คำถามและคำตอบเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมส์และสารเคมีมีพิษ

หน้า - กุมภาพันธ์ 11, 2551

Greenpeace - clash of the consoles

หน้าแรกศึกบริษัทเกมส์ แนะนำเว็บไซต์ บอกต่อ เปรียบเทียบ - เพลย์ สเตชั่น Xbox Wii Nintenddคำถามและคำตอบเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมส์และสารเคมีมีพิษ

ต่อไปนี้เป็นคำตอบอย่างละเอียดต่อคำถามเกี่ยวกับการรณรงค์นี้

กรีนพีซต้องการบรรลุสิ่งใด

เรารณรงค์เพื่อทำให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาคเป็น "สีเขียว" เมื่อปีที่แล้ว เราประสบความสำเร็จในการผลักดันให้ผู้ผลิตนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์พีซี ส่วนผู้ผลิตเครื่องเล่นเกมส์ยังล้าหลังอยู่มาก โดยไม่มีเครื่องเล่นเกมส์ใดเลยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กรีนพีซเรียกร้องให้ผู้ผลิตเครื่องเล่นเกมส์ทำสิ่งต่อไปนี้

1. กำจัดสารเคมีมีพิษออกจากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดโดย:

- จำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปราศจากพีวีซีและ HFR (สารหน่วงไฟฮาโลเจน) และสอดคล้องกับมาตรฐานการจำกัดสารเคมีอันตราย (RoHS) ของสหภาพยุโรป

-

เผยแพร่แผนการด้านสารเคมีที่ระบุถึงสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์และโรงงานผลิต

2. ปฏิบัติตามนโยบายการรับสินค้ากลับคืน ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย:

- รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ที่ถูกทิ้ง โดยพัฒนาระบบการรับสินค้าที่ถูกทิ้งกลับคืนทั่วโลก

ถาม: ทำไมกรีนพีซจึงรวมเครื่องเล่นเกมส์ไว้ในการจัดอันดับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของกรีนพีซ

ตอบ: เราเปิดตัว "คู่มือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียวเมื่อปีที่แล้วเพื่อจัดอันดับบริษัทในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีความก้าวหน้ามากเพียงใดในการกำจัดสารเคมีอันตรายร้ายแรงออกจากผลิตภัณฑ์ เราประสบกับความก้าวหน้าจากการผลักดันผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์พีซีให้ปรับปรุงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับสารเคมีมีพิษ และนโยบาย "การรับสินค้ากลับคืน" สำหรับสินค้าที่ถูกทิ้ง และในขณะนี้เรามีเป้าหมายที่ผู้ผลิตเครื่องเล่นเกมส์ โดยใช้วิธีการเดียวกัน

คู่มือการจัดอันดับของเราแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตเครื่องเล่นเกมส์ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมต่ำกว่าผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ และ คอมพิวเตอร์พีซี ตัวอย่างเช่น นินเทนโดได้ศูนย์คะแนนในคู่มือการจัดอันดับล่าสุด

ถาม: กรีนพีซได้รับเงินสนับสนุนหรือความสนับสนุนจากบริษัทในอุตสาหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่

ตอบ: ไม่ กรีนพีซได้รับเงินบริจาคจากผู้สนับสนุนหลายล้านคนทั่วโลก เราไม่รับเงินสนับสนุนจากพรรคการเมือง รัฐบาล และ บริษัท ซึ่งทำให้เราคงความเป็นอิสระเอาไว้ได้

ถาม: เครื่องเล่นเกมส์สอดคล้องกับกฎหมายด้านสารพิษมิใช่หรือ

ตอบ: หลักเกณฑ์การจัดอันดับของกรีนพีซให้คะแนนบริษัทโดยพิจารณาจากสิ่งที่พวกเขาปฏิบัตินอกเหนือจากกฎหมาย คู่มือจัดอันดับนี้ไม่ใช่ "การบังคับใช้กฎหมาย" แต่กรีนพีซต้องการความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม

หลักเกณฑ์ขั้นต่ำสุดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ คือต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการจำกัดสารพิษอันตรายในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (RoHS) ของสหภาพยุโรป ไม่ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะผลิตและขายที่ใดในโลก เพื่อที่บริษัทต่างๆ จะไม่มีสองมาตรฐาน นั่นคือ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารเคมีมีพิษให้กับลูกค้าในสหภาพยุโรป แต่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยสารพิษนอกสหภาพยุโรป

ถาม: ทำไมต้องบริษัทเหล่านี้

ตอบ: เรามุ่งเน้นที่ยี่ห้อสิ้นค้าระดับโลกและผู้นำตลาด ที่ควรแสดงให้เห็นว่ามีหนทางก้าวไปข้างหน้า ผู้ผลิตระดับโลกสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และพวกเขาสามารถผลักดันอุตสาหกรรมทั้งภาคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้

ถาม: คุณได้ข้อมูลมาจากบริษัทเหล่านี้อย่างไร และข้อมูลเหล่านั้นได้รับการประเมินอย่างไร

ตอบ: ผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาซื้อสร้างความเสี่ยงให้กับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ กรีนพีซได้ผลักดันบริษัทสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ให้กำจัดสารเคมีมีพิษและเพิ่มการรีไซเคิลมาตั้งแต่พ.ศ. 2547 เพื่อยับยั้งกองขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-waste) ที่ทับถมขึ้นเรื่อยๆ เราสรุปโดยใช้ข้อมูลที่เปิดเผยในเว็บไซต์ทางการของบริษัทต่างๆ และโดยการพูดคุยกับบริษัทเหล่านั้น กระบวนการนี้เป็นการสื่อสาร 2 ทาง

ถาม: กรีนพีซได้ตอบสนองต่อคำวิจารณ์คู่มือจัดอันดับของกรีนพีซว่าอย่างไร

ตอบ: คำตอบต่อคำวิจารณ์หลายข้อเมื่อเร็วๆ นี้ เช่น ในเว็บไซต์ Arstechnica สามารถ อ่านได้ในบล็อกของเรา

ถาม: การรณรงค์ที่มีเป้าหมายที่เครื่องเล่นเกมส์ต้องการบรรลุสิ่งใด คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือก่อให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ปริมาณมากกว่ามากมิใช่หรือ

ตอบ: เราต้องการเปลี่ยนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภาคอื่นๆ ของอุตสาหกรรมนี้กำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่เป็นบวก ในขณะที่อุตสาหกรรมเครื่องเล่นเกมส์ยังต้องแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการปรับปรุงนโยบายสิ่งแวดล้อม

ถาม: สารเคมีต่างๆ เป็นอันตรายร้ายแรงอย่างที่กรีนพีซกล่าวจริงหรือ

ตอบ: การใช้สารเคมี เช่น สารหน่วงไฟประเภทโบรมีนและพีวีซีในส่วนประกอบของเครื่องเล่นเกมส์ ทำให้เกิดสารเคมีอันตรายร้ายแรงที่อาจก่อตัวขึ้นในสิ่งแวดล้อมและในเนื้อเยื่อของคนและสัตว์ คนงานในโรงงานผลิต รวมถึงคนงานรีไซเคิลในพื้นที่ทิ้งขยะอาจสัมผัสกับสารเคมีอันตรายร้ายแรงที่สุดที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปริมาณมาก นอกจากนี้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจสัมผัสกับสารเคมีเหล่านี้ในปริมาณน้อย

ในปัจจุบัน มีทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าสำหรับสารเคมีอันตรายทั้งหมดหรือไม่ก็ส่วนมาก บริษัทสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ควรใช้ทางเลือกเหล่านั้น นอกจากนี้ควรชี้แจงว่าจะยุติปัญหาที่ยังเหลืออยู่อย่างไร เพื่อที่จะสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง

2-3 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้กล่าวว่าไม่มีทางเลือกสำหรับผู้ขายตะกั่วมีพิษ แต่เมื่อกฎหมายของยุโรปบังคับให้พวกเขามองหาทางเลือก พวกเขาก็สามารถค้นพบวัสดุทดแทน ได้แก่ ทองแดง เงิน และ ดีบุก

ถาม: การกำจัดสารพิษทำให้ลูกค้าต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้อเครื่องเล่นเกมส์หรือไม่

ตอบ: ไม่จำเป็น ส่วนประกอบในเครื่องเล่นเกมส์เหมือนของเครื่องพีซี ปัจจุบัน ผู้ผลิตพีซีได้กำจัดสารเคมีมีพิษออกจากอุปกรณ์บางรุ่นโดยไม่ขึ้นราคาสินค้า โซนี่ได้กล่าวเปิดเผยว่า ตั้งใจที่จะทำกำไรจากการใช้ซ้ำและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์เก่า ดังนั้นการกำจัดสารพิษไม่ควรทำให้เครื่องเล่นเกมส์แพงขึ้น

ถาม: ผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมควรซื้อเครื่องเล่นเกมส์ยี่ห้อใด

ตอบ: ในปัจจุบันยังไม่มีเครื่องเล่นเกมส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในตลาด อุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือและเครื่องพีซีได้เปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับสารเคมีมีพิษและการรับสินค้ากลับคืน โดยตั้งเป้าหมายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่บริษัทเครื่องเล่นเกมส์ยังคงไม่มีนโยบายเหล่านั้น เราต้องการให้นักเล่นเกมส์บอกกับบริษัทเครื่องเล่นเกมส์ที่พวกเขาโปรดปรานให้ทราบว่าพวกเขาต้องการเล่นเกมส์ในโลกที่ปราศจากสารพิษ

ถาม: กรีนพีซกำลังขอให้ประชาชนบอยคอตเครื่องเล่นเกมส์ใช่หรือไม่

ตอบ: ไม่ใช่ จุดประสงค์ของเราคือเปลี่ยนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การแข่งขันระหว่างผู้ผลิตเครื่องเล่นเกมส์ด้วยกันเองเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการก้าวไปข้างหน้า

ถาม: คุณได้ทดสอบสารเคมีที่อยู่ในเครื่องเล่นเกมส์แล้วหรือยัง

ตอบ: ยัง เราใช้ข้อมูลจากบริษัทต่างๆ ในการศึกษาของเรา เครื่องเล่นเกมส์ก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์แล็ปท๊อป โทรศัพท์มือถือ และ โทรทัศน์ ที่ทำจากส่วนประกอบที่มีสารหน่วงไฟประเภทโบรมีน (BFRs) และ พีวีซี กรีนพีซได้ทดสอบสารพิษในแล็ปท๊อปของเอเซอร์ แอปเปิ้ล เดลล์ เอชพี โซนี่ และ โตชิบ้า และ โทรศัพท์มือถือ เช่น ไอโฟน

ถาม: กรีนพีซพอใจกับเครื่องเล่นเกมส์ Wii ของนินเทนโด ซึ่งกินพลังงานต่ำหรือไม่

ตอบ: น่าเสียดายที่เครื่องเล่นเกมส์ไม่ใช่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้มาตรฐานประสิทธิภาพทางพลังงานสำคัญๆ เช่น Energy Star อย่างไรก็ตาม ยังดีที่เครื่องเล่นเกมส์ เช่น Wii สามารถใช้งานในโหมด idle ซึ่งกินพลังงานที่ 15 วัตต์

ถาม: กรีนพีซกำลังจะมีส่วนในธุรกิจเกมส์ "แมชชินิมา" ใช่หรือไม่

ตอบ: เราตัดสินใจใช้เกมส์ประเภทแมชชินิมาเป็นหนทางในการสื่อสารข้อความของการรณรงค์ของเรา เราหวังว่านักเล่นเกมส์จะช่วยเราผลักดันผู้ผลิตเครื่องเล่นเกมส์ให้ปรับปรุงนโยบายสิ่งแวดล้อม และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพทางพลังงานมากขึ้น เราคิดว่าผู้ผลิตควรรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ของตนเองอย่างเต็มที่เมื่อมันกลายเป็นขยะ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารเคมีอันตรายร้ายแรงที่สุด

bottom navigation


 

นโยบายความเป็นส่วนตัว ติดต่อ ลิขสิทธิ์ กรีนพีซ Greenpeace Home Clash of the Consoles Home Write to sony Write to Microsoft Write to Nintendo

หมวด