ดาวน์โหลดแบนเนอร์

หน้า - มีนาคม 5, 2551
ข้างล่างคือแบนเนอร์ที่เราคัดเลือกมาให้ คุณสามารถนำไปไว้บนเว็บไซต์เพื่อ link มายังกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย copy และ paste HTML code ในกล่องข้อความด้านล่างไปไว้ในเว็บไซต์ของคุณ แบนเนอร์จึงจะปรากฏ

Greenpeace Southeast Asia, Thailand (swf 468 x 60)

Greenpeace Southeast Asia, Thailand (gif 234 x 60)

Greenpeace Southeast Asia, Thailand  (gif 120 x 90)

Greenpeace Southeast Asia, Thailand (gif 120 x 60)

Greenpeace Southeast Asia, Thailand  (flash 111 x 44)

 

Greenpeace Southeast Asia, Thailand  (gif 76 x 13)

Greenpeace

Greenpeace Southeast Asia, Thailand  (png 80 x 15)

Greenpeace

Greenpeace Southeast Asia, Thailand  - energy revolution (animated gif 120 x 160)

Join the energy revolution at Greenpeace

Greenpeace Southeast Asia, Thailand  - energy revolution (animated gif 150 x 60)

Join the energy revolution at Greenpeace

Greenpeace Southeast Asia, Thailand  - energy revolution (gif 125 x 125)

Join the energy revolution at Greenpeace

Louder than words - Greenpeace International webboard (gif 150x 150)

Join the Greenpeace cyberactivist community and start making waves.