ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน

หน้า - สิงหาคม 18, 2552
สภาวการณ์ที่แย่ลง ซึ่งสร้างความวิตก

พืดน้ำแข็งที่กำลังละลาย

น้ำแข็งในทวีปอาร์กติกและแอนตาร์กติกได้ละลายลงอย่างมหาศาล พืดน้ำแข็งอาร์กติกได้เข้าสู่สภาวะที่เรียกกันว่า 'เกลียวแห่งความตาย' เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คุณสามารถล่องเรือรอบขั้วโลกเหนือได้

ภายใน 5 ปี อาจไม่มีน้ำแข็งในทะเลอีกต่อไปในขั้วโลกเหนือในฤดูร้อน ใกล้เข้ามาอีกหน่อย หิ้งน้ำแข็งในแอนตาร์กติกขนาดเกือบครึ่งหนึ่งของเกาะใต้ของนิวซีแลนด์กำลังพังทลาย มีหิ้งน้ำแข็งในแอนตาร์กติกอีก 10 หิ้งที่กำลังเสี่ยงต่อการพังทลาย

มหาสมุทรทั่วโลกกำลังมีสภาพเป็นกรดมากขึ้น

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์์กำลังทำให้มหาสมุทรทั่วโลกกลายสภาพเป็นกรด ซึ่งอาจสร้างผลกระทบอันเป็นหายนะต่อชีวิตในท้องทะเล ปัจจุบันมหาสมุทรทั่วโลกดูดซับก๊าซคาร์บอน 1 ใน 3 ของก๊าซคาร์บอนที่ถูกปล่อยออกมาทั้งหมด แต่มหาสมุทรกำลังจะถึงจุดอิ่มตัว

ปะการังกำลังตาย

อุณหภูมิที่กำลังเพิ่มขึ้นในมหาสมุทรทั่วโลกกำลังฟอกขาวและฆ่าปะการัง

ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น

การศึกษาชิ้นใหม่ๆ คาดการณ์ว่าระดับน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 1 เมตร หรือมากกว่านั้น ภายในสิ้นทศวรรษนี้ ซึ่งมากกว่าตัวเลขที่ได้รับการยืนยันแล้วในพ.ศ. 2550 2 เท่า ประเทศที่เป็นเกาะที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลหลายแห่งทั่วโลกกำลังตกอยู่ในภัยเสี่ยงที่ร้ายแรง

ไฟป่า

ไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นในออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก กำลังเพิ่มความรุนแรงเพราะอุณหภูมิที่กำลังร้อนขึ้น

เกษตรกรรมอยู่ภายใต้แรงกดดัน

เกษตรกรกำลังทุกข์ทรมานจากภัยแล้งที่เกิดบ่อยขึ้นในออสเตรเลีย จีน อเมริกาใต้ แอฟริกาตะวันออก ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกา และ นิวซีแลนด์

บอกต่อ: