เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หน้า - กันยายน 9, 2552

โดยย่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเพิ่มความรุนแรงขึ้นมากกว่าที่ใครเคยคาดคิดไว้ และเวลาของเราที่จะพลิกผันสถานการณ์กำลังจะหมดลงอย่างรวดเร็ว การประชุมสุดยอดแห่งสหประชาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกรุงโคเปนเฮเกน ในเดือนธันวาคมนี้อาจเป็นโอกาสสุดท้ายของเราที่จะหลีกเลี่ยงหายนะด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้นำโลกได้ให้สัตยาบันที่จะเห็นชอบข้อตกลงที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกในการประชุมในครั้งนี้ ข้อตกลงนี้จะสร้างผลดีได้ ประเทศที่พัฒนาแล้วต้องเห็นชอบเป้าหมายการปล่อยก๊า่ซเรือนกระจก 40% ภายในพ.ศ. 2563

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน

สภาวการณ์ที่แย่ลง ซึ่งสร้างความวิตก

พืดน้ำแข็งที่กำลังละลาย

น้ำแข็งในทวีปอาร์กติกและแอนตาร์กติกได้ละลายลงอย่างมหาศาล พืดน้ำแข็งอาร์กติกได้เข้าสู่สภาวะที่เรียกกันว่า 'เกลียวแห่งความตาย' เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คุณสามารถล่องเรือรอบขั้วโลกเหนือได้

อ่านต่อ

เศรษฐศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอให้พวกเราอย่าได้บอกลาความเจริญโดยเพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ่านต่อ

วิทยาศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน

ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลและรวดเร็ว ที่เราเห็นได้นั้น ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาในประวัติศาสตร์ ด้วยเหตุนี้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงมักจะรอบคอบและระมัดระวังที่จะเห็นชอบข้อมูลร่วมกัน

อ่านต่อ

ภาวะโลกร้อน - ต้องหยุดทันทีหรือย้อนกลับไม่ได้อีก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเกิดขึ้นในอัตราที่เคยคาดคิดกันว่าเป็นไป ไม่ได้ และเวลาที่จะพลิกผันสถานการณ์กำลังจะหมดลง นักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศที่เป็นนักอนุรักษ์นิยมตื่นตัวกันอย่างจริง จัง พวกเขายอมรับว่าพวกเขาไม่สามารถติดตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันได้ทัน

อ่านต่อ

บอกต่อ: