“โอบามา” ให้คำมั่นกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ

กรีนพีซเรียกร้องประธานาธิบดีโอบามาตัวจริงแสดงภาวะผู้นำอันหาญกล้าเรื่องภาวะโลกร้อน

เรื่องราว - กันยายน 18, 2552
ใน “คำประกาศแห่งประวัติศาสตร์” ที่หน้าสถานฑูตสหรัฐ ในกรุงเทพฯ วันนี้ “ประธานาธิบดีโอบามา” ให้คำปฏิญญาที่จะกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ โดยมีพันธะกรณีในการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกลงให้มากที่สุด ทันเวลา และ มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย อย่างมีเป้าหมายสูง เท่าเทียม และ เป็นธรรม ที่การประชุมสุดยอดภาวะโลกร้อนที่โคเปนเฮเกนในเดือนธันวาคมนี้ นอกจากนี้ “โอบามา” ยังให้คำมั่นจัดตั้งกองทุนลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัว นอกจากนี้ยังจะระดมเงินทุนกว่าพันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อปกป้องป่าไม้ ซึ่งเป็นปฏิบัติการลดการปล่อยก๊าซในลำดับต้นเพื่อยุติวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อิรฮัม อานาส ชาวอินโดนีเซีย โอบามาหน้าเหมือนชาวอินโดนีเซีย ที่มีหน้าตาคล้ายกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ถือโปสเตอร์คาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" หลังกล่าวแถลงหน้าสถานทูตสหรัฐ โดยประกาศว่าจะกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ คำแถลงของเขาเป็นกิจกรรมรณรงค์เชิงสร้างสรรค์โดยกรีนพีซ เพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้นำแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และรับประกันสนธิสัญญาภาวะโลกร้อนที่ มีเป้าหมายสูง เป็นธรรม และมีผลบังคับตามกฎหมาย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป็นการเดินรณรงค์โดยประชาชน และช้างที่ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" เป็นโครงการเดินรณรงค์โดยประชาชนและช้าง ซึงกำลังลัดเลาะไปตามตามที่ราบภาคกลางของประเทศไทย เพื่อบอกเล่าเรื่องราวผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อชุมชนต่างๆ

อิรฮัม อานาส ชาวอินโดนีเซีย โอบามาหน้าเหมือนชาวอินโดนีเซีย ที่มีหน้าตาคล้ายกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ถือป้ายที่มีคำว่า "Chang(e). I will." (ฉันจะสร้างความเปลี่ยนแปลง) โอบามาหน้าเหมือนแถลงสุนทรพจน์หน้าสถานทูตสหรัฐ โดยประกาศว่าจะกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ คำแถลงของเขาเป็นกิจกรรมรณรงค์เชิงสร้างสรรค์โดยกรีนพีซ เพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้นำแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และรับประกันสนธิสัญญาภาวะโลกร้อนที่มีเป้าหมายสูง เป็นธรรม และมีผลบังคับตามกฎหมาย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป็นการเดินรณรงค์โดยประชาชน และช้างที่ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" เป็นโครงการเดินรณรงค์โดยประชาชนและช้าง ซึงกำลังลัดเลาะไปตามตามที่ราบภาคกลางของประเทศไทย เพื่อบอกเล่าเรื่องราวผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อชุมชนต่างๆ

อิรฮัม อานาส ชาวอินโดนีเซีย โอบามาหน้าเหมือนชาวอินโดนีเซีย ที่มีหน้าตาคล้ายกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โบกมือหลังแถลงสุนทรพจน์หน้าสถานทูตสหรัฐ โดยประกาศว่าจะกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ คำแถลงของเขาเป็นกิจกรรมรณรงค์เชิงสร้างสรรค์โดยกรีนพีซ เพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้นำแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และรับประกันสนธิสัญญาภาวะโลกร้อนที่มีเป้าหมายสูง เป็นธรรม และมีผลบังคับตามกฎหมาย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป็นการเดินรณรงค์โดยประชาชน และช้างที่ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" เป็นโครงการเดินรณรงค์โดยประชาชนและช้าง ซึงกำลังลัดเลาะไปตามตามที่ราบภาคกลางของประเทศไทย เพื่อบอกเล่าเรื่องราวผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อชุมชนต่างๆ

อิรฮัม อานาส ชาวอินโดนีเซีย โอบามาหน้าเหมือนชาวอินโดนีเซีย ที่มีหน้าตาคล้ายกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ถือโปสเตอร์คาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" หลังกล่าวแถลงหน้าสถานทูตสหรัฐ โดยประกาศว่าจะกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ คำแถลงของเขาเป็นกิจกรรมรณรงค์เชิงสร้างสรรค์โดยกรีนพีซ เพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้นำแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และรับประกันสนธิสัญญาภาวะโลกร้อนที่ มีเป้าหมายสูง เป็นธรรม และมีผลบังคับตามกฎหมาย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป็นการเดินรณรงค์โดยประชาชน และช้างที่ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" เป็นโครงการเดินรณรงค์โดยประชาชนและช้าง ซึงกำลังลัดเลาะไปตามตามที่ราบภาคกลางของประเทศไทย เพื่อบอกเล่าเรื่องราวผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อชุมชนต่างๆ

อิรฮัม อานาส ชาวอินโดนีเซีย โอบามาหน้าเหมือนชาวอินโดนีเซีย ที่มีหน้าตาคล้ายกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโบกมือหลังแถลงสุนทรพจน์หน้าสถานทูตสหรัฐ โดยประกาศว่าจะกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ คำแถลงของเขาเป็นกิจกรรมรณรงค์เชิงสร้างสรรค์โดยกรีนพีซ เพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้นำแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และรับประกันสนธิสัญญาภาวะโลกร้อนที่มีเป้าหมายสูง เป็นธรรม และมีผลบังคับตามกฎหมาย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป็นการเดินรณรงค์โดยประชาชน และช้างที่ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" เป็นโครงการเดินรณรงค์โดยประชาชนและช้าง ซึงกำลังลัดเลาะไปตามตามที่ราบภาคกลางของประเทศไทย เพื่อบอกเล่าเรื่องราวผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อชุมชนต่างๆ

อิรฮัม อานาส ชาวอินโดนีเซีย โอบามาหน้าเหมือนชาวอินโดนีเซีย ที่มีหน้าตาคล้ายกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จับมือกับนักรณรงค์กรีนพีซ พร้อมถือป้ายที่มีคำว่า "Chang(e). I will." (ฉันจะสร้างความเปลี่ยนแปลง) โอบามาหน้าเหมือนแถลงสุนทรพจน์หน้าสถานทูตสหรัฐ โดยประกาศว่าจะกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ คำแถลงของเขาเป็นกิจกรรมรณรงค์เชิงสร้างสรรค์โดยกรีนพีซ เพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้นำแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และรับประกันสนธิสัญญาภาวะโลกร้อนที่มีเป้าหมายสูง เป็นธรรม และมีผลบังคับตามกฎหมาย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป็นการเดินรณรงค์โดยประชาชน และช้างที่ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" เป็นโครงการเดินรณรงค์โดยประชาชนและช้าง ซึงกำลังลัดเลาะไปตามตามที่ราบภาคกลางของประเทศไทย เพื่อบอกเล่าเรื่องราวผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อชุมชนต่างๆ

อิรฮัม อานาส ชาวอินโดนีเซีย โอบามาหน้าเหมือนชาวอินโดนีเซีย ที่มีหน้าตาคล้ายกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ถือโปสเตอร์คาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" หลังกล่าวแถลงหน้าสถานทูตสหรัฐ โดยประกาศว่าจะกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ คำแถลงของเขาเป็นกิจกรรมรณรงค์เชิงสร้างสรรค์โดยกรีนพีซ เพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้นำแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และรับประกันสนธิสัญญาภาวะโลกร้อนที่ มีเป้าหมายสูง เป็นธรรม และมีผลบังคับตามกฎหมาย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป็นการเดินรณรงค์โดยประชาชน และช้างที่ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" เป็นโครงการเดินรณรงค์โดยประชาชนและช้าง ซึงกำลังลัดเลาะไปตามตามที่ราบภาคกลางของประเทศไทย เพื่อบอกเล่าเรื่องราวผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อชุมชนต่างๆ

อิรฮัม อานาส ชาวอินโดนีเซีย โอบามาหน้าเหมือนชาวอินโดนีเซีย ที่มีหน้าตาคล้ายกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ถือโปสเตอร์คาราวาน "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" หลังกล่าวแถลงหน้าสถานทูตสหรัฐ โดยประกาศว่าจะกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ คำแถลงของเขาเป็นกิจกรรมรณรงค์เชิงสร้างสรรค์โดยกรีนพีซ เพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้นำแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และรับประกันสนธิสัญญาภาวะโลกร้อนที่ มีเป้าหมายสูง เป็นธรรม และมีผลบังคับตามกฎหมาย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป็นการเดินรณรงค์โดยประชาชน และช้างที่ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" เป็นโครงการเดินรณรงค์โดยประชาชนและช้าง ซึงกำลังลัดเลาะไปตามตามที่ราบภาคกลางของประเทศไทย เพื่อบอกเล่าเรื่องราวผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อชุมชนต่างๆ

อิรฮัม อานาส ชาวอินโดนีเซีย โอบามาหน้าเหมือนชาวอินโดนีเซีย ที่มีหน้าตาคล้ายกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทำท่าทางขณะแถลงสุนทรพจน์หน้าสถานทูตสหรัฐ โดยประกาศว่าจะกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ

คำแถลงที่กระชับหากแต่มีความหมายซึ่งนักกิจกรรมรณรงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกต่างรอคอยนั้นมาจากชายอีกผู้หนึ่ง "โอบามา" ที่ว่าจริง ๆ แล้วคือ "โอบามาหน้าเหมือน" เขาคืออิรฮัม อานาส ชาวอินโดนีเซียวัย 34 ปี ที่มีหน้าตาคล้ายกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คำแถลงของเขาเป็นกิจกรรมรณรงค์เชิงสร้างสรรค์โดยกรีนพีซ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Tcktcktck ทั่วโลกเพื่อเรียกร้องให้ผู้นำโลกลงมือทำเพื่อต้านสู้กับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นก่อนหน้าการประชุมวาระการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสมัชชาสหประชาชาติในกรุงนิวยอร์คในวันที่ 22 กันยายนนี้ ซึ่ง"โอบามาตัวจริง" จะเข้าร่วม และการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(UNFCCC) ในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งเขายังไม่ยืนยันที่จะเข้าร่วม

นายธารา บัวคำศรี ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า

"คำแถลงจากโอบามาหน้าเหมือนระหว่างการทำกิจกรรมในวันนี้คือคำสัญญาที่นักกิจกรรมรณรงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากทั่วโลกต้องการให้ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งสหรัฐอเมริกากล่าวแถลง เพื่อกู้วิกฤตโลกร้อน ในบรรดาผู้นำทั้งหลาย ประธานาธิบดีบารัค โอบามา อยู่ในฐานะที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศได้มากที่สุด เพื่อปกป้องอนาคตของประเทศที่ล่อแหลมมากที่สุด แต่มีการเตรียมการน้อยที่สุดต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างเช่นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลการสำรวจความคิดเห็นโดยกลุ่มรณรงค์ Tcktcktck เมื่อวานนี้พบว่า คนในเมืองใหญ่ของเอเชียร้อยละ 53 มีความเห็นว่าข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นจากการประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่โคเปนเฮเกนในเดือนธันวาคมนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะผู้นำของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา"

"กรีนพีซเชื่อว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ ณ ห้วงเวลาในประวัติศาสตร์ที่ประธานาธิบดีโอบามาต้องแสดงภาวะผู้นำอันกล้าหาญ และที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเรื่องของภาวะโลกร้อน ในสัปดาห์หน้า ประธานาธิบดีโอบามาจะเผชิญโอกาสเช่นนี้ ที่การประชุมสมัชชาสหประชาชาติในกรุงนิวยอร์ค"

"กรีนพีซขอเรียกร้องให้ประธานาธิบดีบารัค โอบามาแสดงความเป็นผู้นำในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดภาวะโลกร้อนที่โคเปนเฮกนในเดือนธันวาคมนี้ และทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงที่มีเป้าหมายสูง เป็นธรรม และ มีผลบังคับใช้ เพื่อปกป้องอนาคตของคนรุ่นอนาคต"

คำแถลงการณ์ของโอบามา(หน้าเหมือน)

"มีเพียงความท้าทายที่ตอนนี้โลกกำลังเผชิญไม่กี่อย่างเท่านั้นที่เร่งด่วนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พวกคุณหลายๆ คนต่างกำลังลงมือปฏิบัติเพื่อต้านสู้กับความท้าทายดังกล่าว กระผมขอให้คำมั่นว่าผมจะร่วมลงมือแก้ไขกับทุกคน

ผมจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดภาวะโลกร้อนที่โคเปนเฮเกน

ผมจะรับประกันว่าจะได้สนธิสัญญาภาวะโลกร้อนที่มีเป้าหมายสูง เป็นธรรม และมีผลตามกฎหมาย

ผมจะจัดหากองทุนสำหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัว โดยเริ่มจากการจัดตั้งกองทุนปกป้องผืนป่าที่เหลืออยู่

นี่คือโอกาสที่จะสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ลูกหลานของเรา ผมจะไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้ผ่านเลยไป โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเลย"

หลังจากแถลงการณ์เสร็จสิ้น โอบามา (หน้าเหมือน) ถือข้อความว่า "Chang(e). I will" หรือ "ผมจะสร้างการเปลี่ยนแปลง" และโปสเตอร์โครงการ "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" ซึ่งเป็นกิจกรรมเดินรณรงค์โดยประชาชนและช้างที่ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย โดยกำลังเดินรณรงค์ไปตามที่ราบภาคกลางของประเทศ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และรวมรวมรายชื่อเรียกร้องผู้นำโลก โดยเฉพาะประธานาธิบดีบารัค โอบามา ให้ลงมือแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อปกป้องอนาคตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นอันตรายสามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกลงหลังจากปี 2558 เพื่อทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกเพิ่มไม่เกินกว่า 2 องศาเซลเซียส กรีนพีซเรียกร้องให้กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเห็นพ้องลดการปล่อยก๊าซลงต่ำกว่าระดับปี 2533 ที่ร้อยละ 40 ภายในปี 2563 และจัดหาเงินทุน 4.7 ล้านล้านบาท (140 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ต่อปี ที่ประเทศกำลังพัฒนาต้องใช้เพื่อยุติการทำลายป่า เพื่อปรับตัวต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว และ เพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำ

  

เรียกร้องโอบามาตัวจริง

ร่วม ลงชื่อเพื่อผลักดันประธานาธิบดีโอบามาให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดว่าด้วยการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และให้ได้ข้อตกลงที่ทำให้โลกสามารถหลีกเลี่ยงหายนภัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริจาค

เพื่อให้กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถมีโครงการรณรงค์อันสร้างสรรค์เช่นนี้ได้ เพื่อผลักดันให้รัฐบาลต่างๆ มีนโยบายปกป้องโลกจากภาวะโลกร้อนที่อันตราย เราไม่รับเงินบริจาคจากทั้งรัฐบาลและเอกชน แต่พึ่งพาประชาชนเช่นคุณ โปรดช่วยเหลือเท่าที่จะให้ได้