#1 hp

HP 5.9/10

อันดับดีขึ้นมาสามอันดับ ขณะนี้ HP กลายเป็นบริษัทอันดับหนึ่ง ที่มีการดำเนินการที่ยั่งยืนและมีเกณฑ์ด้านพลังงานที่เข้มข้นที่สุด แต่ยังต้องปรับปรุงในด้านเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อม


Download HP report card

 

#2 dell

Dell 5.1/10

อันดับดีขึ้นมาแปดอันดับ Dell ได้คะแนนเกณฑ์ด้านพลังงานในระดับดีที่สุด โดยมีเป้าหมายอย่างจริงจังในการลดการปล่อยก๊าซลงให้ได้ร้อยละ 40 ภายในปีพ.ศ. 2558 แต่ได้คะแนนต่ำในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อม
Download Dell report card

 

#3 nokia

Nokia 4.9/10

อันดับตกลงสองอันดับ Nokia เสียตำแหน่งผู้นำให้กับ HP และ Dell ในเรื่องเกณฑ์ด้านพลังงาน แต่ได้คะแนนสูงในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการที่ยั่งยืน
Download Nokia report card

 

#4 apple

Apple 4.6/10

อันดับตกลงสองอันดับ Nokia เสียตำแหน่งผู้นำให้กับ HP และ Dell ในเรื่องเกณฑ์ด้านพลังงาน แต่ได้คะแนนสูงในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการที่ยั่งยืน
Download Apple report card

 

#5 philips

Philips 4.5/10

Philips ได้คะแนนสูงเท่าๆกับ Sony ในเรื่องการสนับสนุนนโยบายพลังงานสะอาดอย่างจริงจัง และในเรื่องเกณฑ์ด้านพลังงานในภาพรวม อันดับตกลงมาสองอันดับ
Download Philips report card 

 

#6 sony ericsson

Sony Ericsson 4.2/10

Sony Ericsson ได้คะแนนสูงสุดร่วมในเรื่องผลิตภัณฑ์สีเขียวและได้คะแนนการดำเนินการที่ยั่งยืนในระดับดี แต่ได้คะแนนน้อยในเรื่องเกณฑ์ด้านพลังงาน อันดับตกลงมาสี่อันดับ
Download Sony Ericsson report card 

 

#7 samsung

Samsung 4.1/10

อันดับตกลงมาสองอันดับ Samsung ได้คะแนนด้านการดำเนินการที่ยั่งยืนในระดับดีที่สุด แต่ยังต้องปรับปรุงในเรื่องเกณฑ์ด้านพลังงาน โดยเฉพาะด้านการจัดหาแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
Download Samsung report card

 

#8 lenovo

Lenovo 3.8/10

อันดับดีขึ้นมาหกอันดับ Lenovo ได้คะแนนสูงที่สุดด้านการดำเนินการที่ยั่งยืน แต่ยังต้องมีเป้าหมายที่เข้มข้นในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และต้องส่งเสริมการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน
Download Lenovo report card

 

#9 panasonic

Panasonic 3.6/10

อันดับตกลงมาสามอันดับ Panasonic เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้คะแนนสูงที่สุดในเรื่องผลิตภัณฑ์สีเขียว แต่ได้คะแนนต่ำในเรื่องพลังงาน อีกทั้งยังต้องมีแผนการที่ชัดเจนในการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และต้องส่งเสริมการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนด้วย
Download Panasonic report card

 

#10 sony

Sony 3.6/10

อันดับตกลงมาสี่อันดับ Sony มีคะแนนติดลบจากการล็อบบี้เพื่อคัดค้านการส่งเสริมมาตรฐานด้านสิทธิภาพพลังงานที่เข้มข้นในแคลิฟอร์เนีย แต่ได้รับคะแนนสูงสุดในการส่งเสริมสนับสนุนเป้าหมายด้านการลดการปล่อยก๊าซที่เข้มข้นของยุโรป
Download Sony report card

 

#11 sharp

Sharp 3/10

Sharp สนับสนุนกฎหมายด้านพลังงานหมุนเวียนฉบับใหม่ของญี่ปุ่น แต่ได้คะแนนต่ำในเกณฑ์การดำเนินการที่ยั่งยืน อยู่ในอันดับที่ 11
Download Sharp report card

 

#12 acer

Acer 2.9/10

Acer ได้คะแนนต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่สำคัญ แต่ได้คะแนนระดับดีในเรื่องการยกเลิกการใช้สารอันตราย ในขณะเดียวกัน ได้คะแนนต่ำในเกณฑ์ด้านพลังงาน ยังคงอยู่ในอันดับที่ 12
Download Acer report card

 

#13 lge

LG Electronics 2.8/10

ได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาหนึ่งคะแนน LGE ได้คะแนนต่ำในเรื่องเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซและต้องเพิ่มการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน
Download LG Electronics report card

 

#13 toshiba

Toshiba 2.8/10

อันดับดีขึ้นมาสามอันดับ Toshiba มีความก้าวหน้าในเรื่องการยกเลิกการใช้สารพิษ แต่ต้องปรับปรุงในเกณฑ์ด้านพลังงาน
Download Toshiba report card

 

#15 rim

RIM 1.6/10

บริษัทใหม่ที่เพิ่งเข้ามา RIM ต้องปรับปรุงในเรื่องการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่น
Download RIM report card

 

การจัดอันดับที่ผ่านมา

มิถุนายน 2550 | กันยายน 2550 | ธันวาคม 2550 | มีนาคม 2551 | มิถุนายน 2551 | กันยายน 2551 | พฤศจิกายน 2551 | มีนาคม 2552 | กรกฎาคม 2552 | กันยายน 2552

อธิบายเกณฑ์การจัดอันดับ      

หลักเกณฑ์การจัดอันดับ แสดงให้เห็นถึงการเรียกร้องของการรณรงค์ด้านมหันตภัยไฮเทค ที่มีต่อบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ ข้อเรียกร้อง 3 ข้อของกรีนพีซต่อบริษัทเหล่านั้น ได้แก่

(1) เลิกใช้สารพิษอันตรายในผลิตภัณฑ์ของตน 

(2) รับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคไม่ใช้แล้วกลับคืนและนำไปรีไซเคิลเอง เมื่อเสื่อมสภาพแล้ว

(3) ลดผลกระทบที่มีต่อสภาพภูมิอากาศ ในการผลิต และในผลิตภัณฑ์

การใช้สารเคมีอันตรายในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทำให้กระบวนการรีไซเคิลไม่ ปลอดภัยเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกทิ้ง โดยคะแนนเต็มคือ 51 คะแนน แล้วนำมาคำนวณสัดส่วนใหม่เป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนน เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คะแนนดูได้ที่นี่

ดาวน์โหลดตารางคะแนนที่สมบูรณ์ได้ที่นี่

แต่ละคะแนนมีพื้นฐานอยู่บนข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของ บริษัทเพียงอย่างเดียว บริษัทที่ถูกพบว่าไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่เผยแพร่ จะถูกตัดคะแนนในคู่มือฉบับหน้า

คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียวได้รับการปรับปรุงใหม่ทุกๆ 3 เดือน

หมายเหตุสำคัญ

"คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว" ของกรีนพีซ มีเป้าหมายให้ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวด ล้อม และให้ผู้ผลิตแสดงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของตนตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้รวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วย อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การจัดอันดับนี้ไม่ได้นำมาตรฐานด้านแรงงาน การทำเหมือง และ ประเด็นอื่นๆ มาพิจารณา ทั้งนี้ กรีนพีซตระหนักดีว่าประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญในกระบวนการผลิตและ การใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน