ลงชื่อในจดหมายเรียกร้องการปฏิวัติพลังงาน

หน้า - ธันวาคม 29, 2551

เรียกร้องการปฏิวัติพลังงาน

English

เราได้รับชัยชนะในที่สุด

ไม่น่าเชื่อแต่เป็นความจริง หลังจากกรีนพีซเริ่มรณรงค์เพื่อการปฏิวัติพลังงานเป็นเวลาไม่ถึง 6 เดือน เราได้รับคำยืนยันจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานว่า ประเทศไทยจะริเริ่มโครงการที่มีเป้าหมายที่สูง โดยเพิ่มการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล และแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านบทความ " รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติพลังงานในประเทศไทย"

เราขอขอบคุณท่านและผู้สนับสนุนกรีนพีซอีกหลายพันคน ที่ไม่เพียงแต่มีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ แต่ยังได้ร่วมต่อสู้กับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย

พลังงานหมุนเวียนที่ใช้เพิ่มขึ้นช่วยให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ซึ่งหมายถึง อุทกภัย ภัยแล้ง และ เหตุการณ์สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกจะลดน้อยลงด้วย

รายงานเรื่อง " ต้นทุนที่แท้จริงของถ่านหิน" จะเป็นเครื่องมือที่กรีนพีซจะใช้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ เพื่อกระตุ้นให้กระทรวงพลังงานลงมือทำอย่างที่ได้มีเจตจำนง และเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศได้รับผลประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมอย่างแท้จริง

กรณีศึกษาในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ในรายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าการเผาไหม้ถ่านหินเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อันตรายที่สุดในโลก ที่สร้างความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ต่อทั้งสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชน และ ชุมชนทั่วโลก

กรีนพีซยังคงยืนหยัดที่จะกู้วิกฤตที่ถ่านหินอันสกปรกได้ก่อไว้ ด้วยการสนับสนุนของท่าน เราได้ก้าวหน้ามาจนถึงขั้นนี้ และด้วยการสนับสนุนต่อไปของท่าน เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ยิ่งกว่านี้

ขอบคุณและยินดีด้วยครับ กรีนพีซไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้หากปราศจากคุณ

ธารา บัวคำศรี

ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านภูมิอากาศและพลังงาน

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้