เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม

เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของกรีนพีซ จากนโยบายไม่รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล บริษัทเอกชน พรรคการเมือง หรือ หน่วยงานรัฐบาลระหว่างประเทศ เพื่อคงไว้ซึ่งความอิสระในการทำงานของกรีนพีซ ทำให้ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ระดมทุนกลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ ไม่เพียงเป็นฟันเฟืองในการระดมเงินบริจาคจากภาคประชาชนเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในการเชื่อมต่อทัศนคติของผู้คนที่มีต่อประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่พลังความร่วมมือเพื่อปกป้องอนาคตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร...อยู่ที่ไหน นี่คือโอกาสของคุณ ขอเพียง...

  • ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  • ทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธ์
  • เชื่อมั่นในพลังความร่วมมือ
  • เชี่ยวชาญการสื่อสารเจรจา
  • มุ่งมั่น มีเป้าหมาย
  • กล้าเผชิญหน้ากับความท้าทาย
  • เข้าใจความหมายของคำว่าส่วนรวม

แล้วคุณจะพบว่า "งาน...ที่ให้ได้มากกว่าค่าตอบแทน มันมีความหมายและคุณค่าต่อคุณและโลกของเราอย่างไร"

ร่วมเป็นหนึ่งในทีมงาน “เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม” สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือพูดคุยกับเราได้ที่ 02-357-1921 ต่อ 113 , 02-357-1931 หรือ