ภาวะโลกร้อน - ต้องหยุดทันทีหรือย้อนกลับไม่ได้อีก

หน้า - สิงหาคม 18, 2552
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเกิดขึ้นในอัตราที่เคยคาดคิดกันว่าเป็นไป ไม่ได้ และเวลาที่จะพลิกผันสถานการณ์กำลังจะหมดลง นักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศที่เป็นนักอนุรักษ์นิยมตื่นตัวกันอย่างจริง จัง พวกเขายอมรับว่าพวกเขาไม่สามารถติดตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันได้ทัน

เรามาถึงจุดนั้นแล้ว จุดที่เป็นเวลาหลายปีที่ไม่มีใครเคยคิดว่าจะเกิดขึ้น เรามีโอกาสน้อยมากที่จะลงมือทำก่อนจะสายเกินไป

'เราเดินอยู่บนเส้นทางที่ทำให้ผมตระหนกกลัว'

ศาสตราจารย์สตีเฟน ชู รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานสหรัฐ

นักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศที่มีชื่อเสียงกล่าวว่าเราเหลือเวลาประมาณ 10 ปีที่จะเริ่มลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างรวดเร็ว หากเราไม่ทำเช่นนั้น สภาพภูมิอากาศของโลกมีแนวโน้มที่จะขึ้นสู่จุดที่ไม่สามารถกลับเป็นเหมือนเดิมได้อีก และไม่ว่าจะลงมือปฏิบัติอย่างไร ก็ยังจะสายเกินไปที่จะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับที่ไม่สามารถควบคุมได้

"ถึงเวลาแล้วที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายนี้เป็นครั้งสุดท้ายและตลอดไป การผัดวันประกันพรุ่งไม่เป็นทางเลือกอีกต่อไป การปฏิเสธไม่เป็นการตอบสนองที่ยอมรับได้ ความเสี่ยงมีมากเกินไป ผลกระทบร้ายแรงเกินไป"

บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐ, 2552

การประชุมสุดยอดแห่งสหประชาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน อาจเป็นโอกาสสุดท้ายของมนุษยชาติที่จะหลีกเลี่ยงหายนะสภาพภูมิอากาศ ณ ที่นั้น ผู้นำโลกได้ให้สัตยาบันที่จะเห็นชอบข้อตกลงเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก ประเทศที่พัฒนาแล้วต้องตกลงในเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 40% ภายในพ.ศ. 2563 ที่กรุงโคเปนเฮเกน วิทยาศาสตร์ระบุว่าปริมาณนี้เป็นปริมาณต่ำที่สุดที่ประเทศที่พัฒนาต้องลดให้ได้

บอกต่อ: