การขนส่ง

หน้า - มีนาคม 31, 2551
อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ต้องพึ่งพาการขนส่งส่วนประกอบและวัสดุนิวเคลียร์ (ยูเรเนียม เชื้อเพลิงใหม่ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และ พลูโตเนียม) วัสดุกัมมันตภาพรังสีเหล่านี้ถูกขนส่งทางทะเล รถไฟ และ ทางอากาศ ดังนั้นแม้ว่าคุณจะไม่ได้อาศัยอยู่ใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ คุณก็อาจอาศัยอยู่ใกล้เส้นทางขนส่งโดยไม่รู้ตัว

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมืองทากาฮาม่า ญี่ปุ่น กำลังถูกป้องกันอย่างดีขณะขนถ่ายเชื้อเพลิงออกไซต์ผสมพลูโตเนียม (MOX) ที่ถูกปฏิเสธ และนำไปคืนสาราชอาณาจักรทางเรือ

การขนส่งวัสดุนิวเคลียร์สร้างความเสี่ยงอย่างมากให้กับสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ถังไม้ขนาดใหญ่หนึ่งใบที่เต็มไปด้วยเชื้อเพลิงใช้แล้วที่เป็นกัมมันตภาพรังสีสูงมีรังสีมากประมาณเท่ากับที่ถูกปล่อยออกมาใน อุบัติเหตุที่เชอร์โนบิล นอกจากมีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุแล้ว การขนส่งกากนิวเคลียร์อาจเป็นเป้าหมายของการโจมตีของผู้ก่อการร้าย และการขโมยวัสดุฟิสไซต์

กฎระเบียบด้านการขนส่งในประเทศส่วนมากจัดทำขึ้นจาก "กฎระเบียบการขนส่งวัสดุกัมมันตภาพรังสีอย่างปลอดภัย" หลายฉบับ ของ ทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) กฎระเบียบเหล่านี้ร่างขึ้นโดยมีจุดประสงค์ คือ การรับประกันความสามารถในการดำเนินการของอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ แต่ไม่ได้รับประกันความปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร์ กากของเสียถูกขนส่งในถังไม้ที่อุตสาหกรรมนิวเคลียร์อ้างว่าปลอดภัย เนื่องจากต้องได้รับการทดสอบแรงกระแทก

แต่ในความเป็นจริง มาตรฐานการขนส่งเชื้อเพลิงใช้แล้วไม่ได้สะท้อนให้เห็นสภาพของอุบัติเหตุที่แท้จริง ถังไม้บรรจุเชื้อเพลิงใช้แล้ว และถังประเภท B อื่นๆ ถูกกำหนดให้สามารถทนแรงกระแทกเมื่อตกจากที่สูงเพียง 9 เมตร และมาตรฐานที่ต่ำไปกว่าก็คือ มาตรฐานการทนไฟ โดยถังถูกกำหนดให้ทนอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลาสูงสุด 30 นาที การศึกษาต่างๆ รวมถึงของกรีนพีซ แสดงให้เห็นว่า ในอุบัติเหตุจริง เช่น ในทะเลหรือในอุโมงค์ ไฟมักจะไหม้ที่อุณหภูมิเกิน 800 องศาเซลเซียส และไหม้นานเกิน 30 นาทีมาก ตัวอย่างเช่น เรือทั่วไปหากเกิดไฟไหม้ จะไหม้เป็นเวลา 23 ชั่วโมง และมีอุณหภูมิสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส

อุตสาหกรรมนิวเคลียร์และรัฐบาลต่างๆ ตอกย้ำความเชื่อมั่นว่าถังบรรจุกากนิวเคลียร์ "ปลอดภัย" แต่ถูกตั้งคำถามจากรัฐบาล ผู้เชี่ยวชาญอิสระ และ ประชากร ตัวอย่างเช่น การขนส่งกากนิวเคลียร์และพลูโตเนียมระหว่างยุโรปและญี่ปุ่นถูกคัดค้านเสียงขรมจากรัฐบาลในหลาย 10 ประเทศแถบทะเลแคริบเบียน อเมริกากลางและใต้ แอฟริกา และ แปซิฟิคตอนใต้

ประชาชนอยู่ในความเสี่ยง

A plutonium convoy passing through a small village. Even if you don't live near a nuclear plant, dangerous nuclear material could be passing your door.

รถขนส่งพลูโตเนียมที่ได้รับการคุ้มกันกำลังแล่นผ่านหมู่บ้านเล็กๆ แม้ว่าคุณจะไม่ได้อาศัยใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่วัสดุนิวเคลียร์อันตรายอาจเดินทางผ่านประตูบ้านคุณ

การขนส่งกากนิวเคลียร์ในยุโรปตะวันตก โดยเฉพาะในฝรั่งเศสและเยอรมนีถูกคัดค้านจากชุมชนต่างๆ และประชาชนทั่วไปหลายพันคน การคัดค้านนี้ได้รับแรงกระตุ้นจากการปนเปื้อน อุบัติเหตุ และ การปกปิดที่ถูกเปิดเผย  เป็นเวลามากกว่า 2 ปีแล้ว (พ.ศ. 2541-2543) ที่การขนส่งเชื้อเพลิงใช้แล้วจากเยอรมนีไปสู่ฝรั่งเศสถูกระงับหลังถูกเปิดเผยว่ามีเชื้อเพลิงปนเปื้อนออกนอกถังบรรจุสูงกว่าระดับสูงสุดที่กำหนดไว้

ในขณะที่อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ทะเยอทะยานที่จะโยกย้ายวัสดุนิวเคลียร์ปริมาณมากทางอากาศ แต่แผนส่วนใหญ่ของพวกเขากลับถูกขัดขวาง เพราะมีหลักฐานเรื่องมาตรฐานที่อ่อนแอ และมีความวิตกกังวลอย่างแท้จริงของสถาบันวิชาชีพ (เช่น สหพันธ์นักบินระหว่างประเทศ) นักการเมือง และ ประชาชนทั่วไป มาตรฐานการทดสอบการตกจากที่สูง 9 เมตรอย่างเดียวกัน เมื่อถูกนำไปไปใช้กับเครื่องบินที่บรรทุกถังวัสดุนิวเคลียร์ ตอกย้ำให้เห็นวิธีการที่มีข้อบกพร่องที่สำคัญของอุตสาหกรรมนิวเคลียร์

การขนส่งนิวเคลียร์ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งรวมถึงรถที่ขนส่งพลูโตเนียมในปริมาณมาก มีความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการถูกโจมตีโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ปัญหาที่สำคัญยิ่งก็คือ วัสดุที่นำไปใช้ได้โดยตรงกับอาวุธนิวเคลียร์ ได้รับการปฏิบัติเหมือนกับเป็นสินค้าทั่วไป

นอกจากประเด็นเรื่องความปลอดภัยที่สำคัญอย่างที่สุด การขนส่งวัสดุนิวเคลียร์ดำเนินการโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการขอความเห็นชอบจากชุมชนหรือประเทศที่ตั้งอยู่ตามเส้นทางการขนส่ง ปัจจัยทั้งหมดนี้นำไปสู่การคัดค้านการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากหลายชุมชน นักสิ่งแวดล้อม และ นักการเมืองหลายคนทั่วโลก

 ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดจำไว้ว่าพลังงานหมุนเวียนคืออนาคต

อ่านบทสรุปของกรีนพีซเกี่ยวกับ การขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก (SIDS) - การประชุมในเครือรัฐบาฮามาส 26-30 มกราคม 2547

  อ่านข่าวเกี่ยวกับการขนส่งนิวเคลียร์ที่กำลังสร้างอันตรายอย่างไม่ยั้งคิดให้กับประเทศใน ทะเลแปซิฟิค

อ่านบททบทวนเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของการขนส่ง วัสดุกัมมันภาพรังสี ทางทะเลจากออสเตรเลีย

ข้อมูลเกี่ยวกับ การขนส่งกัมมันตภาพรังสีว่ากำลังดำเนินการที่ใดในสหรัฐอเมริกา

อ่านเกี่ยวกับเรือใหญ่บรรทุกวัสดุนิวเคลียร์ - รายงานเกี่ยวกับอันตรายของ การขนส่งเชื้อเพลิง MOX (ออกไซต์ผสมพลูโตเนียม) ทางทะเล

อ่านเกี่ยวกับ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของการขนส่งเชื้อเพลิงใช้แล้วในสหราชอาณาจักรที่ www.greenpeace.uk

ดาวน์โหลด อภิธานศัพท์นิวเคลียร์ ของกรีนพีซ