<font style="color:#107a1d;">ติ๊กต่อก ติ๊กต่อก (tck tck tck)</font>

หน้า - พฤศจิกายน 19, 2552
ติ๊กต่อก ติ๊กต่อก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้ชีวิตตกอยู่ในภยันตราย ยังมีเวลาที่จะสร้างโลกที่มีสีเขียวขึ้น และปลอดภัยมากขึ้น แต่นาฬิกากำลังเดิน ติ๊กต่อก ติ๊กต่อก หรือ ติ๊กติ๊กติ๊ก (tck tck tck) เป็นการรวมตัวระดับโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ขององค์กรพัฒนาเอกชน สหภาพการค้า กลุ่มความเชื่อความศรัทธา และประชาชนเช่นคุณ ทั้งหมดนี้เรียกร้องข้อตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีเป้าหมายตามจริงทางวิทยาศาสตร์ ยุติธรรมต่อประเทศยากจน และ มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

การรวมตัวครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสการเจรจาอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นการประชุมของรัฐบาลทั่วโลก ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ในวันที่ 7 ธันวาคม 2552

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังส่งผลต่อหลายชีวิต ประเทศที่ยากจนที่สุดกำลังทนทุกข์ทรมานมากที่สุดแม้ว่าพวกเขาไม่ได้เป็นผู้สร้างปัญหาดังกล่าว เราสามารถพลิกแพลงปัญหานี้ได้ วิธีแก้ปัญหามีอยู่แล้ว เรามีโอกาสที่จะสร้างเศรษฐกิจลักษณะใหม่อันแข็งแกร่ง ที่ตั้งอยู่บนงานและพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับทุกคน ข้อตกลงที่มีเป้าหมายตามจริงทางวิทยาศาสตร์ ยุติธรรมต่อประเทศยากจน และ มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย จากผู้นำโลกนั้น เป็นความหวังที่ดีที่สุดเพียงอย่างเดียวของเรา

ติ๊กต่อก ติ๊กต่อก หรือ ติ๊กติ๊กติ๊ก (tck tck tck) รวมใจประชาชนจากทุกภูมิหลังทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อส่งข้อความถึงผู้นำของเราว่า เราสนับสนุนให้พวกเขายอมรับข้อตกลงที่ถูกต้อง หากผู้นำรู้ว่าเราสนับสนุนพวกเขา  พวกเขาจะมีเจตจำนงทางการเมืองอันเข้มแข็งที่จะลงมือปฏิบัติ

โปรดบอกต่อเพื่อนๆ และครอบครัวของคุณ: