การจัดเก็บ

หน้า - มีนาคม 31, 2551
ไม่มีวิธีการใดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการ "กำจัด" กากนิวเคลียร์ ไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตาม การทิ้งกากกัมมันตภาพรังสีในพื้นที่ห่างไกลเพียงแต่ทำให้ไม่ต้องเห็นและไม่ต้องคิดถึงปัญหานี้ และปล่อยให้อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ยิ่งผลิตกากนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นยิ่งไปอีก

สระทำความเย็นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เซลล่าฟิลด์ ซึ่งถูกใช้จัดเก็บกากนิวเคลียร์ชั่วคราว

การฝังวัสดุกัมมันภาพรังสีเป็นวิธีแก้ปัญหาการกำจัดกากกัมมันตภาพรังสีที่ได้รับการแนะนำมากที่สุด โรงงานแยกกากของเสียนำร่อง (WIPP) ในนิวเม็กซิโก ภูเขายุคค่าในรัฐเนวาดา กอร์เลเบนในเยอรมนี สถานที่ที่ถูกเสนอให้สร้างโรงงานกำจัดกากนิวเคลียร์ในสหราชอาณาจักร รัสเซีย ออสเตรเลีย และที่อื่นๆ เป็นสถานที่ที่วิศวกรนิวเคลียร์อ้างว่าได้ "แก้" ปัญหากากนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ไม่มีกระบวนการกำจัดวัสดุกัมมันภาพรังสีที่มีอายุยาวนานที่เป็นที่รู้จัก เราต้องไม่สับสนระหว่างการฝังวัสดุเหล่านี้กับการจัดเก็บและคัดแยกออกจากสิ่งแวดล้อมอย่างปลอดภัย

หนึ่งในกลไกของมลพิษที่เกี่ยวเนื่องกับการกำจัดกากนิวเคลียร์ ที่อาจเกิดขึ้นมากที่สุด คือ การปนเปื้อนจากหินสู่น้ำใต้ดิน น้ำใต้ดินอาจสัมผัสกับสารกัมมันตภาพรังสีที่รั่วไหลออกมาจากกากนิวเคลียร์ ทำให้ปนเปื้อนน้ำดื่มในชุมชนท้องถิ่นและชุมชนห่างไกล สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นแล้วในฝรั่งเศส

นอกจากนี้บางคนแนะนำการจัดเก็บในสระเก็บเชื้อเพลิงในสถานที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์ ที่มักบรรจุกากนิวเคลียร์ที่มีกัมมันตภาพรังสีสูงที่เกิดจากเครื่องปฏิกรณ์เครื่องนั้น สระเชื้อเพลิงถูกออกแบบมาเพื่อจัดเก็บชั่วคราวเท่านั้น มีอันตรายร้ายแรงมากมายที่เกิดจากสระเชื้อเพลิง ซึ่งรวมถึงการสูญเสียตัวทำความเย็น ซึ่งอาจทำให้เกิดการเผาไหม้เชื้อเพลิงโดยธรรมชาติ หรือในบางสถานการณ์จะเกิดการหลอมละลายของกากนิวเคลียร์ในสระ

จนกว่าจะมีการพัฒนาวิธีการที่ปลอดภัยกว่า วิธีการที่ยอมรับได้วิธีเดียวในการจัดเก็บวัสดุกัมมันตภาพรังสี คือ เก็บในระบบจัดเก็บที่แห้งเหนือพื้นดิน ณ สถานที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์ ระบบนี้รักษาความปลอดภัยให้กับกากที่มีกัมมันตภาพรังสีสูง โดยป้องกันไม่ให้คนเข้าไปทั้งโดยอุบัติเหตุหรือโดยตั้งใจ แยกกากนิวเคลียร์ออกจากผู้คนและสิ่งแวดล้อมจึงป้องกันการสัมผัสและการปนเปื้อน ระบบนี้ยังทำให้ง่ายต่อการตรวจตรากากนิวเคลียร์เป็นระยะเวลานาน และ ทำให้เข้าถึงกากนิวเคลียร์ได้ง่ายและปลอดภัยขึ้นหากเราสามารถคิดค้นวิธีการต่างๆ ที่ดีกว่าในการจัดการกับมัน ระบบนี้ถูกใช้โดยสถานีไฟฟ้าบางแห่ง ซึ่งเก็บแท่งกากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เอาไว้ในที่จัดเก็บที่แห้งเหนือพื้นดิน

แต่แน่นอนว่า วิธีแก้ปัญหาที่แท้จริงเพียงอย่างเดียว คือ การหยุดสร้างกากนิวเคลียร์

 ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดจำไว้ว่าพลังงานหมุนเวียนคืออนาคต

อ่านรายงานเรื่อง หลักการด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับกากกัมมันตภาพรังสี ของกรีนพีซสหราชอาณาจักร

ดาวน์โหลด อภิธานศัพท์นิวเคลียร์ ของกรีนพีซ