นักกิจกรรมกรีนพีซสวมหน้ากากเพื่อประท้วงการจดสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิต หน้าสำนักงานสิทธิบัตรแห่งยุโรป

กฎทั่วไป

เนื้อหาของเราที่อยู่บนเว็บไซต์ www.greenpeace.or.th สามารถนำไปใช้ได้ฟรีเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือการให้ความรู้ ถ้าคุณต้องการนำรูปภาพไปใช้ในหนังสือ หรือต้องการเผยแพร่บทความลงในจดหมายข่าวของชุมชน คุณไม่จำเป็นต้องขอ แต่ต้องอ่านและปฏิบัติตามกฎพื้นฐานของเรา
เราจำเป็นต้องห้ามไม่ให้ใช้เนื้อหาของกรีนพีซที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ และ/หรือ ชื่อและโลโก้กรีนพีซ เพื่อสิ่งต่อไปนี้

•    เพื่อหาผลกำไรส่วนตัวหรือของบริษัท ยกเว้น ตามข้อความอนุญาตข้างล่าง
•    นำไปโฆษณาพรรคการเมือง หรือการชักชวนให้กรีนพีซลงนามรับรองจากผู้ลงสมัครเลือกตั้ง
•    นำไปชักชวนให้กรีนพีซลงนามรับรองผลิตภัณฑ์หรือนโยบายโดยที่การรับรองนั้นกรีนพีซไม่ได้เห็นชอบอย่างชัดเจน
•    นำไปชักชวนให้กรีนพีซลงนามรับรองหรือให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่กรีนพีซไตร่ตรองอย่างรอบแล้วว่าผิดกฎหมายหรือน่ารังเกียจ ซึ่งได้แก่เนื้อหาที่ลามกอนาจาร รุนแรง รับไม่ได้ เป็นการให้ร้าย หรือ มีเรื่องเพศ
•    นำไปใช้เป็นตัวแทนของตัวเองอย่างผิดๆ ในฐานะเป็นสำนักงาน ลูกจ้าง หน่วยงาน หรือ โฆษกทางการของกรีนพีซ หรือใช้เป็นตัวแทนอย่างผิดๆ ที่แสดงว่าคุณกำลังจัดหาทุนหรือรับเงินบริจาคเพื่อกรีนพีซ

การลิงก์มายังเว็บไซต์ของเรา

เรายินดีมากที่คุณทำลิงก์มายังกรีนพีซ ซึ่งเป็นการช่วยเผยแพร่งานรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมของเรา คุณไม่ต้องขออนุญาตในการทำลิงก์ นอกจากนี้คุณสามารถใช้แบนเนอร์และโลโก้ ในการทำลิงก์ เรายินดีที่คุณจะทำลิงก์มายังเว็บไซต์หน้าแรกของเราหรือหน้าอื่นเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ

โลโก้กรีนพีซ

ชื่อ “กรีนพีซ” รวมถึงโลโก้กรีนพีซ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในระดับนานาชาติ ที่เป็นของคณะกรรมการบริหารกรีนพีซ
เครื่องหมายการค้านี้สามารถนำไปใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

•    นำไปใช้เพื่ออ้างถึงกรีนพีซและไม่ใช้เพื่อการค้า
•    ไม่สามารถใช้ชื่อ และ/หรือ โลโก้กรีนพีซ ไม่ว่าในวิธีใด ที่บ่งชี้หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ากรีนพีซรับรอง อนุมัติ เป็นสปอนเซอร์ หรือ เป็นสมาชิกของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ สินค้าในเว็บไซต์ของคุณ
•    แบนเนอร์ที่มีชื่อ และ/หรือ โลโก้กรีนพีซสามารถใช้เพื่อทำลิงก์มายังเว็บไซต์กรีนพีซดังที่ระบุไว้ในลิงก์นั้น และลิงก์เหล่านั้นต้องใช้งานได้เสมอ
•    ชื่อ และ/หรือ โลโก้กรีนพีซ ไม่สามารถนำไปรวมกับองค์ประกอบของกราฟฟิกใดๆ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขนาด สัดส่วน ตัวอักษร การออกแบบ การจัดวาง สี หรือ องค์ประกอบต่างๆ นอกจากนี้ยังไม่สามารถทำเป็นภาพเคลื่อนไหว เปลี่ยนรูปร่าง หรือ บิดเบือนส่วนสัดหรือรูปลักษณ์
•    ห้ามให้ชื่อ และ/หรือ โลโก้กรีนพีซปรากฏเด่นชัดกว่าชื่อเว็บไซต์ของคุณ

ถ้าคุณไม่ใช้โลโก้กรีนพีซ โปรดใส่ข้อความว่า “เครื่องหมายการค้าของคณะกรรมการบริหารกรีนพีซ” ใน alt tag ของรูป หรือใส่ในส่วนที่มองเห็นในเว็บไซต์

เครื่องหมายการค้าชิ้นนี้เป็นสมบัติของกรีนพีซแต่เพียงผู้เดียว และหากนำไปใช้ คุณต้องตกลงที่จะไม่นำไปจดทะเบียนหรือพยายามจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือท้าทายว่าจะกระทำสิ่งดังกล่าว ไม่ว่าในวิธีการใดๆ

บทความและข้อความต่างๆ

บทความและข้อความต่างๆ ที่กรีนพีซจัดทำขึ้นสามารถนำไปใช้ได้ฟรีเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือการให้ความรู้ โปรดใส่ข้อความต่อไปนี้ลงไปด้วย – “แหล่งที่มา: กรีนพีซ (http://www.greenpeace.or.th)” และใส่ชื่อผู้แต่งหรือข้อมูลลิขสิทธิ์ที่มีในต้นฉบับลงไปด้วย

บทความและข้อความต่างๆ ที่มาจากแหล่งภายนอก ยังคงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของแหล่งภายนอกเหล่านั้น หากต้องการนำไปใช้ต้องขออนุญาตจากแหล่งที่มาของต้นฉบับเหล่านั้น

รูปภาพ

คุณจะเห็นข้อมูลลิขสิทธิ์ในหน้าจอป๊อป-อัพของรูปภาพขนาดเต็มเมื่อคลิกที่รูปภาพขนาดย่อ

•    รูปภาพที่มีข้อความ © Greenpeace หรือ © Greenpeace / ชื่อช่างภาพ เป็นลิขสิทธิ์ของกรีนพีซ และนำไปใช้ได้ภายใต้ข้อกำหนดข้างล่าง
•    รูปภาพที่มีข้อความ © ชื่อช่างภาพ / กรีนพีซ หรือ © ชื่อช่างภาพ (รวมถึงชื่อหน่วยงาน ฯลฯ) ได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่ หากต้องการนำไปเผยแพร่ต้องขออนุญาตจากแหล่งที่มาของต้นฉบับที่มีลิขสิทธิ์ที่ระบุไว้บนภาพเหล่านั้น

รูปภาพใดก็ตามที่เป็นลิขสิทธิ์ของกรีนพีซที่อยู่บนเว็บไซต์กรีนพีซสามารถทำสำเนาเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและการให้ความรู้ โดยต้องมีข้อมูลลิขสิทธิ์อย่างครบถ้วน

การนำรูปภาพไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น (เช่น ใช้เพื่อหากำไรส่วนตัวหรือของบริษัท) ต้องขออนุญาตจากฝ่ายสื่อสารของกรีนพีซ (ข้อมูลการติดต่ออยู่ข้างล่าง) การนำรูปภาพของกรีนพีซไปใช้เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และอาจละเมิดสิทธิอื่นๆ ด้วย

ภาพข่าวที่มีคุณภาพที่นำไปเผยแพร่ได้ (ขนาดประมาณ 8 เม็กกะไบท์) ที่กรีนพีซเผยแพร่ไปยังนักข่าวและสำนักข่าวต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ มีวัตถุประสงค์ให้นำไปใช้ภายใน 14 วัน ห้ามนำไปเก็บลงแฟ้ม และ/หรือ นำไปขาย โดยเด็ดขาด หากภาพมีอายุเกิน 14 วัน โปรดติดต่อกรีนพีซ ตามที่อยู่ต่อไปนี้

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ฝ่ายสื่อสาร
138/1 ชั้น 2 อาคารทอง ถนนสุทธิสาร
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อ: วิริยา กิ่งวัชระพงศ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานสื่อมวลชน
โทรศัพท์ 02 357 1921 ต่อ 115

วีดิโอ

การนำวีดิโอไปใช้มีเงื่อนไขอย่างเดียวกับการใช้เนื้อหาทั้งหมดข้างบน อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าเราวีดิโอทั้งหมดของเราไม่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งหมด ถ้าคุณต้องการดาวน์โหลดวีดิโอเพื่อใช้ส่วนตัวหรือให้ความรู้ โปรดอ่านข้อความเกี่ยวกับการช่วยเหลือในหน้า คำถามที่ถูกถามบ่อย

ติดต่อ: วิริยา กิ่งวัชระพงศ์
โทรศัพท์ 02 357 1921 ต่อ 115