<font style="color:#107a1d;">เวลานั้นมาถึงแล้ว</font>

หน้า - กันยายน 11, 2552

บอกต่อ:

เราต้องลงมือทำในวันนี้ โดยหยุดปฏิบัติกับบรรยากาศโลกเหมือนที่เขี่ยบุหรี่ ภาวะโลกร้อนกำลังคร่าชีวิตผู้คน 300,000 คนต่อปีทั่วโลก และกำลังคุกคามอีกหลายร้อยล้านชีวิต ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น หลายส่วนกำลังเผชิญกับเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้ว ไม่ว่าจะเป็นพายุไต้ฝุ่น อุทกภัย ไฟป่า ความแห้งแล้ง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้พื้นที่อันกว้างใหญ่ของภูมิภาคของเราไม่เหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรม ในขณะเดียวกัน การขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับการบริโภคและการชลประทาน มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อประชาชนในภูมิภาคของเราในหลายทศวรรษที่กำลังจะมาถึง

สูตรสำเร็จง่ายๆ ก็คือ ยิ่งเราปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการเผาไหม้ถ่านหินและเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ และจากการทำลายป่า น้อยลงเท่าใด และยิ่งเราอ้าแขนรับเทคโนโลยีสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม และปกป้องปกป้องผืนป่าโบราณที่ยังคงเหลืออยู่ มากขึ้นเท่าใด อนาคตของเราก็ยิ่งจะสดใสมากขึ้นเท่านั้น

สูตรลับที่จะรับประกันอนาคตอันสดใสเช่นนี้ คือ ข้อตกลงระดับนานาชาติที่มีเป้าหมายตามจริงทางวิทยาศาสตร์ ยุติธรรมต่อประเทศบากจน และ มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย เพื่อจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผู้นำโลกจะเข้าร่วมประชุมโดยถกเถียงถึงตัวเลขในเดือนธันวาคม อาจดูเหมือนว่าอนาคตอยู่ในกำมือพวกเขา

แต่ความจริงแล้ว อนาคตอยู่ในกำมือพวกเรา ถ้าเราทุกคนออกเสียงที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ดังพอ พวกเขาจะรับรู้ว่าเราห่วงใยในเรื่องนี้ และจะรับฟังพวกเรา

ฉันพร้อมแล้ว

เรื่องราวผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดูแผนที่ ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขนาดใหญ่

บอกต่อ: