เคล็ดลับเพื่อชีวิตสีเขียว

หน้า - มีนาคม 23, 2553
เราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม และสิ่งที่เราทำกับสิ่งแวดล้อม ก็เท่ากับเราทำกับตัวเองด้วย

คำกล่าวข้างต้นเป็นหนึ่งในข้อความหลักของการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับที่ความเสื่อมด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ สิ่งแวดล้อมจะฟื้นฟูกลับมาเหมือนเดิมได้ก็เกิดขึ้นในหลายรูปแบบเช่นเดียวกัน เราทุกคนต้องเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา

เปลี่ยนชีวิตคุณให้เป็นสีเขียวขึ้นอีกนิด

วิธีทำให้บ้านคุณเป็นสีเขียว

ทำให้ชีวิตของคุณเป็นสีเขียวขึ้นอีกนิด มาดูว่าคุณสามารถเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆ บ้านของคณได้อย่างไร

เล่น

วิธีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนท้องถนน

ทุกคนสามารถกู้วิกฤตสิ่งแวดล้อมของโลกได้ในทุกๆ วัน ด้วยทางเลือกเล็กๆ น้อยๆ ที่มีผลกระทบอันยิ่งใหญ่ ต่อไปนี้เป็นวิธีการให้คุณก้าวย่างบนโลกได้อย่างเบาบางลง

เล่น

วิธีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในห้องน้ำ

ทุกคนสามารถกู้วิกฤตสิ่งแวดล้อมของโลกได้ในทุกๆ วัน ด้วยทางเลือกเล็กๆ น้อยๆ ที่มีผลกระทบอันยิ่งใหญ่ ต่อไปนี้เป็นวิธีการให้คุณก้าวย่างบนโลกได้อย่างเบาบางลง

เล่น

วิธีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสวน

ทุกคนสามารถกู้วิกฤตสิ่งแวดล้อมของโลกได้ในทุกๆ วัน ด้วยทางเลือกเล็กๆ น้อยๆ ที่มีผลกระทบอันยิ่งใหญ่ ต่อไปนี้เป็นวิธีการให้คุณก้าวย่างบนโลกได้อย่างเบาบางลง

เล่น

วิธีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในห้องครัว

ทุกคนสามารถกู้วิกฤตสิ่งแวดล้อมของโลกได้ในทุกๆ วัน ด้วยทางเลือกเล็กๆ น้อยๆ ที่มีผลกระทบอันยิ่งใหญ่ ต่อไปนี้เป็นวิธีการให้คุณก้าวย่างบนโลกได้อย่างเบาบางลง

เล่น

ต่อไปนี้เป็นความคิดบางอย่างที่ทำให้บุคคลเช่นคุณสามารถก้าวย่างลงบนโลกนี้อย่างเบาขึ้น

ลด ใช้ซ้ำ รีไซเคิล

เคล็ดลับสีเขียวที่คุณทำได้ทุกวัน

ส่วนผสมพื้นฐานสำหรับทำความสะอาดบ้านอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สูตรพื้นฐานสำหรับการทำความสะอาดอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในครัว

ในห้องน้ำ

การซักผ้า

แมลงในบ้าน

ในสวน

แมลงนอกบ้าน

เริ่มทำปุ๋ยหมัก

ในที่ทำงาน

หลังเลิกเรียน

ในชุมชนของคุณ

เคล็ดลับเพื่อการจับจ่ายอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป็นอาสาสมัคร บริจาค