<font style="color:#107a1d;">YoU-Turn the Earth! คุณยูเทิร์นโลก!</font>

หน้า - พฤศจิกายน 20, 2552
เนื่องจากประเทศกลุ่มจี 8 ได้ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงที่จะลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งขึ้นที่พวกเราแต่ละคนต้องลงมือทำด้วยตัวเอง คุณสามารถพลิกแพลงปัญหานี้

หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญกับเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้ว ไม่ว่าจะเป็นพายุไต้ฝุ่น อุทกภัย ไฟป่า ความแห้งแล้ง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้ภูมิภาคของเราอันมีพื้นที่อันกว้างใหญ่ ไม่เหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรม นอกจากนี้ การขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับการบริโภคและการชลประทาน มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในภูมิภาคของเราในหลายทศวรรษที่กำลังจะมาถึง

โอกาสที่เหมาะสมที่สุดของเราในการลงมือปฏิบัติเพื่อกู้วิกฤตภาวะโลกร้อนกำลังจะมาถึงในเดือนธันวาคม เมื่อประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะรวมตัวกันเพื่อประชุมสุดยอดแห่งสหประชาชาติด้านสภาพภูมิอากาศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน

เราต้องการให้ผู้นำโลกไปร่วมประชุม

เราต้องการให้ผู้นำโลกยอมรับข้อตกลงที่ถูกต้องเพื่อสภาพภูมิอากาศ

และเรามีรายการสิ่งที่ต้องทำ ที่สามารถใช้วัดความสำเร็จของพวกเขา ดังนี้

เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้นำของรัฐบาลทั่วโลกต้องรับรู้และตระหนักจากประชาชนของพวกเขาว่าปัญหานี้เป็นเรื่องสำคัญ ประชาชนที่ถ่ายทอดความห่วงใยทั้งมากและน้อย และสื่อสารอย่างชัดเจนถึงความล้มเหลวเช่นนั้น ไม่ถือเป็นทางเลือก และการใช้เวลาอย่างสูญเปล่าและัการผัดวันประกันพรุ่งนั้น จะไม่เกิดผลดีใดๆ -- ท๊อดด์ สเติร์น ผู้แทนพิเศษด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหรัฐอเมริกา

"ผมเองเข้าใจแล้วล่ะว่า ทำไมคนหนุ่มสาวจำนวนมากจึงออกมาขัดขวางรถบรรทุก เพื่อยุติการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน" -- อัล กอร์ เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

  • รับประกันว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะถึงระดับสูงสุดใน พ.ศ. 2558 และหลังจากนั้นต้องลดลงอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ จนเหลือศูนย์​
  • ประเทศที่พัฒนาแล้วต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้ได้ 40% ต่ำกว่าระดับพ.ศ. 2533 ภายในพ.ศ. 2563
  • ประเทศที่กำลังพัฒนาต้องชะลอการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 15-30% ภายในพ.ศ. 2563 ​ด้วยการสนับสนุนจากประเทศอุตสาหกรรม
  • ปกป้องป่าเขตร้อนโดยใช้กลไกการให้เงินทุนพิเศษ หรือ ปกป้องป่าเพื่อกู้วิกฤตโลกร้อน​
  • แทนที่พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สกปรกด้วยพลังงานหมุนเวียน และประสิทธิภาพทางพลังงาน
  • ปฏิเสธวิธีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนที่ผิด เช่น พลังงานนิวเคลียร์​

บอกต่อ: