 2-4 สัปดาห์

Children from nearby village over look the Sellafield nuclear plant. The plant regularly releases radioactivity and there are cancers clusters around the plant.

เด็กๆ จากหมู่บ้านใกล้ๆ มองลงไปยังโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เซลล่าฟิลด์ โรงไฟฟ้าแห่งนี้ปล่อยสารกัมมันตภาพรังสีอย่างสม่ำเสมอ และผู้ที่อาศัยรอบๆ จำนวนหนึ่งล้มป่วยด้วยโรคมะเร็ง

ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจะเปราะบางต่อกัมมันตภาพรังสีมากกว่า ส่วนเด็กๆ และทารกในครรภ์ยิ่งเปราะบางมากเป็นพิเศษเพราะเซลล์จำนวนมหาศาลกำลังแตกตัวขณะเจริญเติบโต โรคมะเร็งที่เกิดจากการสัมผัสกัมมันตภาพรังสี ได้แก่ โรคมะเร็งในเลือดส่วนมาก (มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่ิอมน้ำเหลือง) มะเร็งปอด และ เนื้องอกแข็งในอวัยวะะ่ต่างๆ ส่วนภาวะผิดปกติในเด็กแรกเกิด ได้แก่ โรคดาวน์ซินโดรม โรคปากแหว่ง เพดานโหว่ โรคพิการแต่กำเนิด โรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง โรคไตและตับ เป็นต้น

อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ไม่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ปล่อยกัมมันตภาพรังสีปริมาณมหาศาลออกสู่สิ่งแวดล้อม ประชากรโลกในปัจจุบันและในอีกหลายร้อยหลายพันปีข้างหน้าจะต้องประสบกับสารพิษนี้ที่จะยังคงแผ่รังสีต่อไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและยีนส์กองกลาง (gene pool) ของพวกเขา มาตรฐานทั่วโลกด้านรังสีและสุขภาพ ระบุว่าไม่มีขีดจำกัดด้านความปลอดภัยของการสัมผัสรังสี ซึ่งเกิดจากการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดจำไว้ว่าพลังงานหมุนเวียนคืออนาคต

ดู ปฏิทินนิวเคลียร์ - อุบัติเหตุนิวเคลียร์ในทุกวันของปี 2549

รายงาน อันตรายรุนแรงจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ อันตรายที่กำลังเกิดขึ้นจากการดำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ดาวน์โหลด อภิธานศัพท์นิวเคลียร์ ของกรีนพีซ