ขอบคุณที่สนใจในกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากคุณมีคำถามใดๆ ก็ตาม โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราที่ :

ในประเทศไทย:

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานประเทศไทย)
1371 แคปปิตอล แมนชั่น ชั้น 1
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 357 1921
โทรสาร 02 357 1929
อีเมล

แผนที่

ติดต่อแผนก

แผนกประสานงานสื่อมวลชน โทรศัพท์ 02 357 1921 ต่อ 131

แผนกระดมทุน
งานบริการสมาชิก โทรศัพท์ 02 357 1921 ต่อ 120, 140
งาน Tele Fundraising โทรศัพท์ 02 035 6785

แผนกงานรณรงค์
โทรศัพท์ 02 357 1921 ต่อ 166

แผนกกิจกรรมมวลชน
งานเยาวชน โทรศัพท์ 02 357 1921 ต่อ 122
งานอาสาสมัคร โทรศัพท์ 02 357 1921 ต่อ 122
งานเครือข่ายและชุมชน โทรศัพท์ 02 357 1921 ต่อ 123
งานสื่อออนไลน์ โทรศัพท์ 02 357 1921 ต่อ 123