การประชุมภาวะโลกร้อน ของสหประชาชาติ ที่กรุงเทพฯ

หน้า - ตุลาคม 2, 2552
วันที่: จันทร์ 28 กันยายน 2552 - ศุกร์ 9 ตุลาคม 2552 เวลา: เที่ยงตรง สถานที่: กรุงเทพฯ ประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การประชุมที่โคเปนเฮเกน สหประชาชาติจัดการประชุม 2 ครั้งใหญ่ เพื่อพยายามเห็นชอบสนธิสัญญาสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่ การประชุมครั้งแรก คือ ที่กรุงเทพฯ ซึ่งสำคัญยิ่ง เพราะเป็นการประชุมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งเดียว ที่จัดขึ้นในซีกโลกใต้ในปีนี้ ที่ซึ่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังส่งผลกระทบ และจะส่งผลกระทบต่อไป

มีเวลาเพียง 15 วันที่ผู้เชี่ยวชาญจากรัฐบาลต่างๆ จะร่วมเจรจาโต๊ะกลม เพื่อเห็นชอบสนธิสัญญาที่สำคัญที่สุดของยุสมัยนี้ การเจรจา 10 วันจะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ในวันที่ 28 กันยายน - 9 ตุลาคม กลุ่มประชาสังคมทั่วเอเชียมีแผนที่จะสร้างแรงกระตุ้นด้วยการรวมพล การรับฟังความคิดเห็น นิทรรศการ และแม้แต่คาราวานช้างซึ่ง พึ่งผ่านไป พันธมิตรของติ๊กต่อก ติ๊กต่อกทั่วภูมิภาคได้วางแผนกิจกรรมสำหรับปีนี้ และในวันที่ 6 ตุลาคม จะเผยแพร่หลักฐานของการรับฟังความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านและเมืองในหลายประเทศ ต่อเวทีรับฟังความคิดเห็น ในกรุงเทพฯ ประชาชนแห่งเอเชียจะเรียกร้องประเทศในกลุ่ม จี8 ให้รับผิดชอบการก่อมลพิษนับหลายปี และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปราศจากการควบคุม ที่ส่งผลกระทบอันเป็นหายนะต่อชีวิตของประชาชนหลายล้านคนในภูมิภาค