เปลี่ยนแปลง

กรีนพีซเรียกร้องโอบามาให้พลิกประวัติศาสตร์อีกครั้ง

เรื่องราว - กันยายน 12, 2552
วันนี้กรีนพีซเริ่มการเดินทาง “เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง” อันยิ่งใหญ่ ซึ่งจะนำช้างเลี้ยงจำนวน 5 เชือก เดินทางรณรงค์เป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แสดงภาวะผู้นำอันหาญกล้า โดยลงมือปฏิบัติในทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เด็กถือกังหันลม สัญลักษณ์ของพลังงานหมุนเวียน ในงานเปิดคาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" นำโดยกรีนพีซ ที่ศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การเดินทางตลอด 15 วัน จะลัดเลาะไปตามที่ราบตอนกลางของประเทศ จากบริเวณใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปยังรอบนอกกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ เป็นสถานที่จัดการประชุมเจรจาโลกร้อน UNFCCC ครั้งสำคัญก่อนหน้าการประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่กรุงโคเปนเฮเกนในเดือนธันวาคม นอกจากนี้คาราวานช้างยังเรียกร้องให้ปธน.โอบามา แสดงความเป็นผู้นำ เพื่อหลีกเลี่ยงหายนะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ด้านภาวะโลกร้อน ในกรุงนิวยอร์คในวันที่ 22 กันยายน 2552

เด็กนักเรียนฟังและชมการบรรยายสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้าง ที่จัดโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย ในงานเปิดคาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" นำโดยกรีนพีซ ที่ศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การเดินทางตลอด 15 วัน จะลัดเลาะไปตามที่ราบตอนกลางของประเทศ จากบริเวณใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปยังรอบนอกกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ เป็นสถานที่จัดการประชุมเจรจาโลกร้อน UNFCCC ครั้งสำคัญก่อนหน้าการประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่กรุงโคเปนเฮเกนในเดือนธันวาคม นอกจากนี้คาราวานช้างยังเรียกร้องให้ปธน.โอบามา แสดงความเป็นผู้นำ เพื่อหลีกเลี่ยงหายนะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ด้านภาวะโลกร้อน ในกรุงนิวยอร์คในวันที่ 22 กันยายน 2552

เด็กนักเรียนฟังและชมการบรรยายสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้าง ที่จัดโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย ในงานเปิดคาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" นำโดยกรีนพีซ ที่ศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การเดินทางตลอด 15 วัน จะลัดเลาะไปตามที่ราบตอนกลางของประเทศ จากบริเวณใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปยังรอบนอกกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ เป็นสถานที่จัดการประชุมเจรจาโลกร้อน UNFCCC ครั้งสำคัญก่อนหน้าการประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่กรุงโคเปนเฮเกนในเดือนธันวาคม นอกจากนี้คาราวานช้างยังเรียกร้องให้ปธน.โอบามา แสดงความเป็นผู้นำ เพื่อหลีกเลี่ยงหายนะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ด้านภาวะโลกร้อน ในกรุงนิวยอร์คในวันที่ 22 กันยายน 2552

เด็กนักเรียนฟังและชมการบรรยายสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้าง ที่จัดโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย ในงานเปิดคาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" นำโดยกรีนพีซ ที่ศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การเดินทางตลอด 15 วัน จะลัดเลาะไปตามที่ราบตอนกลางของประเทศ จากบริเวณใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปยังรอบนอกกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ เป็นสถานที่จัดการประชุมเจรจาโลกร้อน UNFCCC ครั้งสำคัญก่อนหน้าการประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่กรุงโคเปนเฮเกนในเดือนธันวาคม นอกจากนี้คาราวานช้างยังเรียกร้องให้ปธน.โอบามา แสดงความเป็นผู้นำ เพื่อหลีกเลี่ยงหายนะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ด้านภาวะโลกร้อน ในกรุงนิวยอร์คในวันที่ 22 กันยายน 2552

ควาญช้างอาวุโสประกอบพิธีกรรมปะกำ ซึ่งเป็นพิธีเรียกวิญญาณบรรพบุรุษควาญช้าง เพื่อความโชคดีและความปลอดภัยก่อนการเดินทางกับช้าง ในการเปิดคาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" นำโดยกรีนพีซ ที่ศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ราว 200 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ คาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" หรือ คาราวานมวลชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง นำโดยช้างที่ได้รับกับฟื้นฟูสุขภาพกายและใจโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย โครงการนี้เป็นของ tcktcktck ที่ประกอบด้วยองค์กรระดับประเทศและระดับโลกที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ที่สนับสนุนจุดหมายเดียวกัน นั่นคือ เพื่อรวมพลังภาคสังคม และเพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนออกความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน และการลงมือทำอย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องโลกใบนี้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับอันตราย

ควาญช้างอาวุโสประกอบพิธีกรรมปะกำ ซึ่งเป็นพิธีเรียกวิญญาณบรรพบุรุษควาญช้าง เพื่อความโชคดีและความปลอดภัยก่อนการเดินทางกับช้าง ในการเปิดคาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" นำโดยกรีนพีซ ที่ศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ราว 200 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ คาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" หรือ คาราวานมวลชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง นำโดยช้างที่ได้รับกับฟื้นฟูสุขภาพกายและใจโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย โครงการนี้เป็นของ tcktcktck ที่ประกอบด้วยองค์กรระดับประเทศและระดับโลกที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ที่สนับสนุนจุดหมายเดียวกัน นั่นคือ เพื่อรวมพลังภาคสังคม และเพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนออกความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน และการลงมือทำอย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องโลกใบนี้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับอันตราย

ภาพถ่ายควาญช้างอาวุโสในพิธีกรรมปะกำ ซึ่งเป็นพิธีเรียกวิญญาณบรรพบุรุษควาญช้าง เพื่อความโชคดีและความปลอดภัยก่อนการเดินทางกับช้าง ในการเปิดคาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" นำโดยกรีนพีซ ที่ศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ราว 200 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ คาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" หรือ คาราวานมวลชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง นำโดยช้างที่ได้รับกับฟื้นฟูสุขภาพกายและใจโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย โครงการนี้เป็นของ tcktcktck ที่ประกอบด้วยองค์กรระดับประเทศและระดับโลกที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ที่สนับสนุนจุดหมายเดียวกัน นั่นคือ เพื่อรวมพลังภาคสังคม และเพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนออกความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน และการลงมือทำอย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องโลกใบนี้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับอันตราย

ควาญช้างอาวุโสประกอบพิธีกรรมปะกำ ซึ่งเป็นพิธีเรียกวิญญาณบรรพบุรุษควาญช้าง เพื่อความโชคดีและความปลอดภัยก่อนการเดินทางกับช้าง ในการเปิดคาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" นำโดยกรีนพีซ ที่ศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ราว 200 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ คาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" หรือ คาราวานมวลชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง นำโดยช้างที่ได้รับกับฟื้นฟูสุขภาพกายและใจโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย โครงการนี้เป็นของ tcktcktck ที่ประกอบด้วยองค์กรระดับประเทศและระดับโลกที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ที่สนับสนุนจุดหมายเดียวกัน นั่นคือ เพื่อรวมพลังภาคสังคม และเพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนออกความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน และการลงมือทำอย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องโลกใบนี้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับอันตราย

ควาญช้างอาวุโสประกอบพิธีกรรมปะกำ ซึ่งเป็นพิธีเรียกวิญญาณบรรพบุรุษควาญช้าง เพื่อความโชคดีและความปลอดภัยก่อนการเดินทางกับช้าง ในการเปิดคาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" นำโดยกรีนพีซ ที่ศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ราว 200 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ คาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" หรือ คาราวานมวลชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง นำโดยช้างที่ได้รับกับฟื้นฟูสุขภาพกายและใจโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย โครงการนี้เป็นของ tcktcktck ที่ประกอบด้วยองค์กรระดับประเทศและระดับโลกที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ที่สนับสนุนจุดหมายเดียวกัน นั่นคือ เพื่อรวมพลังภาคสังคม และเพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนออกความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน และการลงมือทำอย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องโลกใบนี้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับอันตราย

สุทธิเกียรติ โสภณิก ชาติชาย ชุณหะวัน หัวหน้ามูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ กล่าวปราศรัยต่อผู้ร่วมงาน ในการเปิดคาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" นำโดยกรีนพีซ ที่ศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ราว 200 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ คาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" หรือ คาราวานมวลชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง นำโดยช้างที่ได้รับกับฟื้นฟูสุขภาพกายและใจโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย โครงการนี้เป็นของ tcktcktck ที่ประกอบด้วยองค์กรระดับประเทศและระดับโลกที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ที่สนับสนุนจุดหมายเดียวกัน นั่นคือ เพื่อรวมพลังภาคสังคม และเพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนออกความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน และการลงมือทำอย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องโลกใบนี้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับอันตราย

วอน เฮอนานเดซ ผู้อำนวยการบริหารของกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวปราศรัยกับผู้ร่วมงาน ในการเปิดคาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" นำโดยกรีนพีซ ที่ศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ราว 200 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ คาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" หรือ คาราวานมวลชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง นำโดยช้างที่ได้รับกับฟื้นฟูสุขภาพกายและใจโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย โครงการนี้เป็นของ tcktcktck ที่ประกอบด้วยองค์กรระดับประเทศและระดับโลกที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ที่สนับสนุนจุดหมายเดียวกัน นั่นคือ เพื่อรวมพลังภาคสังคม และเพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนออกความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน และการลงมือทำอย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องโลกใบนี้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับอันตราย

ควาญช้างอาวุโสยืนอยู่หน้าช้างในขณะที่รอประกอบพิธีกรรมปะกำ ซึ่งเป็นพิธีเรียกวิญญาณบรรพบุรุษควาญช้าง เพื่อความโชคดีและความปลอดภัยก่อนการเดินทางกับช้าง ในการเปิดคาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" นำโดยกรีนพีซ ที่ศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ราว 200 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ คาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" หรือ คาราวานมวลชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง นำโดยช้างที่ได้รับกับฟื้นฟูสุขภาพกายและใจโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย โครงการนี้เป็นของ tcktcktck ที่ประกอบด้วยองค์กรระดับประเทศและระดับโลกที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ที่สนับสนุนจุดหมายเดียวกัน นั่นคือ เพื่อรวมพลังภาคสังคม และเพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนออกความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน และการลงมือทำอย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องโลกใบนี้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับอันตราย

ควาญช้างที่มีรอยสักรูปพระพิฆเนตรสำรวจความเรียบร้อยของช้าง ในงานเปิดคาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" นำโดยกรีนพีซ ที่ศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ราว 200 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ คาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" หรือ คาราวานมวลชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง นำโดยช้างที่ได้รับกับฟื้นฟูสุขภาพกายและใจโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย โครงการนี้เป็นของ tcktcktck ที่ประกอบด้วยองค์กรระดับประเทศและระดับโลกที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ที่สนับสนุนจุดหมายเดียวกัน นั่นคือ เพื่อรวมพลังภาคสังคม และเพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนออกความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน และการลงมือทำอย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องโลกใบนี้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับอันตราย

ภาพควาญช้างอาวุโสที่ถ่ายระหว่างงานเปิดคาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" นำโดยกรีนพีซ ที่ศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ราว 200 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ คาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" หรือ คาราวานมวลชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง นำโดยช้างที่ได้รับกับฟื้นฟูสุขภาพกายและใจโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย โครงการนี้เป็นของ tcktcktck ที่ประกอบด้วยองค์กรระดับประเทศและระดับโลกที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ที่สนับสนุนจุดหมายเดียวกัน นั่นคือ เพื่อรวมพลังภาคสังคม และเพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนออกความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน และการลงมือทำอย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องโลกใบนี้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับอันตราย

ควาญช้างอาวุโส และควาญช้างประกอบพิธีสวดมนต์ตอนเช้า ก่อนการเปิดคาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" นำโดยกรีนพีซ ที่ศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ราว 200 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ คาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" หรือ คาราวานมวลชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง นำโดยช้างที่ได้รับกับฟื้นฟูสุขภาพกายและใจโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย โครงการนี้เป็นของ tcktcktck ที่ประกอบด้วยองค์กรระดับประเทศและระดับโลกที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ที่สนับสนุนจุดหมายเดียวกัน นั่นคือ เพื่อรวมพลังภาคสังคม และเพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนออกความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน และการลงมือทำอย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องโลกใบนี้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับอันตราย

ผู้ประกอบพิธีสวดมนต์ต่อหน้าพระพิฆเนตร ก่อนกา่รเปิดคาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" นำโดยกรีนพีซ ที่ศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ราว 200 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ คาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" หรือ คาราวานมวลชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง นำโดยช้างที่ได้รับกับฟื้นฟูสุขภาพกายและใจโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย โครงการนี้เป็นของ tcktcktck ที่ประกอบด้วยองค์กรระดับประเทศและระดับโลกที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ที่สนับสนุนจุดหมายเดียวกัน นั่นคือ เพื่อรวมพลังภาคสังคม และเพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนออกความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน และการลงมือทำอย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องโลกใบนี้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับอันตราย

ช้างเอเชีย 5 เชือก เดินเข้าสู่สถานที่ประกอบพิธีปะกำ ซึ่งเป็นพิธีเรียกวิญญาณบรรพบุรุษควาญช้าง เพื่อความโชคดีและความปลอดภัยก่อนการเดินทางกับช้าง ในงานเปิดคาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" นำโดยกรีนพีซ ที่ศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ราว 200 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ คาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" หรือ คาราวานมวลชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง นำโดยช้างที่ได้รับกับฟื้นฟูสุขภาพกายและใจโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย โครงการนี้เป็นของ tcktcktck ที่ประกอบด้วยองค์กรระดับประเทศและระดับโลกที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ที่สนับสนุนจุดหมายเดียวกัน นั่นคือ เพื่อรวมพลังภาคสังคม และเพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนออกความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน และการลงมือทำอย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องโลกใบนี้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับอันตราย

อาสาสมัครกรีนพีซเตรียมพร้อมป้ายผ้าสำหรับงานเปิดคาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" นำโดยกรีนพีซ ที่ศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ราว 200 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ คาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" หรือ คาราวานมวลชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง นำโดยช้างที่ได้รับกับฟื้นฟูสุขภาพกายและใจโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย โครงการนี้เป็นของ tcktcktck ที่ประกอบด้วยองค์กรระดับประเทศและระดับโลกที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ที่สนับสนุนจุดหมายเดียวกัน นั่นคือ เพื่อรวมพลังภาคสังคม และเพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนออกความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน และการลงมือทำอย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องโลกใบนี้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับอันตราย

อาสาสมัครกรีนพีซเตรียมเกมไว้สำหรับเด็กนักเรียน ที่กำลังมาถึงในในงานเปิดคาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" นำโดยกรีนพีซ ที่ศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ราว 200 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ คาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" หรือ คาราวานมวลชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง นำโดยช้างที่ได้รับกับฟื้นฟูสุขภาพกายและใจโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย โครงการนี้เป็นของ tcktcktck ที่ประกอบด้วยองค์กรระดับประเทศและระดับโลกที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ที่สนับสนุนจุดหมายเดียวกัน นั่นคือ เพื่อรวมพลังภาคสังคม และเพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนออกความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน และการลงมือทำอย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องโลกใบนี้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับอันตราย

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับการจัดแสดงในการเปิดคาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" นำโดยกรีนพีซ ที่ศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ราว 200 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ คาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" หรือ คาราวานมวลชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง นำโดยช้างที่ได้รับกับฟื้นฟูสุขภาพกายและใจโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย โครงการนี้เป็นของ tcktcktck ที่ประกอบด้วยองค์กรระดับประเทศและระดับโลกที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ที่สนับสนุนจุดหมายเดียวกัน นั่นคือ เพื่อรวมพลังภาคสังคม และเพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนออกความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน และการลงมือทำอย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องโลกใบนี้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับอันตราย

ควาญช้างอาวุโสยืนอยู่หน้าช้างในขณะที่รอประกอบพิธีกรรมปะกำ ซึ่งเป็นพิธีเรียกวิญญาณบรรพบุรุษควาญช้าง เพื่อความโชคดีและความปลอดภัยก่อนการเดินทางกับช้าง ในการเปิดคาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง"

กรีนพีซเปิดตัวโครงการดังกล่าวที่ศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ใกล้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา อันเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก นอกจากนี้ยังเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างเอเชียหนึ่งในแห่งสุดท้ายอีกด้วย ทั้งนี้ ช้างเอเชียกำลังเผชิญกับการสูญพันธุ์ อันเนื่องมาจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติ

"ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ล่อแหลมมากที่สุดและมีการเตรียมการรับมือน้อยที่สุด ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่นเดียวกับช้างเอเชีย และสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอื่นๆ อีกเกือบ 20% ที่กำลังถูกคุกคามอย่างร้ายแรงจากปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าอย่างไม่ย่อหย่อน อันทำให้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขยายใหญ่ขึ้นมาก" นายวอน เฮอร์นันเดซ ผู้อำนวยการบริหาร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวในกิจกรรมเปิดตัวโครงการที่ศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วันนี้

"ทั้งๆ ที่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ระบุชัด และสัญญาณเตือนชี้ให้เห็นชัดถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ผู้นำโลกกลับลังเล และแม้แต่ไม่เต็มใจ ที่จะลงมือปฏิบัติ ถึงเวลาแล้วที่ประธานาธิบดีโอบามา จะต้องแสดงความรับผิดชอบ โดยสร้างความเปลี่ยนแปลงตามคำสัตย์ที่เขาได้เคยให้ไว้ โอบามามีโอกาสครั้งที่ 2 ที่จะพลิกประวัติศาสตร์อีกครั้ง โดยแสดงความเป็นผู้นำในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันที่ 22 กันยายนนี้ ที่นครนิวยอร์ค" นายเฮอร์นันเดซกล่าวเสริม

กิจกรรม "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" ซึ่งเป็นคาราวานมวลชนเพื่ิอการเปลี่ยนแปลง เป็นการเดินทางรณรงค์ร่วมกับช้างบ้าน ที่กำลังได้รับการฟื้นฟูสุขภาพกายและใจโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย และเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ TckTckTck ที่ประกอบด้วยองค์กรระดับประเทศและระดับโลกที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ที่สนับสนุนจุดหมายเดียวกัน นั่นคือ เพื่อรวมพลังภาคสังคม และเพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนออกความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน และการลงมือทำอย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องโลกใบนี้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับอันตราย

การเดินทางตลอด 15 วันนี้ จะลัดเลาะไปตามที่ราบตอนกลางของประเทศ จากบริเวณใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปยังรอบนอกกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ เป็นสถานที่จัดการประชุมเจรจาโลกร้อน UNFCCC ครั้งสำคัญก่อนหน้าการประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่กรุงโคเปนเฮเกนในเดือนธันวาคม

"เวลาใกล้จะหมดลงแล้ว เราต้องการ สนธิสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศที่แข็งแกร่ง ที่จะพลิกกลับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ยังช่วยแก้ปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดที่โลกกำลังเผชิญ ได้แก่ ความมั่นคงทางพลังงาน ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่งคงด้านแหล่งน้ำ และพิทักษ์ความหวังสุดท้ายที่เหลืออยู่ของเรา นั่นคือ ความหลากหลายทางชีวภาพบนโลกใบนี้" นายธารา บัวคำศรี ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ ประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

"สายพันธุ์ช้างเป็น 'กุญแจสำคัญ' และเป็น 'สายพันธุ์คุ้มครอง' ที่ช่วยปกปักษ์รักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทั้งหลายที่ช้างอาศัยอยู่ การปกป้องช้างโดยการปกป้องป่าห มายถึงการปกป้องระบบนิเวศทั้งหมด ที่มนุษย์พึ่งพาอาศัยอยู่ด้วย ประเทศที่กำลังพัฒนากำลังตกอยู่ในภาวะต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจาก ประเทศที่พัฒนาแล้ว ในการหยุดทำลายป่า นอกจากนี้ประเทศกำลังพัฒนาจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายระดับชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อปกป้องช้างและถิ่นที่อยู่อาศัยของช้าง" นายอลงกต ชูแก้ว ผู้อำนวยการ กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย กล่าว

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดระบุว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นหายนะสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกหลังจากปี 2558 เพื่อคงอุณหภูมิโลกไว้ให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส กรีนพีซกระตุ้นให้กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วยอมรับข้อตกลงที่จะลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกให้ได้ 40 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปี 2533 ให้ได้ก่อนปี 2563

  

ลงมือทำ ทันที

ร่วมลงชื่อเพื่อผลักดันประธานาธิบดีโอบามาให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดว่า ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และให้ได้ข้อตกลงที่ทำให้โลกสามารถหลีกเลี่ยงหายนภัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริจาค

เพื่อให้กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถมีโครงการรณรงค์เพื่อผลักดันให้รัฐบาลมีนโยบายปกป้องโลกจากภาวะโลกร้อน เช่นโครงการนี้ ต่อไปได้ เราไม่รับเงินบริจาคจากทั้งรัฐบาลและเอกชน แต่พึ่งพาประชาชนเช่นคุณ โปรดช่วยเหลือเท่าที่จะให้ได้