บริษัทที่ถูกจัดอันดับในคู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว

หน้า - กุมภาพันธ์ 9, 2553

เราเผยแพร่ "คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว" ฉบับแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2549  โดยพิจารณาจากนโยบายและการปฏิบัติด้านสารเคมี และการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบของผู้ผลิตในการรับสินค้าที่ไม่ใช้แล้วกลับคืนและนำไปรีไซเคิลเอง ฉบับนี้เป็นฉบับล่าสุด คือฉบับที่ 14 ตีพิมพ์เดือน มกราคม  2553  

7.3

โนเกีย - ยังคงอยู่อันดับแรก โดยมีคะแนนที่ดีด้านการลดใ้ช้สารพิษ แต่เีสียคะแนนในด้านพลังงาน 6.9

โซนี อีริคสัน - ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่ 2 โดยมีการแนนสูงสุดด้านการกำจัดสารพิษแต่ยังคงมีข้อด้อยในเรื่องการรีไซเคิล

5.3

โิตชิบา - ได้คะแนนดีด้านการลดใช้สารพิษ แต่ยังต้องทำให้บรรลุเป้าหมายการลดลงให้ได้ภายในเดือนมีนาคม 2553

5.3

ฟิลลิปส์ -   เสียคะแนนจากการที่ไม่สามารถที่จะผลักดันให้เกิดการขึ้นทะเบียนสารอันตราย

5.1

แอปเปิล - ยังคงปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ได้คะแนนดีที่สุดในการกำจัดสารเคมีเป็นพิษและเกณฑ์ในเรื่องขยะอีเล็คทรอนิค

5.1

แอลจี อิเล็กทรอนิกส์- คะแนนขยับขึ้นมาแต่ยังคงถูกตัดคะแนนเนื่องจากเลื่อนระยะเวลาในการลดสารพิษออกไป

5.1

โซนี- ยังคงรักษาระดับคะแนนไว้ได้ ด้วยภาพรวมเรื่องพลังงาน แต่จำเป็นต้องผลักดันให้เกิดการขึ้นทะเบียนอย่างจริงจัง  

5.1

โมโตโรลา - คะแนนลดลงเล็กน้อยเนื่องจากขาดการผลักดันให้เกิดการขึ้นทะเบียนอย่างจริงจัง

5.1

ซัมซุง - คะแนนหล่นลงมากเนื่องจากถูกตัดคะแนนที่ไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายการเลิกใช้สารพิษ

4.9

พานาโซนิค - คะแนนคงที่ จริงจังมากเรื่องพลังงานแต่ยังอ่อนในเรื่องขยะอิเล็คทรอนิคและรีไซเคิล

4.7

เอชพี - ปรับตำแหน่งขึ้นเนื่องจากสนับสนุนการลดการปล่อยคาร์บอน แต่ยังจำเป็นต้องผลักดันสำหรับการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนสารเคมี

4.5

เอเซอร์ - แม้คะแนนไม่เปลี่ยนแปลง แต่ก็กำลังพยายามจริงจังเรื่องการขึ้นทะเบียนสารเคมี

4.5

ชาร์ป- สียคะแนนเนื่องจากด้อยในเรื่องข้อมูลการกำจัดสารเคมีเป็นพิษและยังล้มเหลวในการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนสารเคมีอย่างจริงจัง

3.9

เดล- คะแนนลดลงในประเด็นพลังงาน และถูกตัดคะแนนความล่าช้าอย่างไม่มีกำหนดในการเลิกใช้สารพิษ

3.5

ฟูจิตสึ - ปรับปรุงขึ้น เนื่องจากสนับสนุนการลดการปล่อยคาร์บอนของโลกและลดการปล่อยคาร์บอนของตัวเอง

2.5

เลอโนโว - ยังไม่มีอะไรเปลี่ยน แต่ยังคงถูกตัดคะแนนสำคัญ เพราะล่าช้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในการกำหนดเวลาเลิกใช้สารพิษ 

 2.4 ไมโครซอฟ - ได้คะแนนลดลง และล้มเหลวที่จะสนับสนุนการขึ้นทะเบียนสารเคมี

 1.4 นินเทนโด - ยังครองตำแหน่งสุดท้าย ด้วยคะแนนเท่าเดิมการจัดอันดับที่ผ่านมา

มิถุนายน 2550 | กันยายน 2550 | ธันวาคม 2550 | มีนาคม 2551 | มิถุนายน 2551 | กันยายน 2551 | พฤศจิกายน 2551 | มีนาคม 2552 | กรกฎาคม 2552 | กันยายน 2552

อธิบายเกณฑ์การจัดอันดับ      

หลักเกณฑ์การจัดอันดับ แสดงให้เห็นถึงการเรียกร้องของการรณรงค์ด้านมหันตภัยไฮเทค ที่มีต่อบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ ข้อเรียกร้อง 3 ข้อของกรีนพีซต่อบริษัทเหล่านั้น ได้แก่

(1) เลิกใช้สารพิษอันตรายในผลิตภัณฑ์ของตน 

(2) รับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคไม่ใช้แล้วกลับคืนและนำไปรีไซเคิลเอง เมื่อเสื่อมสภาพแล้ว

(3) ลดผลกระทบที่มีต่อสภาพภูมิอากาศ ในการผลิต และในผลิตภัณฑ์

การใช้สารเคมีอันตรายในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทำให้กระบวนการรีไซเคิลไม่ปลอดภัยเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกทิ้ง โดยคะแนนเต็มคือ 51 คะแนน แล้วนำมาคำนวณสัดส่วนใหม่เป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนน เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คะแนนดูได้ที่นี่

ดาวน์โหลดตารางคะแนนที่สมบูรณ์ได้ที่นี่

แต่ละคะแนนมีพื้นฐานอยู่บนข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัทเพียงอย่างเดียว บริษัทที่ถูกพบว่าไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่เผยแพร่ จะถูกตัดคะแนนในคู่มือฉบับหน้า

คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียวได้รับการปรับปรุงใหม่ทุกๆ 3 เดือน

หมายเหตุสำคัญ

"คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว" ของกรีนพีซ มีเป้าหมายให้ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้ผู้ผลิตแสดงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของตนตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้รวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วย อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การจัดอันดับนี้ไม่ได้นำมาตรฐานด้านแรงงาน การทำเหมือง และ ประเด็นอื่นๆ มาพิจารณา ทั้งนี้ กรีนพีซตระหนักดีว่าประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญในกระบวนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน

หมวด