นิวเคลียร์

หน้า - กรกฎาคม 23, 2551

นิวเคลียร์

กรีนพีซได้ต่อสู้มาโดยตลอด และจะเดินหน้าต่อสู้อย่างแข็งขันเพื่อต่อต้านพลังงานนิวเคลียร์ เนื่องจากสร้างความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อมนุษยชาติ วิธีแก้ปัญหาวิธีเดียว คือ การหยุดการขยาย และการปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในปัจจุบันทั้งหมด

เราจำเป็นต้องมีระบบพลังงานที่สามารถต่อสู้กับภาวะโลกร้อน ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บน พลังงานหมุนเวียน และประสิทธิภาพทางพลังงาน พลังงานนิวเคลียร์ผลิตพลังงานทั่วโลกได้น้อยกว่าพลังงานหมุนเวียน และปริมาณการผลิตพลังงานจะยังคงลดลงต่อไปในอีกหลายปีที่กำลังจะมาถึง

"พลังงานนิวเคลียร์ถูกปฏิเสธมากเป็นพิเศษ เพราะมีความเสี่ยงมหาศาล (การเพิ่มอย่างรวดเร็วของอาวุธนิวเคลียร์ การก่อการร้าย การจัดการกากนิวเคลียร์ และ ความล้มเหลวของเครื่องปฏิกรณ์) และความเสียหายทางเศรษฐกิจ และเพราะภายในไม่กี่ศตวรรษ มันจะกลายเป็นตัวการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ปริมาณมาก โดยเฉพาะจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้สำหรับทำเหมืองและผ่านกระบวนการแร่ยูเรเนียมคุณภาพต่ำ เมื่อพิจารณาเทคโนโลยีที่มีอยู่ พลังงานนิวเคลียร์ไม่เป็นวิธีแก้ปัญหาทั้งระยะยาวและระยะสั้นของภาวะโลกร้อน"

- ดร.มาร์ค ไดเซนดอร์ฟ 2550

ตรงกันข้ามกับสิ่งที่อุตสาหกรรมนิวเคลียร์บอกกับเรา การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงจนเห็นความเปลี่ยนแปลงจะมีค่าใช้จ่ายหลายสิบล้านล้านบาท ก่อให้เกิดกากกัมมันตภาพรังสีในระดับสูงที่ทำให้เสียชีวิตได้ ทำให้ส่วนประกอบของอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มอย่างรวดเร็ว และ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุครั้งร้ายแรงเท่ากับที่เชอร์โนบิลทุกๆ ทศวรรษ สิ่งที่สำคัญที่สุดอาจเป็นการที่นิวเคลียร์จะผลาญทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินวิธีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนที่เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ (บทสรุป: นิวเคลียร์ไม่ใช่ทางออกของปัญหา)

ความปลอดภัยในโลกนี้ไม่มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใดที่ปลอดภัย เครื่องปฏิกรณ์ทุกเครื่องมีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยเป็นของคู่กัน ซึ่งไม่สามารถกำจัดไปได้โดยการเพิ่มคุณภาพความปลอดภัย เชื้อเพลิงที่มีเป็นกัมมันตภาพรังสีสูงต้องใช้ระบบทำความเย็นตลอดเวลา ซึ่งหากผิดพลาดอาจนำไปสู่หายนะจากการปล่อยสารกัมมันตภาพรังสี นอกจากนี้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ยังมีความเสี่ยงสูงต่อการนำไปใช้ก่อวินาศกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ซึ่งรวมถึงการก่อการร้าย

กากนิวเคลียร์

ตั้งต่อวินาทีแรกที่มีการทำเหมืองแร่ยูเรเนียม จะเกิดการผลิตกากนิวเคลียร์ในปริมาณมหาศาล ไม่มีวิธีที่ปลอดภัยและปราศจากความเสี่ยงสำหรับการจัดเก็บกากนิวเคลียร์ ไม่มีประเทศใดในโลกที่มีวิธีแก้ปัญหากากนิวเคลียร์ในปริมาณสูงที่ทิ้งกัมมันตภาพรังสีเป็นเวลาหลายแสนปี ทางเลือกที่สร้างความเสียหายน้อยที่สุดในปัจจุบันก็คือการจัดเก็บกาก นิวเคลียร์ไว้เหนือพื้นดิน ในที่จัดเก็บที่แห้ง ณ แหล่งกำเนิดกากนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตาม ทางเลือกนี้มีปัญหาที่สำคัญหลายข้อ และมีภัยคุกคามดังที่กล่าวมา

การเพิ่มอย่างรวดเร็วของอาวุธนิวเคลียร์

การมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองของสหรัฐอเมริกา รัสเซีย ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และ จีน กระตุ้นให้เทคโนโลยีและวัสดุนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทุกๆ รัฐที่มีความสามารถในการผลิตพลังงานนิวเคลียร์มีวิธีการที่จะจัดหาวัสดุนิวเคลียร์ที่ใช้ได้กับอาวุธนิวเคลียร์ นี่หมายความว่าประเทศที่มีพลังงานนิวเคลียร์ 44 ประเทศ สามารถกลายเป็นประเทศติดอาวุธนิวเคลียร์ 44 ประเทศ

หลายประเทศที่มีโครงการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อการค้าที่ปฏิบัติการอยู่ได้เริ่มการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ได้แก่ การผลิตไฟฟ้า และเพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ นอกจากนี้โครงการนิวเคลียร์ที่มีพื้นฐานบนการแปรรูปแร่พลูโตเนียมซ้ำจาก ชื้อเพลิงใช้แล้ว ได้เพิ่มความเสี่ยงของการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอาวุธนิวเคลียร์ เนื่องจากการสร้างพลูโตเนียมเพิ่มขึ้นทำให้เกิดกากนิวเคลียร์เพิ่มขึ้น ซึ่งนำไปสู่วัสดุที่เพิ่มขึ้นสำหรับการสร้างระเบิดสกปรก

ข้อมูลเพิ่มเติม

การรณรงค์ต่อต้านนิวเคลียร์ของกรีนพีซ ประเทศไทย

การรณรงค์ต่อต้านนิวเคลียร์ของกรีนพีซสากล

รายงาน "เศรษฐศาสตร์พลังงานนิวเคลียร์"

ลงมือทำ

ลงชื่อในจดหมายเรียกร้องการปฏิวัติพลังงาน