เปิดเผยรายงาน "ถึงเวลาหรือยัง ที่ผู้ผลิตจะมีความรับผิดชอบต่อมลพิษพลาสติก?"

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน อาสาสมัครและเยาวชนของกรีนพีซได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี เนื่องในวันทำความสะอาดโลก หรือ World Cleanup Day

แน่นอนว่าเราไม่ได้ทำความสะอาดชายหาดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะเรายังได้สำรวจขยะพลาสติกจากแบรนด์ต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณหาดและประเมินผลว่าเราเจอขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งจากแบรนด์ไหนมากที่สุด เพื่อหยิบยกให้เห็นถึงบทบาทของบริษัทผู้ผลิตในการจัดการปัญหามลพิษพลาสติกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการในการลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งซึ่งเป็นส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์  รายชื่อของขยะพลาสติกแบรนด์ต่าง ๆ ที่เราพบ เราได้นำไปรวบรวมกับเครือข่ายทั่วโลกเพื่อดูว่าแบรนด์ไหนของบริษัทใดที่สร้างมลพิษขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผยผลการตรวจสอบขยะพลาสติกซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์จากแบรนด์ต่างๆ (Brand Audit) ที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก และชี้ให้เห็นถึงบทบาทของสินค้าที่จำหน่ายเร็วและไม่คงทน (Fast Moving Consumer Goods : FMCGs) ที่ไหลวนอยู่ในระบบเศรษฐกิจการบริโภคของสังคมต่อการจัดการขยะและมลพิษพลาสติก

รายงาน

 

บันทึกถ่ายทอดสด Facebook Live งานแถลงข่าวขยะพลาสติกแบรนด์ไหนเราเจอเยอะมากที่สุดบนชายหาด

 

บุกแพขยะในมหาสมุทรแปซิฟิก สำรวจมลพิษพลาสติก

ปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกกำลังตื่นตัวและช่วยกันลดมลพิษขยะพลาสติก พวกเขาทำกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดและสำรวจแบรนด์เพื่อหาว่าแบรนด์ใดที่ควรจะรับผิดชอบต่อมลพิษที่พวกเขาได้สร้างขึ้น ผู้บริโภคกำลังผลักดันให้บริษัทที่ใหญ่ที่สุดของโลกลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง  อ่านเพิ่มเติม

ความรับผิดชอบของแบรนด์ในวงจรชีวิตของขยะพลาสติก

เพราะการลดใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไม่ใช่หน้าที่ของผู้บริโภคเพียงอย่างเดียวแต่ภาคเอกชนและภาครัฐก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งด้วย  อ่านเพิ่มเติม